Indhold

Her på siden finder du data af mange forskellige slags til slægtsforskning eller lokalhistorie, men siden handler hovedsageligt om Præstø Amt, og den foregår især i 1700-tallet.

Siden indeholder især drys af den type data, som man som slægtsforsker normalt ikke bruger tid på at søge efter, som f.eks. hvis ens forfader er fadder eller forlover i et andet sogn, end det man normalt arbejder med. Der er desuden noget materiale med en del slægtsnavne fra København.

Administrator er den samme som på hjemmesiden med datadrys fra Østjylland, hvor du også kan finde en mail-adresse:

www.familienmejlby.dk

Herunder er lidt reklamer for de anderledes emner på siden, en opdateringsliste og derefter lavbøger fra Vordingborg Ligbærerlav og skomagerlav. Endeligt til sidst er en optælling af dyr i bl.a. Snesere, Udby, Beldringe, Hammer, Lundby, Vester og Øster Egesborg sogne, Allerslev, Skibinge og Jungshoved i 1726, samt den noget mindre optælling i 1727, så denne forside ikke spildes helt med ingenting.

Vidste du ??

At hvis du søger på Google og sætter pinger omkring en søgning som f.eks. "Peder Sørensen af Allerslev", får du nogle få eksakte match på det, som du søger efter, hvis de findes, i stedet for en bunke tilfældige hits, der ofte er uden relevans. Nogle skriver "Peder Sørensen i Allerslev" eller "Peder Sørensen fra Allerslev", så tænk kreativt.

Da mange protokoller, f.eks. lægdsruller, er indrettet med navn og fødested, kan det også være en fordel at lave søgninger som nedenstående:

"Niels Jensen, født i Ammendrup"

Sømænd, som rejste udenlands

Listen over danske og udenlandske sømænd på skibe, der sejlede udenlands fra 1801 og efterfølgende.

Tyskerne i marinen

Stambøgerne til marinen er fuld af tyskere, der var ansat, men også danskere fra Sydsjælland.

Vordingborg Byskriver

har lavet justitsprotokollen, som især dækker over Nyråd. Læs bl.a. om pigen, der stod bundet i Peder Galthens inderste stue med hænderne bag på ryggen.

Her kan du se, hvad der sidst er opdateret

2024-04-23: Har indsat fra Præstø Byfogeds justitsprotokol i 1778.
2024-04-22: Har indsat på krydsreferencelisten for Vejlø i 1829.
2024-04-21: Har indsat fra Frederik Hospitals patientprotokol i 1761.
2024-04-20: Der er indsat et nyt skifte fra Vemmetofte i 1746.
2024-04-19: Der er indsat litauere, som døde i Danmark i 1945.
2024-04-18: Har indsat børn fra Everdrup fødselsprotokol i 1906.
2024-04-17: Der er indsat mænd, der fik statsborgerskab i 1776.
2024-04-16: Der er indsat lidt af lægdsrullen for Sværdborg i 1791.
2024-04-15: Har indsat på krydsreferencelisten for Hammer i 1803.
2024-04-14: Der er indsat mænd, der blev indsat i Stokhuset i 1824.
2024-04-13: Der er indsat fæstesager fra Vordingborg Amtstue i 1730.
2024-04-12: Der er indsat et helt nyt skifte fra Bårse by i år 1778.
2024-04-11: Der er indsat mænd fra Trekroner afregningsbog i 1812.
2024-04-10: Der er indsat lidt dødsattester fra Præstø by i 1911.
2024-04-09: Der er indsat 8 skiftesager fra København fra år 1771.


Vordingborg Ligbærerlav

Under Statens Arkiver finder man lavsbogen over Vordingborg Ligbærerlav, som det følgende er et uddrag af. Disse ligbærerlav i købstæderne havde eneret på at bære byens borgere til graven, og mange af dem eksisterede indtil 1862.

Der er enkelte links, som fører dig direkte videre til siden, hvor det forekommer.


Lavet er oprettet af byfoged Jørgen Fuglsanch den 2. marts 1706 i forhold til forordningen af den 7. november 1682 om begravelse i købstæderne. Ligbærerlavet skal indeholde 24 mand, som også skal være i brandlavet. Desuden nævnes den 22. september 1731 og den 25. april 1739:


Lars Zachariasen Oldermand fra 1. juni 1739, Jochum Petersen skomager og Hans Mogensen, begge bisidder fra den 1. juni 1739, Lars Vrang, Diderich Knudsen hattemager, Hans Piil, Lars Nielsen blegmand, Niels Holbek, Jens Pedersen hattemager, Erik Møller skrædder, Anders Bødker, Niels Sparre, Rasmus Hemmingsen, Villads Jensen skomager, Christen Nielsen, Christopher Henriksen Wulf, Rasmus Snedker, Henrik Kaltoft, Børge Andersen feldbereder, Ellias Villumsen Dreyer, Christian Bosen, Ole Sørensen, Søren Hind og Hans Rasmussen Sadelmager, som den 22. september 1731 tillige skal være i brandlauget.

Derefter indskrives lavets foreningsreglerne for ligbærerlauget.

Derefter indskrives lavets foreningsreglerne for brandlauget.
Begge bekræftet på Vordingborg byret den 14. november 1740

Den 9. december 1740 mødes lauget, idet 2 af medlemmerne er døde i mellemtiden. Det drejer sig om Niels Holbech og Børge Andersen feldbereder. Desuden er Rasmus Andersen snedker blevet fritaget i lauget pga. alderdom og svaghed, og Søren Hind er blevet byens kæmner, så han er ikke klar. Fra 1741 består Vordingborg Ligbærerlaug således af: Lars Zachariasen, Jochum Petersen, Hans Mogensen, Lars Vrang, Diderich Knudsen, Hans Piil, Lars Blegmand, Jens Pedersen, Erik Møller skrædder, Anders Mortensen, Niels Sparre, Rasmus Hemmingsen, Villads Jensen, Christen Jacobsen, Christopher Henrik Wulf, Henrik Caltoft, Elias Villumsen, Christian Bosen, Ole Sørensen og Hans Sadelmager. De 4 nye i ligbærerlavet er: Peter Hansen snedker, Jens Lindvig skomager, Thomas Sørensen og Poul Dinesen væver. Ingen underskrifter

Ligbærerlauget samles igen den 24. maj 1741: Der har kun været 18, som har båret lig. Dem, der ikke bar, var Elias Villumsen, Ole Sørensen, Hans Sadelmager, Peter Snedker, Jens Lindvig og Poul Dinesen. Underskrifter fra de 18 gyldige ligbærere: Hans Christensen Piil, Lars Vrang, Hans Mogensen, Niels Spar [Sparre], Willads Jensen, Erik Christensen Møller, Lars Nielsen [Blegmand], Jochum Petersen, Diderich Knudsen, Anders Mortensen, Christian Bosen, Thomas Sørensen, Rasmus Hemmingsen, Jens Pedersen, Laurids Zacharisen, Hendrich Kaltof, Christopher Henrich Wulf og Christen Jacobsen. Ingen underskrifter


Den 1. juni 1741 er opgørelsen for bæring af liget Maren Emanuelsdatter. Samtidigt tillæges for 2 ligbærer for at bortbære afdøde Søren Hind. Ny oldermand er Hans Mogensen med bisiddere Lars Vrang og Christian Bohne, som vel er Christian Bosen.

Underskrifter fra Hans Christensen Piil, Willads Jensen, Christian Boehne, Lars Vrang, Erik Christensen Møller, Christen Jacobsen, Jens Pedersen, Lars Nielsen, Hans Mogensen, Anders Mortensen, Christopher Henrichsen, Diderich Knudsen, Laurs Jochumsen, Henrich Kaltof og RHS [Rasmus Hemmingsen].


Den 6. juli 1741: Poul Dinesen og Thomas Sørensen er væk fra byen, og Jens Lindvig har ikke tid, så der vælges tre nye medlemmer i lauget: Søren Sørensen, Engelbrecht Kleinsmed og Ole Høy. Der er 17 mænd blandt medlemmerne, som har båret lig.

Underskrifter fra oldermand Hans Mogensen, Lars Vrang, Christian Boitne, Jens Pedersen, Diderich Knudsen, Villads Jensen, HCS [Hans Christensen], Niels Spar, Erik Christensen Müller, Lauis Zacharisen, IPS [Jochum Pedersen], RHS [Rasmus Hemmingsen], Christopher Hermandsen Wulf, Anders Mortensen, CIS [Christen Jacobsen] og igen Niels Spar på Lars Blegmands vegne.


Den 30. december 1741: Gruppen er forsamlet i Hans Mogensens hus. Indbetalinger fra Henrick Caltoft, liget af Ole Koor, Engelbrecht Kleinsmeds børn, liget af Byrke Schov, Christen Hansen Smed, Josepth Phinov og liget af Lars Wrang. Udbetalinger til 16 mænd, minus Lars Vrang, som er død. Foruden Lars Vrang, mangler der endnu en mand, idet Erik Christensen Møller har forladt Vordingborg, så to nye er valgt til Ligbærerlauget: Jochum Wilsbech og Augustus Pedersen pottemager. Underskrifter fra Hans Monsen, Christian Borre, Jens Pedersen, Niels Spar, Willads Jensen, Diderich Knudsen, Hendrich Kaltoft, Anders Mortensen, Louis Zachariasen, Hans Piil, Christen Jachobsen, Rasmus Himisen [Hemmingsen], [Jochum] Jolam Pedersen, Hendrick Wolf og Lars Nielsen. Ingen underskrifter


Den 19. juni 1742: Der skal vælges en ny oldermand i stedet for Hans Mogensen. Ny oldermand er Christopher Henrich Wulf med bisiddere Willas Jensen og Jochum Petersen Skoemager. Jochum Wilsbech forbliver i lauget, selv om han ønskes fritaget for at bære lig i et år efter, at han fik borgerskab i Vordingborg. Som vikar for ham kommer Rasmus Hansen Færgekarl ind i lauget i perioden.

Underskrifter fra Christopher Hinrichsen, Willads Jensen, Jochum Petersen, Diderich Knudsen, Henrich Kaltof, Jens Pedersen, Hans Mogensen, Lars Nielsen, Loui Zacharisen, Hans Christensen, Anders Mortensen, Christian Bosen, Rasmus Hemmingsen, Christen Jacobsen og Søren Ferrisen.


Den 13. juni 1743: Lauget mødes i byfoged Dalums hus. Der skal vælges en ny oldermand i stedet for Christopher Henrichsen Wulff. Ny oldermand er Henrich Kaltoft med bisiddere Christen Jacobsen og Lars Nielsen Blegmand. Indtægter: Begravelse af Christian Staal, begravelse af Elisabeth Voigt, samt fra Jochum Skoemager, der har forladt Vordingborg, samt Lars Blegmand. Nye mænd i lauget er Peder Hansen Feldbereder og Peder Jensen Væver. Reserver er Thoer Olsen og Jens Norman.

Underskrifter fra Hendrich Kaltof, Christen Jacobsen, Lars Nielsen, Diderich Knudsen, Willads Jensen, Christopher Henrichs, Christian Bohne, Jens Pedersen, Louis Zacharisen, Anders Mortensen og Peder Jensen.


Den 14. februar 1744: Hans Piil er død og er båret bort. Desuden har der været båret lig af Rasmus Eyelyche og Hans Maltesens søn, Peder Hansen. Der er betalinger fra Jochum Wilsbech, Ole Sørensen og Peder Ulf. Følgende har båret lig: Willads Jensen, Rasmus Hemmingsen, Diderich Knudsen, Hans Piil, Jens Hattemager, Lars Sachariasen, Christopher Wulf, Anders Mortensen, Christian Bosen, Hans Mogensen, Lars Blegmand, Christen Jacobsen, Henrich Caltoft, Jochum Wilsbek, Peder Hansen Feldbereder, Peder Jensen Væver. Underskrifter fra Hendrich Kaltof, Jens Pedersen, Diderich Knudsen, Hans Mogensen, Anders Mortensen, Willads Jensen, Lars Nielsen, Peder Jensen, Jechem Welsbech, Christian Buhne, Louis Zachorsen, Christopher Henrichs, Christen Jacobsen, Rasmus Hemmingsen. Hans Piils enke har fået sin andel. Ingen underskrifter.

Den 3. april 1744: I byfoged Daluns hus, som er indkaldt af oldermanden. Da der skulle være ildløs, var der mange af brandlauget, der ikke indfandt sig ved sprøjtehuset, og således ikke kunne tage en sprøjte og bringe til det sted. Det blev besluttet, at der skal uddeles bøder til dem, "som i slig tilfælde, icke straks indfinder sig ved Sprøjtehuset og giør hvad de bør, naar de enten af vedkommende vordet advaret eller ved Trommeslag, kimen eller Trompetsblæsen vorde vidende at der er ildløs i byen, skal saafremt han er tilstæde og icke lovlig forhindret bøde til lauget". Byens "Trommeslager skal straqs ved ildformeringen hver udi sin byes fierding røre tromning og giøre allarmen". I stedet for Hans Christensen Piil, som er død, indskrives muurmester Peder Schrøder. Ole Sørensen sværger sig, at han ikke kan være i brandlauget.

Underskrifter fra Hendrich Kaltof, Christen Jacobsen, Peder Hansen, Evers Nielsen Aaesidde, Jochum Welsbech, Willads Jensen, Diderich Knudsen, Jens Pedersen, Christian Bores, Peder Jensen, Anders Mortensen, Christopher Hinrichs, Louis Zacharisen, Peder Hansen, Hans Mogensen, Elias Villadsen, August Pedersen, Rasmus Hemmingsen og Engelbregt Larsen.

Den 11. juni 1744: Alle i Ligbærerlauget er forsamlet i byfoged Daluns hus. Der skal vælges en ny oldermand i stedet for Henrick Caltof. Som ny oldermand vælges Christian Bone med bisiddere Jens Pedersen hattemager og Jochum Wilsbech feldbereder. For ligbæring udbetales til: Willads Jensen, Rasmus Hemmingsen, Didrik Knudsen, Jens Pedersen, Lars Zakariasen, Christopher Wulf, Anders Mortensen, Christian Bohne, Hans Mogensen, Lars Blegmand, Christian Jacobsen, Peder hansen feldbereder, Peder Væver, Jochum Wilsbeck og Henrick Kaltof. Augustus Pedersen pottemager udtræder af lauget, da han har en svag kone og ikke kan være fra sit hus, men hvis hun dør, vil han gerne indtræde i lauget igen. Ole Sørensen er også ude, da han skal køre vand i stedet for Hans Piil. Nye på holdet er Mathias Larsen skredder, Christen Bager, Christian Wang og Jens Ibsen skoemager.

Underskrifter fra Jochum Welsbech, Chresstian Bonne, Lars Nelsen, Willads Jensen, Anders Mortesen, Hans Monsen, Diderech Knudsen, Hendrich Kaltof, Rasmus Hemmingsen, Louis Zachærisen, Peder Jensen, Christopher Hinrichsen, Peder Hansen og Christen Jacobsen.

Den 31. august 1744: Laugets indkomster er delt imellem følgende ligbærer: Christian Bohne, Jochum Wilsbech, Lars Zachariesen, Willads Jensen, Rasmus Hemmingsen, Diderich Knudsen, Jens Pedersen, Christopher Wulf, Anders Mortensen, Hans Mogensen, Lars Blegmand, Christopher Jacobsen, Peder Hansen Feldbereder, Peder Væver, Henrick Kaltof, Mathias Larsen Skreder og Christen Hansen Bager.

Underskrifter fra oldermanden og de 2 bisiddere.

Den 1. juni 1745: Der skal vælges en ny oldermand og bisiddere, og ny oldermand bliver Christen Jacobsen Daglejrer. Bisiddere bliver Christopher Henrichsen Wulf og Willads Jensen Skoemager. Der er indkomster fra: Liget af madam Modum den 1. juli 1744, Søren Andersen Smed den 27. juli 1744, madam Hald den 29. august 1744, Peder Falsters datter den 29. september 1744 og Christen Krog den 12. maj 1745.

Underskrifter fra Christen Jacobsen, Christopher Hinrichs, Christian Boene, Diderich Knudsen, Willads Jensen, Jochum Velsbech, Louis Zacharisen, Anders Mortensen, Rasmus Hemmingsen, Hans Mogensen, Peder Jensen, Lars Nelsen, Hendrich Kaltof, P. Hansen og Mathias Larsen.

Bogen bliver ikke ført nogle år, så fortsætter...

Den 15. juni 1749: Der afholdes møde i oldermand Jochum Wilsbechs hus. Der er uddelt penge for ligbæring til Jochum Wilsbeck, Mathias Larsen, Lars Zachariasen, Rasmus Hemmingsen, Peder Helt, Petter Schrøder, Lars Snidker, Willads Skoemager, Henrick Wulf, Peder Snidker, Henrich Kaltoft, Christen Bager, Thoer Bager, Hans Snidker, Christen Wrang, Diderich Hattermager og Lars Blegmand. Ny oldermand er Mathias Larsen med bisiddere Jochum Wilsbech og Peder Helte.

Underskrifter fra Mathias Larsen, Jochum Velsbech, Peder Jensen, Peder Schrøder, Lars Nielsen, Rasmus Hemmingsen, Christopher Hinrichs, Henderich Kaltof, Diderich Knudsen, Willads Jensen, Christen Hansen, Lauridz Johansen Eggers, Peder Hansen, Louis Zacharisen, Hans Snedker, Tor Olsen Bagger, Christian Wrang, Mathias Larsen og Peder Jensen.

Den 7. juni 1750: Ny oldermand, i stedet for Peder Jensen Væver [Mathias Larsen er dog den rigtige person] med bisiddere Peder Schrøder og Peder Væver, bliver valgt Lars Johansen Snidker. Der er udbetalt til Peder Jensen Væver, Lars Johansen Snidker, Willas Jensen Skoemager, Christopher Henrick Bager, Peter Hansen Snidker, Christen Hansen Bager, Thoer Olsen Bager, Hans Hansen Snidker, Christen Hansen Vrang, Lars Nielsen Bleymand, Jochum Vilsbech, Mathias Larsen Skræder, Lars Zacariasen Væver, Rasmus Hemmingsen, Peter Scrøder og Diderich Knudsen Hattemager. Diderich Hattemager udgår af lauget pga. alderdom og svaghed. Nyt medlem er derfor Morten Hansen Bolt. I Brandlauget er desuden Lars Cronberg, Peter Helt og Ole Kleyn Smed.

Underskrevet af Lauridtz Johansen Eggers, Peder Jensen og Peter Schrøder.

Den 20. juni 1751: Gruppen er forsamlet hos Lars Johansen Egger for at vælge en ny oldermand. Valget faldt på Peter Hansen Snedker. Hjælpere er Lars Johansen Snedker og Christen Hansen Bager. Lars Cronberg Sadelmager kommer ind i lavet i stedet for ?.

Underskrifter fra Peter Hansen Snidker, Lauridtz Johansen Egger og Christen Hansen.

Den 2. juli 1752: Gruppen er forsamlet i Peter Hansen Snedkers hus. Ny oldermand er Christen Hansen Bager med bisiddere Peder Hansen Snidker og Thoer Ollufsen Bager.

Underskrifter fra Peder Hansen, Christen Hansen og Thor Olsen.

Den 1. april 1753: Gruppen er forsamlet i Christen Bagers hus. Der indsættes nogle nye regler i reglementet, f.eks. man er ikke forpligtiget til at bære natmanden eller nogen af hans æt, uden samvittighed kan tilkomme [muligvis fordi denne også gør tjeneste i Stege på Møn og i Præstø]. Ny oldermand er igen Christen Bager med bisiddere Hans Hansen Møller og Peder Hansen Høy.

Underskrifter fra Christen Hansen, Hans Hansen Møller og Peder Hansen Høøy.

Den 24. juni 1753: Christen Hansen, Peder Hansen og Hans Møller Snedker i overværelse af Sr. Gram åbner pengekassen, og pengene fordeles mellem ligbærerne. Ny oldermand bliver Hans Hansen Møller Snedker med bisiddere Christen Hansen Bager og Hans Pedersen. Underskrifter fra Hans Hansen Møller, Christen Hansen og Hans Pedersen. Samme dag "blev ved en for vegivet at Thor Olsen Bager var død som var af liigbære laugs brødren og derfor uden goed villig efter begiering afgaard". Henrich Wulf, Willads Jensen og Laurs Zachariasen udgår af ligbærerlauget, og de skal efter deres død frit bæres til jorden. De tre erstattes af Søren Holm, Jacob Maibom og Rasmus Laursen. Som reserve er udtaget Jens Jørgensen og som reserve ved sprøjten er udtaget Haagen Laursen Skoemager.

Underskrevet af Hans Hansen Møller, Christen Hansen og Hans Pedersen.

Den 24. juni 1754: Mødet afholdes i oldermand, Hans Hansen Møllers hus. Bisidderne er Christen Hansen og Hans Pedersen. Som ny oldermand vælges Hans Pedersen med bisiddere Hans Hansen Møller og Johan Jørgen Skomager.

Underskrives af Hans Pedersen, Hans Hansen Møller og Johan Jørgen Villadsen.

Den 5. december 1754: Lauget samles, og der laves en liste over medlemmer: Hans Pedersen, Hans Hansen Møller, Johan Jørgen Willadsen, Hans Elbert, Lars Cronberg, Lars Nielsen Blegmand, Peder Jørgensen Smed, Jochum Welsbech, Niels Rasmussen, Peder Jensen Væver, Oluf Jensen Smed, Morten Bager, Lars Johansen Eggers, Søren Holm, Oluf Kleinsmed, Peder Snedker, Christen Bager, Lars Andert, Jens Jørgensen, Peder Helt, Jacob Magboum, Christen Snedker, Hagen Larsen, Johan Friderich Ahrent og Jørgen Wulf.

Underskrifter fra Hans Pedersen, Hans Hansen Møller og Johan Jørgen Villadsen.

Den 5. juni 1755: Mødet foregår i Hans Pedersens hus med bisiddere Christen Hansen og Johan Jørgen Villadsen. Som ny oldermand vælges Johan Jørgen Villadsen med bisiddere Hans Petersen og Lars Cronberg. Lauget består nu af følgende: Hans Petersen, Johan Jørgen Villadsen, Lars Cronberg, Lars Blegmand, Jochum Wilsbeck, Niels Monsen, Peter Jensen, Ole Jensen, Morten Hansen, Lars Johansen, Søren Holm, Peter Hansen, Christen Hansen, Jacob Majbum, Hans Nielsen og Johan Friderich Arent.

Underskrifter fra Joh: Jørgen Villadsen, Lars Cronbech og Hans Pedersen.

Den 24. juni 1756: Mødet foregår i Johan Jørgen Villadsens hus med bisiddere. Ny oldermand er Lars Cronberg med bisiddere Johan Jørgen Villadsen og Lars Nielsen. Medlemmer i det kommende år er: Lars Cronberg, Johan Jørgen Willasen, Lars Nielsen, Hans Pedersen, Jochum Wilsbech, Niels Monesen, Peder Væver, Ole Jensen Smed, Morten Bager, Lars Johansen Snidker, Søren Holm, Peder Hansen Snidker, Christen Hansen Bager, Siger Kaabersmed, Jacob Maybom og Johan Friderich Ahrendt.

Underskrifter fra Lars Cronberg, Joh. Jørgen Villadsen og Lauridtz Johansen Eggers på vegne af Lars Blegmand, der er fraværende.

Den 20. juni 1757: Mødet foregår i Johan Jørgen Villadsens hus. Ny oldermand er Peder Jensen Hattemager med bisiddere Lars Cronberg og Niels Rasmussen. Medlemmer er Jochum Wilsbech, Christen Bager, Sieher Helsted [Kaabersmed], Søren Holm, Peder Jensen [Væver], Ole Jensen [Smed], Peder [Hansen] Snedker, Lars [Johansen] Snedker, Johan Fredrich Arent, Jacob Maibom, Hans Pedersen og Morten Bager. Jochum Wilsbech forlader lavet, og hans rolle overtages af Johan Jochum Bager.

Underskrifter fra Peder Jensen, Lars Cronberg og Niels Rasmussen.

Den 2. juli 1758: Mødet foregår i Peder Jensen hattemagers hus. Niels Rasmussen bliver ny oldermand. Bisiddere er Peder Jensen Hattemager og Peder Jensen Væver. Andre medlemmer af ligbærerlavet er: Lars Cronberg, [kan ikke læses], Lars Snedker, Søren Holm, Peder Snedker, Christen Bager, Sieger Helsted, Jørgen Wulf, Jacob Mayboum, Peder Schrøder, Anthon Seel, Hans Pedersen og Johan Jørgen Willadsen.

Underskrifter fra Niels Rasmussen, Peder Jensen og Peder Jensen Wever.

Den 24. juni 1759: Mødet foregår i Niels Rasmussens hus. Som ny oldermand vælges Anthon Seel med bisiddere Niels Rasmussen og Peder Jensen. De øvrige brødre i lavet er: Oluf Jensen Grovsmed, Laurs Snedker, Søren Holm, Peder Snedker, Christen Bager, Sieger Helsted, Jørgen Wulf, Jacob Majbaum, Peder Schrøder, Hans Pedersen og Johan Jørgen Willars.

Underskrifter fra Anthon Seel, Niels Rasmussen og Peder Jensen.

Den 23. juni 1760: Følgende i lavet er mødt op: Siger [Helsted] Kaabersmed, Jacob Majbom, Peder Schrøder, Hans Pedersen, Christian Boe, Johan Jørgen [Villadsen], Peder Jensen, Niels Rasmussen, Anton Seel, Peder Væver, Ole [Jensen] Grovsmed, Lars Snedker, Søren Holm, Peder Snedker, Christen Bager og Jørgen Vulf. I stedet for Søren Holm indtræder Johan Henrich Tømmermand, i stedet for Ole Smed indtræder Andreas Vinge, og i stedet for Christen Bager indtræder Gottfrid Slagter. Ny oldermand er Peder Jensen Væver med bisiddere Anton Seel og Lars Johansen [Eggers]. Derudover er der i brandlavet Johan Cronberg, glarmester Berns, Johan Seel, Christian Hattemager, Abraham Bager, Jens Jørgensen, Peder Helt Væver, Johan Jochum Bager og Christian Boile.

Underskrifter fra Peder Jensen, Lauridtz Johansen Eggers og Anthon Seel.

Den 24. juni 1761: Mødet foregår i Peder Jensen Vævers hus. Som ny oldermand vælger Johan Conratt Andersen med bisiddere Lars Johansen Egger og Peder Jensen Væver. Resten af lavet var fornøjet.

Underskrifter fra Johan Conrat Andersen, Lauridtz Johansen Eggers og Peder Jensen [Væver].

Den 4. juni 1762: Som ny oldermand vælges Lars Johansen Eger med bisiddere Johan Tømmermand og Gothfrid Zeburg.

Underskrifter fra Peder Jensen [Væver] og Gothfrid Zeburg, mens Lars Eggers ikke er til stede.

Den 26. juni 1763: Som ny oldermand vælges Hans Pedersen med bisiddere Siger Helsted og Andreas Winge. Ingen underskrifter.

Den 26. juni 1764: Mødet foregår i Hans Pedersens hus. Som ny oldermand vælge Gotfried Seeborg med bisiddere Peder Hansen Snedker og Siger Helsted kobbersmed. I øvrigt forbliver de øvrige i lavet som i forrige år. Ingen underskrifter.

Den 25. juni 1765: Mødet foregår i Gotfried Seeborgs hus. For dette år vælges som oldermand Peder Nielsen med bisiddere Johan Ament og Hans Pedersen. Hans Hansen snedker kommer ind i lavet i stedet for Jørgen Wulf, der er død. Christian Vejrgang kommer ind i lavet i stedet for Siger Helsted. Adolph Demuth kommer ind i lavet i stedet for Andreas Vinge. Resten af lavet er uændret. Ingen underskrifter.

Den 25. juni 1766: Mødet foregår i Peder Nielsens hus i Vordingborg. For dette år skiftes oldermanden og bisidderne ikke ud. Johan Tømmermand er død, og han erstattes af Andreas Rasmussen Vertshusmand. Alle andre i lavet er de samme. Ingen underskrifter.

Den 25. juni 1767: Mødet foregår i Peder Nielsens hus i Vordingborg. For dette år skiftes oldermanden og bisidderne ikke ud. Der aflægges regnskab, som underskrives af Peder Nielsen, Hans Pedersen og Johan Ament. Ingen underskrifter.

Den 24. juni 1768: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Peder Nielsen forbliver som oldermand med bisiddere Johan Ament og Christian Bohne. Adolf Demant og Hans Pedersen udgår af lavet og erstattes af borgerne Friderich Rickendrup Skrædder og Johan Keyler Bayr. I øvrigt loves Hans Pedersen, at han bæres uden omkostninger ved dødsfald, da han har været i lavet i så lang tid.

Underskrives af Peder Nielsen, Johan Ament og Christian Bohne.

Den 27. juni 1769: Mødet foregår i Peder Nielsens hus i Vordingborg. Der er blevet båret 15 lig. Oldermand og bisiddere skiftes ikke ud.

Underskrifter fra Peder Nielsen, Johann Ament og Christian Bohn.

Den 1. juli 1770: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Jacob Maibohm udgår af lavet pga. svaghed. Ved dødsfald loves han bæring uden omkostninger for sin indsats i lavet. Han erstattes i lavet af grovsmed Oluf Lind. Peder Nielsen forbliver som oldermand med bisiddere Peder Væver og Johan Jørgen Willadsen.

Underskrifter fra Peder Nielsen, Johan Jørgen Willadsen og Peder Jensen Væver.

Den 22. juni 1771: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Bisiddere er Hans Hansen og Johan Jørgen Willadsen, idet Peder Jensen Væver er død. Nye i lavet i stedet for Peder Jensen Væver er Christopher Baumgart og Niels Schiøtz. Peder Nielsen forbliver som oldermand med bisiddere Oluf Lind og Johan Ament.

Underskrifter fra Peder Nielsen, Olle Lind og Johann Ament.

Den 24. juni 1772: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Hans Hansen har forladt lavet, men hans plads er besat uden angivelse af navn. Peder Nielsen forbliver som oldermand med de samme bisiddere, dvs. Ole Lind og Johan Ament.

Underskrifter fra Peder Nielsen Schröder, Johann Ament og Ole Lind.

Den 20. juni 1773: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Der er overhoved ingen ændringer i lavet for det kommende år.

Underskrifter fra Peder Schröder, Johann Ament og Ole Lind.

Den 26. juni 1774: Mødet foregår i Peder Schrøders hus i Vordingborg. Der er ingen ændringer til lavet dette år.

Underskrifter fra Peder Schröder, Johann Ament og Ole Lind.

Den 18. juni 1775: Mødet foregår i Peder Schrøders hus. Peder Schrøder trækker sig som oldermand, og i stedet vælges Andreas Rasmussen som ny oldermand. Bisidderne forbliver det samme som forrige år.

Underskrifter fra Peder Schröder, Johanne Ament og Ole Lind.

Den 23. juni 1776: Mødet foregår i Andreas Rasmussens hus i Vordingborg. Andreas Rasmussen forbliver oldermand for det kommende år med bisiddere Jochum Tiller og Hans Hansen Møller. Johann Ament er død, og i hans sted indtræder Rasmus Kaltoft.

Underskrifter fra Andreas Rasmussen, Jochum Teller og Hans Hansen Møller. Desuden underskrifter fra andre lavmedlemmer: J. Gleeborg, Peder Hansen, Christian Jürgensen, Christian Weiergang, Peder Jensen, Ole Lind, Christoffer Baumgardten, Christian Bikner, Peder Schröder, Friderick Rekende, Mads Rasmussen og Niels Schiøtz.

Den 29. juni 1777: Oldermand Andreas Rasmussen forbliver som sådan for det følgende år. Jochum Teller og Christian Bohne udgår af lavet og erstattes af Diderich Johansen og Christopher Sander. Christian Bohne udgår af lavet og loves en gratis ligbæring ved hans død.

Underskrifter fra Andreas Rasmussen, Hans Hansen Møller og Jochum Teller.

Den 24. juni 1778: Andreas Rasmussen forbliver som oldermand for det kommende år med bisiddere Peder Hansen og Christian Weyrgang. På grund af svaghed udgår Gotfried Seeborg af lavet efter 18 års tjeneste, og han loves derfor gratis ligbæring ved hans død. Han erstattes af Lars Haagensen. Lavet består derfor af: Andreas Rasmussen, Peder Hansen, Christian Weyrgang, Ole Lind, Rasmus Kaltoft, Peder Schrøder, Diderich Johansen, Christopher Sander, Niels Rasmussen, Friderich Rechendrop, Peder Jensen, Christian Jørgensen, Niels Schiøtz, Christopher Baumgart, Hans Møller og Lars Haagensen.

Underskrifter fra Andreas Rasmussen, Peder Hansen og Christian Weyrgang.

Den 26. juni 1779: Andreas Rasmussen forbliver som oldermand efter langt samtykke. Peder Schrøder er død og erstattes af Henrich Wecht [Henrich Hecht]. Resten af ligbærerlavet er uændret.

Underskrifter fra Andreas Rasmussen, Peder Hansen og Christian Weyrgang.

Den 24. august 1780: Lavet er forsamlet i oldermand, Andreas Rasmussens hus. Anders Rasmussen forbliver som oldermand. Niels Schiøth udgår af ligbærerlavet og nyder derved fri ligbæring ved sin død. Han erstattes af pottemager Friderich Christiansen.

Underskrifter fra Anders Rasmussen, Peder Hansen og Christian Veyrgang.

Den 24. juni 1781: Andreas Rasmussen forbliver som oldermand. Peder Jensen er død, og han erstattes af Bertel Andersen Bødker.

Underskrifter fra Anders Rasmussen, Peder Hansen og Christian Veyrgang.

Den 24. juni 1782: Andreas Rasmussen forbliver som oldermand.

Underskrifter fra Anders Rasmussen, Peder Hansen og Christian Veyrgang.

Den 24. juni 1783: Andreas Rasmussen udgår af ligbærerlavet pga. svaghed i benene. Han erstattes af Svend Henrichsen Smed. Ny oldermand for lavet bliver Christopher Sander, som ellers var lovet at måtte udtræde af lavet men lover at blive længere.

Underskrifter fra Anders Rasmussen, Peder Hansen og Christian Veyrgang.

Den 24. juni 1784: Mødet foregår i Christopher Sanders hus. Siden sidste år er i lavet antaget Jacob Christensen Bager, Svend Henrichsen, Peter Knudsen og Henning Hansen.

Underskrifter fra Christopher Sander, Hinderich Hegt [Henrich Hecht] og Jacob Christensen.

Den 27. juni 1785: Ny oldermand bliver skomager Diderich Johansen, mens Christopher Sander udgår af ligbærerlavet foruden Christen Hattemager pga. svaghed. Nye medlemmer af ligbærerlavet er Henrich Mortensen Snedker, Peter Becker [væver Peder Becher, som er gift med Karen Kronberg] og Niels Hansen Skoemager.

Underskrifter fra Christopher Sander, Hinderich Hecht og Bertel Andersen.

Den 24. august 1786: Mødet foregår i Diderich Johansens hus. Ny oldermand bliver Henrich Hecht. Ny bisidder bliver Bertel Bødker. Nyt medlem af ligbærerlavet er grovsmeden Christian Juul.

Den 25. august 1787: Mødet foregår i Henrich Hecht Snedkers hus.

Underskrifter fra Hinderich Hegt og Bertel Andersen.

Den 24. august 1788: Mødet foregår i oldermand Henrik Hechts hus. Da ligbærerlavets medlemmer har fået deres penge, er der et overskud, som gives til Bertel Nielsens enke. Bertel Andersen Bødker bliver ny oldermand for Vordingborg ligbærerlav det kommende år med bisiddere Jacob Christensen Bager og Rasmus Pedersen Snedker.

Den 24. juni 1789: Mødet foregår i oldermand Bertel Andersens hus. Da ligbærerlavets medlemmer har fået deres penge, er der et overskud, som gives til en fattig snedker ved navn Johan Peter Jesse. Til ny oldermand for Vordingborg Ligbærerlav vælges Jacob Christensen med bisiddere Rasmus Pedersen og Rasmus Kaltoft. Peter Becker af Nyråd udmeldes af lavet og erstattes af skomager Christian Maybom.

Underskrift fra Bertel Andersen.

Den 24. juni 1790: Mødet foregår i bager Jacob Christensens hus. Der uddeles bøder til Hans Rebslager [= Hans Henrich Weyergang], Rasmus Kaltoft, Diderich Johansen, Niels Maybom, Jacob Bager og Anders Nielsen. Jacob Christensen genvælges enstemmigt til oldermand og modtager valget. Rebslager Hans Henrich Weirgang vælges igen til ligbærer i stedet for sin afdøde far.

Den 24. juni 1791: Mødet foregår i Jacob Christensens hus, og Vordingborg Ligbærerlav består nu af følgende medlemmer: Jacob Christensen, Diderich Johansen, Rasmus Pedersen Høy, Bertel Andersen, Henrich Hecht, Christian Maybom, Rasmus Kaltoft, Niels Hansen, Anders Nielsen, Hans Weirgang, Niels Rasmussen, Niels Green, Niels Callundberg, Friderich Rechentrog, Henrich Mortensen og Michael Dahl. Overskuddet i Vordingborg Ligbærerlav går til Peder Jensens enke ved stranden.

Underskrifter fra Jacob Bager og Rasmus Pedersen Høy.

Den 24. juni 1792: Mødet foregår hos oldermand Jacob Christensen Bager. Niels Mogensen forlader Vordingborg Ligbærerlav pga. alderdom og loves gratis bæring for både ham og sin hustru, hvis hun er enke efter ham. Som nyt medlem af lavet bliver derfor glarmester Jacob Hammerstrøm. Jacob Christensen genvælges til oldermand.

Underskrifter fra Rasmus Pedersen Høy og Michael Dahl.

Den 24. juni 1793: Mødet foregår i Jacob Christensens hus. Der vælges en ny oldermand, som er feldbereder Anders Nielsen. Bertel Andersen udgår af Vordingborg Ligbærerlav pga. alderdom. Han erstattes i lavet af Bager Ramlow, dvs. Hendrich August Ramløw.

Underskrifter fra Jacob Bager, Anders Nielsen, Niels Green og Niels Hansen Lund.

Underskrifterne fra Jacob Bager, Anders Nielsen, Niels Green og Niels Hansen Lund i 1793
Underskrifterne fra Jacob Bager, Anders Nielsen, Niels Green og Niels Hansen Lund i 1793

Den 22. juni 1794: Mødet foregår i Anders Nielsens hus. Anders Nielsen bliver genvalgt til oldermand med bisidder Henric Heckt. Saddelmageren udgår af lavet pga. alderdom og svaghed. I stedet indtræder skomager Hans Prammand og ? Hansen i Vordingborg Ligbærerlav.

Underskrifter fra Anders Nelsen og Hinderich Hegt.

Den 6. juli 1795: Oldermand Anders Nielsen fremlægger regnskab. Der er 16 ligbærer i lavet. Niels Hansen erklærer et eller andet om madame Schumachers begravelse, som gør, at han udgår af lavet. Henric Hect er syg og gammel, og han udgår også af lavet. Hans søn, snedker Christian Hecht, indgår i lavet i stedet for ham. Hattemager Jørgen Christiansen indtræder i Vordingborg Ligbærerlav i stedet for Niels Hansen. Anders Nielsen forbliver som oldermand med bisiddere Didrich Johansen og Henric Mortensen.

Underskrifter fra Anders Nielsen, Henrich Hecht, Diderich Johansen og Henrich Mortensen.

Den 24. juni 1796: Oldermand Anders Nielsen fremlægger regnskab. Til ny oldermand vælges Rasmus Pedersen Høy med bisiddere Hans Hansen og Christian Weirgang. Af ligbærerlavet udgår Anders Nielsen, Diderich Johansen og Jacob Christensen. Nye medlemmer af Vordingborg Ligbærerlav er derfor Peter Sach, Jess Pedersen Grishagen og Carsten Jørgensen.

Underskrifter fra Anders Nielsen, Rasmus Pedersen Høy, Hans Hansen og Hans Weyergang.

Den 24. juni 1797: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Rasmus Pedersen Høys hus, hvor der fremlægges regnskab. Der er betalt penge til en lejet mand ved begravelsen af Niels Spier. Overskuddet gives til to fattige, som er Niels Mogensen og Johan Peter Jesse. Som ny oldermand vælges Hans Hansen Bødker med bisiddere Hans Weiergang og Christian Hecht. Johan Lideman og Friderich Jacobsen overtager de pladser, der er blevet ledige i løbet af året, og i stedet for Hammerstrøm indtræder Hans Gundersen i lavet.

Underskrifter fra Rasmus Pedersen Høy, Hans Hansen, Christian Hecht og Hans Veiergang.

Den 24. juni 1798: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Hans Hansen Bødkers hus, hvor der fremlægges regnskab. Hans Hansen Bødker ønsker ikke at fortsætter som oldermand, så som ny oldermand vælges Hans Weirgang. I stedet for Hans Gundersen, indtræder i lavet [hattemager] Jacob Sederberg.

Underskrifter fra Hans Hansen, Christian Hecht og Hans Veirgang.

Den 24. juni 1799: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Hans Henrik Weirgangs hus, hvor der fremlægges regnskab. Hans Henrik Weirgang fortsætter som oldermand med de samme bisiddere, som er Christian Hect og Jes Pedersen. Skomager Christian Maybohm udtræder af lavet og erstattes af skomager Peder Callenberg [Kallenberg].

Underskrifter fra Hans Veiergang, Christian Hecht og Jes Pedersen.

Den 24. juni 1800: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Hans Hansen Bødkers hus, hvor der fremlægges regnskab. Som ny oldermand vælges snedker Christian Hecht med bisiddere Jes Pedersen og Rasmus Høy. Peder Sach [skrevet Sak] udtræder af lavet og erstattes af skomager Peder Willer Lund.

Underskrifter fra Hans Vairgang, Christian Hecht og Jes Pedersen.

Den 24. juni 1801: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Christian Hechts hus, hvor der fremlægges regnskab. Bisidder Rasmus Høy er erstattet af Jacob Sederberg, mens ellers er der ingen udskiftninger.

Underskrifter fra Christian Hecht, Jes Pedersen og Jacob Sederberg.

Den 24. juni 1802: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Christian Hechts hus, hvor der fremlægges regnskab. Snedker Christian Hecht forbliver som oldermand med bisidderne Jes Pedersen og Jacob Sederberg.

Underskrifter fra Christian Hecht, Jes Pedersen og Jacob Sederberg.

Den 25. juni 1803: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Christian Hechts hus, hvor der fremlægges regnskab. Christian Hecht forbliver som oldermand med bisidderne Jes Pedersen og Jacob Sederberg. Ingen underskrifter.

Den 24. juni 1804: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Christian Hechts hus, hvor der fremlægges regnskab. Der betales ikke for afdøde Rasmus Høy. Christian Hecht udgår som oldermand af lavet. Desuden udgår Rasmus Kaltoft, Hans Wergang, Hans Hansen Bødker og Jes Pedersen af Vordingborg Ligbærerlav. Nye i lavet er brændevinsbrænder Niels Rasmussen, smed Lars Juel, snedker Hans Larsen, daglejer Jens Nielsen, skomagermester Jens Hansen og bager Søltoft. Nye bisiddere er F. Boeman og hattemager Sederberg. Ny oldermand er Jacob Rechendorff. Bager Søetoft udgår vist alligevel af lavet og erstattes af hattemager Elbert [Johan Gotfred Elbert ved FT1834].

Den 24. juni 1805: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jacob Rechendorffs hus, hvor der fremlægges regnskab. Hattemager Elbert har en fordring ud over den almindelige aflønning i lavet. Der uddeles bøder til følgende medlemmer: Niels Green, Jacob Sederberg, Hans Larsen, Hans Prammand [Hans Crammann ved FT1801], Niels Kallenberg, Lidemann [Johan Abraham Lideman ved FT1801] samt hattemager Elbert. Hans Prammand og Friderich Jacobsen udtræder af lavet. Disse to erstattes af skrædder Rose og værtshusmand Hans Kristian Hammer. Jacob Rechendorff vil ikke fortsætte som oldermand og erstattes af Jens Nielsen.

Underskrifter fra Jacob Rechendorff, Jacob Sederberg og Niels Green.

Den 23. juni 1806: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jens Nielsens hus, hvor der fremlægges regnskab. Der er bøder til hattemager Elbert, Peder Kallenberg, Niels Rasmussen, Hans Larsen, Lidemann og skrædder Rose. Enken til sadelmager Dahl er mødt op med sin lavværge for at forlange de penge tilbage, som hun havde udlagt den 22. juni 1794. Ny oldermand bliver skomager Jens Haagensen med bisidderne Jacob Reckendrog og Peder Kallenberg. Snedker Sigvart Petersen indtræder i lavet i stedet for væver Jacob Mangor, og Hans Fugl indtræder i lavet i stedet for Niels Kallenberg, der pga. alderdom og skrøbelighed ikke længere kan opfylde sine forpligtigelser.

Underskrifter fra Jens Nielsen med bisidder Hans Andersen.

Den 24. juni 1807: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jens Haagensens hus, hvor der fremlægges regnskab. Der er uddelt bøder til Hans Larsen, Elbert, Hans Andersen, Hans Fugl, Lars Juul og Niels Green. Jens Haagensen forbliver som oldermand med bisidderne Jens Nielsen og Lars Juul. Niels Green udtræder af lavet og erstattes af Thomas Christensen.

Underskrifter fra Jens Haagensen, Jens Nielsen og Lars Juul.

Den 24. juni 1808: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jens Haagensens hus, hvor der fremlægges regnskab. Jens Haagensen forbliver som oldermand, og der er heller ingen andre ændringer i lavet.

Den 24. juni 1809: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jens Haagensens hus, hvor der fremlægges regnskab. Johan Lidemann udmelder sig af lavet, og Thomas Christensen er død. Disse to erstattes af sangskiærer Jørgen Pedersen og borger Anthon Hansen. Som ny oldermand vælges borger og brændevinsmand Hans Andersen med bisidderne Lars Juul og Sigvart Pedersen.

Underskrifter fra Jens Haagen, Jens Nielsen og Lars Jul.

Den 24. juni 1810: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i brændevinsbrænder Hans Andersens hus. Bisidderne er Jens Nielsen og Sigvart Pedersen. Udmeldt af lavet er skræddermester Rechendorff, Henrich Mortensen og Peder Kallenberg. De tre erstattes af brændevinsbrænder Nielsen, brændevinsbrænder Jens Møller og garver Alberg.

Underskrifter fra Hans Andersen, Jens Nielsen og Sigvart Pedersen.

Den 24. juni 1811: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i brændevinsbrænder Hans Andersens hus. Bisidderne er Jens Nielsen og Sigvard Pedersen. Udmeldt af lavet er snedker Lars Juul og Hans Christian Hammer. De to erstattes af skomager Henrich Holm og værtshusholder Jens Villumsen. Som ny oldermand vælges værtshusholder Niels Rasmussen med bisidderne Jens Nielsen og Hans Andersen.

Underskrifter fra Hans Andersen, Jens Nielsen og Sigvart Pedersen.

Den 24. juni 1812: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Niels Sørensens hus med bisidder Sigvard Pedersen. Udmeldt af lavet er garver Alberg, Jens Haagen, Niels Rasmussen og Hemming Hansen. I deres sted indtræder skomager With, glarmester Povelsen, ?mester Peder Falm og Povel Olsen. Da oldermand Niels Sørensen har udmeldt sig, vælges Sigvard Pedersen til ny oldermand med bisidder Jacob Rasmussen.

Underskrifter fra Niels Sørensen, Hans Andersen og Sigvert Pedersen.

Den 24. juni 1813: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet hos oldermanden, snedker Sigvard Pedersen med bisidder Hans Andersen. Følgende udmelder sig af lavet: oldermand Sigvard Pedersen, Jens Nielsen, Hans Larsen og Hans Andersen. De bliver erstattet af sadelmager Aaberg, Frantz Schytz, handskemager Johannes Møller, bødker Rasmus Hermansen samt skomager Haagen Larsen. Ny oldermand er murermester Anthon Hansen med bisidderne Hans Fugl og Jørgen Pedersen.

Underskrifter fra Sigvard Pedersen og Hans Andersen.

Den 25. juni 1814: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Anthon Hansens hus. Regnskabet bliver fremlagt. Følgende udmelder sig af lavet: oldermand Anthon Hansen, Hans Fugl, Jørgen Pedersen og Jacob Rasmussen. De bliver erstattet af tømmermand Bolsing [skrevet Bobsin], brændevinsbrænder Biørn, slagter Christensen og spækhøker Thygesen. Da oldermand Anthon Hansen har udmeldt sig, vælges bødker Christen Villumsen med bisiddere Christen Madsen og Jens Villumsen.

Underskrifter fra Anthon Hansen, Hans Fugl [skrevet Fuel] og Jørgen Pedersen [skrevet Jøren Pirsen]

Den 24. juni 1815: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet hos bødker Christen Willumsen. Regnskabet bliver fremlagt, og overskuddet fordeles mellem 16 ligbærer. Følgende udmelder sig af lavet: Christen Madsen, Christen Willumsen og Jens Willumsen. De bliver erstattet af tømmermand Carl Bolsing, murermester Salomon, snedker Andreas Hansen og brændevinsbrænder Lars Mogensen. Da oldermand Christen Willumsen har udmeldt sig, vælges glarmester Hans Jørgen Poulsen som ny oldermand med bisidderne Peter Falch og sadelmester Aaberg.

Underskrifter fra Christen Willumsen, Jens Willumsen og Christen Madsen.

Den 8. maj 1816: Der bliver nedskrevet, hvad ligbæring koster for koner og børn over 15 år, mens ligbæring af børn under 15 år er gratis. Af ligbærerlavet udgår spækhøker Thygesen og skomagermester Haagen Kiøl. Snedker Hans Hansen besætter den ene ledige plads, mens den anden får lov til at stå ledig.

Underskrifter fra Hans Jørgen Poulsen, Peder Jacobsen Falch og P. Aaberg.

Den 3. februar 1816: Der bliver nedskrevet, hvad ligbæring koster. Underskrives af oldermand Hans Jørgen Poulsen med bisidderne Peder Jacobsen Falck og Christensen. Af menige medlemmer underskriver Hans Hansen, R. Terkildsen, Hendrich Holm, F. Villumsen, B. C. Salomon, Frantz Schytz, Anders Hansen, Povel Olsen og Wendt.

Den 24. juni 1816: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i glarmester Povelsens hus. Udmeldt af lavet er glarmester Hans Jørgen Povelsen, Peder Jacobsen Falch, Povel Olsen, slagter Christensen og Lars Mogensen. De erstattes af guldsmed Gliese, bødker Niels Anthon, skrædder Salomon, skomager Haagen Larsen og Hans Brandrup. I stedet for Haagen Kiøl tilgik brændevinsbrænder Isach Schrøder. Til oldermand vælges bødker Rasmus Hermansen med bisidder snedker Rasmus Terkildsen.

Underskrifter fra H. J. Poulsen, P. Åberg og P. Jacobsen.

Den 17. september 1816: Skomagermager Hans Brandrup har opsagt sit borgerskab i Vordingborg og har forladt byen, så på et ekstraordinært møde i Vordingborg Ligbærerlave indsættes i stedet væver Peter Christian Schock til ligbærer.

Underskrifter fra oldermand R. Stephansen, P. Åberg og R. Terkelsen.

Den 16. december 1816: Bødker Niels Anthon er rejst væk fra Vordingborg, så i forsamlingen i Vordingborg Ligbærerlav indsættes i stedet borger og bagermester Peter Sørensen til ligbærer. Samme underskrifter som ved forrige møde.

Den 11. januar 1817: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet, idet brændevinsbrænder Isaach Schrøder fremlægger en attest fra regimentkirurg Heide og birkedommer Bech om, at han ikke kan bruges til ligbærer, hvorfor han forlanger at udtræde af lavet. Skomager Branderup [Hans Brandrup] er vendt tilbage til Vordingborg, hvor han på ny indtræder i lavet.

Underskrifter fra R. Stephansen, P. Åberg og H. Holm, da R. Terkelsen er fraværende.

Den 28. juni 1817: Vordingborg Ligbærerlav mødes i huset hos oldermanden, bødker Rasmus Hermansens hus. Indtægter og udgifter gøres op. Af lavet udmelder sig følgende: bødker Terkildsen [udstreget], J. Hermansen, J. Schütz, sadelmager Aaberg og J. Villumsen. Nye i Vordingborg Ligbærerlav er tømmermester Bruun, hattemager Meisner, brændevinsbrænder Lund og hjulmager Harup. Som ny oldermand bliver valgt snedker Terkildsen med bisiddere skomager Henrich Lund og snedker Andreas Hansen.

Underskrifter fra R. Stephansen, P. Åberg og R. Terkelsen.

Den 26. juni 1818: Vordingborg Ligbærerlav mødes i huset hos oldermand snedker Terkildsen. Indtægter og udgifter gøres op. Af lavet udmelder sig følgende: Oldermand Terkildsen, skomager Holm, skomager Withe, skrædder Salomon samt tømmermester Brun. De erstattes af snedker Petersen, brændevinsbrænder Sørensen, Wanding, bødker L. Johansen samt barber Kaiser. Til oldermand vælges hjulmand Noa Harup med bisidderne snedker Andreas Hansen og murermester Salomon. Underskrives af R. Terkildsen, H. Holm samt A. Isachsen.

Den 18. august 1818: Væver Hemming Jørgensen bliver indmeldt i Vordingborg Ligbærerlav i stedet for H. Schoek, der er løbet af byen. Underskrives af N. Harup og H. Hansen.

Den 21. juni 1819: Der fremlægges regnskab i huset hos oldermand Noa Harrup, og overskuddet deles mellem ligbærerne. Følgende trækker sig fra Vordingborg Ligbærerlav: Snedker Andreas Hansen, murermester Salomon og smed Hans Hansen. Disse erstattes i Vordingborg Ligbærerlav af murermester Gottfred Semler, skomager Frederich Svane og skomager Salomon. Hjulmand Noa Harup vælges igen til oldermand med bisidderne skomager Hans Branderup og Haagen Larsen. Underskrives af N. Harup, Salomon og H. Hansen.

Den 25. juni 1819: Oldermanden og bisiddere er forsamlet hos byfogeden, fordi skomager Salomon forlader ligbærerlavet pga. ?. Han erstattes i Vordingborg Ligbærerlav af feldbereder Peter Marck. Underskrives af Harup, H. Brandrop og Haagen Larsen.

Den 28. juni 1819: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i oldermandens hus af samme årsag som 3 dage tidligere. Skomager Svane og feldbereder Peter Marck gør et eller andet. Underskrives af Harup, H. Brandrop og Haagen Larsen. 

Den 9. oktober 1819: Sagen fra den 25. juni 1819 genoptages hos Vordingborg Byfoged. Det er noget med, at han ville forlade byen, men vist bliver 2 år yderligere. Underskrives af Harup og Haagen Larsen.

Den 26. juni 1820: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i huset hos oldermand Noa Harup, hvor der fremlægges regnskab. Følgende bliver udmeldt af lavet: skomagermester Hans Brandrup, skomager Haagen Larsen, guldsmed Giese og bager Sørensen. Desuden har snedker Johan Johansen forladt Vordingborg og derfor er væk fra lavet. Nye i Vordingborg Ligbærerlav er garver Lundager, skomager Enoch Hansen, spækhøker Claus Christian Ankersen, møller Christian Thomsen, sadelmager Møller og skomager Terkildsen. Noa Harup forbliver som oldermand i lavet. Som bisiddere vælges hattemager Metzner og skrædder Salomon. Desuden angives, at guldsmed Giese er mødt og har modtaget det, der tilkom ham. Underskrifter fra Harup, C. Meisnerz og P. Salemon.

Den 28. juni 1821: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet, hvor oldermanden fremlægger regnskabet. Overskuddet deles mellem medlemmerne undtagen Enoch Hansen, som ikke var mødt op. Følgende udmelder sig af lavet: Noa Harrup, hattemager Metzner og skrædder Salomon. Enoch Hansen er også væk, da han er flyttet til Nyråd. Der skal også indsættes et nyt medlem i stedet for garver Lundager. Nye i lavet er derfor købmand Knudsen, snedkermester Wellejus [skrevet Weleius,] kobbersmed Didrichsen og værtshusholder Mildenstein. Slagter Christen Mangaard [skrevet Mandgaard] indsættes i stedet for Lundager. Som ny oldermand vælges barber Keiser, mens bisidderne bliver snedkermester Frederich Pedersen og bødker Lorentz Johansen. Noa Harrup kan dog blive oldermand, såfremt han skal være ligbærer for en af de tre nævnte medlemmer. Underskrifter fra Harup, Petersen og Johansen.

Den 27. december 1821: Hos byfogeden er mødt oldermand Noa Harup med bisidder Johansen, som meddeler, at kobbersmed Didrichsen har forladt Vordingborg, og i hans sted indtræder væver Schack. Underskrifter fra Harup, F. Petersen og Lorens Johansen.

Den 1. juni 1822: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet, hvor oldermanden fremlægger regnskabet. Overskuddet deles mellem medlemmerne undtagen smeden Hans Hansen, der ikke er mødt op. Følgende har udtjent deres tid i lavet og udmelder sig: Barber Keiser, smed Pedersen, bødker Lorentz Johansen, brændevinsbrænder Sørensen, Wanding og væver Hemming Jørgensen. I stedet indmeldes skrædder Masser, skrædder Baumann, lysestøber Bech, daglejer Hans Norsted, skomager Jacob Mandgaard og rebslager Hegner. Til oldermand vælges oldermand Terkildsen med bisiddere smedemester Hans Hansen og skomager Henrich Holm. Barber Keiser kan dog blive oldermand, såfremt han skal være ligbærer for en af de tre nævnte medlemmer. Underskrifter fra Harup, F. Petersen og L. Johansen.

Den 25. juni 1823: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet med oldermand, bisiddere og medlemmer. Regnskabet fremlægges, og overskuddet fordeles mellem medlemmerne undtagen væver Schack, som er fraværende, samt Christen Willumsen. Hans Hansen meldes ind i lavet i stedet for Gotfred Simler, der har aftjent sin tid. Skræddermester Messer er flyttet til København, så i stedet indsættes købmand Kiønig og daglejer Thomas Jensen. Til oldermand vælges barber Kayser og som bisiddere Hans Hansen Smed og skomager Terkildsen. Underskrifter fra Kayser, H. Holm og Hans Hansen.

Den 26. juni 1824: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet, hvor oldermanden fremlægger regnskabet. Overskuddet deles mellem medlemmerne, og alle er til stede. Følgende udmelder sig: Lysestøber Bech, skomager Terkildsen, ?høker Andersen, sadelmager Møller og møller Thomesen. I deres sted indsættes slagter Christensen, slagter Brasch, snedker Bendsen, brændevinsbrænder Hemming Petersen og købmand Grønvold. Til oldermand vælges skrædder Andreas Frederich Rückmann, mens bisiddere bliver væver Hemming Jørgensen og skomager Branderup. Underskrifter fra E. Kayser, T. Terkildsen og H. Hollum.

Den 25. juni 1825: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet, hvor oldermanden fremlægger regnskabet. Overskuddet deles mellem medlemmerne, men det til Branderup og Sørensen modtages af oldermanden. Følgende udmelder sig: Christen Willumsen, Hemming Jørgensen, Lorentz Johansen og Sørensen. Væver Schack har forladt Vordingborg. I deres sted indsættes smedemester Jens Juul, hjulmand Hans Olsen, hjulmand Niels Hansen, skomager Niels Falck og bødkermester Daniel Holm. Ny bisidder i stedet for Hemming Jørgensen bliver sadelmagermester Møller. Underskrives af A. F. Rückmann, Kinch og H. Jørgensen.

Den 24. juni 1826: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet, hvor oldermanden fremlægger regnskabet. Overskuddet deles mellem medlemmerne, men oldermanden modtager for Hemming Pedersen. Følgende udmelder sig: Oldermand Rückmann, rebslager Hegner, Jacob Mangaard og Hans Nordsted. I deres sted indsættes maler Købke [skrevet Kiøbke], spækhøker Jens Møller, skomager Lars Michael Winding [kun skrevet Lars Michael] og murermester Gotfred Christian Becker [kun skrevet Bekker]. Ny oldermand er snedker P. Bentsen, mens nye bisiddere er Thomas Torup og Peder Mark. Underskrives af A. F. Rückmann, H. Brandrop og Møller.

Den 22. juli 1826: Byfoged og oldermand kommer, fordi maler Kiøbke ikke længere kan være ligbærer, da han er for svag. I stedet udpeges bogbinder Peter Christian Asmussen. Underskrevet af P. Bentzen og Thomas Thorup.

Den 27. juni 1827: Den årlige forsamling holdes med oldermanden samt bisidderne med undtagelse af slagter Jacob Brasch, væver Hemming Jørgensen og smed Petersen. Overskuddet deles mellem medlemmerne. Nye bisiddere er smed Frederich Petersen og slagter Jens Christensen. I lavet stopper Peder March og Thomas Thorup, og i deres sted indsættes kobbersmedesvend Lauritz Peter Hochland og skomager Frederich Rechendorph. Underskrives af P. Bendzen, P. Marck og Thomas Thorup.

Den 24. juni 1828: Den årlige forsamling holdes med oldermanden samt bisidderne med undtagelse af skomager Branderup og slagter Brasch. Overskuddet deles mellem medlemmerne. Som ny oldermand udnævnes skomager Hemming Jørgensen. Nye bisiddere er snedkermester Jens Juul og skomagermester Lars Michael Winding. I lavet stopper snedkermester Bentsen, snedkermester Petersen, slagter Christensen, slagter Brasch og værtshusholder Hemming Pedersen. I deres sted indsættes skomagermester Kallenberg, bagermester Petersen, købmand Henrich Carstensen, skoflikker Nicolaus Pramann og garver Adami. Underskrives af P. Benzen, F. Petersen og Jens Christen.

Vordingborg Skomagerlav


Under Statens Arkiver under Øvrige samlinger og Lavsvæsenet finder man lavsbogen over Vordingborg Skomagerlav, som det følgende er et uddrag af, idet der er en stor del af siderne, som ikke kan læses ret meget af.

Der er visse steder links til den præcise side i bogen.

Maj 1738:
Der kan ikke læses meget på siden men skimtes nogle få navne:
Hendrich Jeppsen Oldich, Christopher Povelsen, Niels Rogind?, Jens Jørgensen, Peder Pedersen og Hans Jørgensen. Oldermand er Jens Andersen.

Den 24. juni 1738: Niels Pedersen Kiøge indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Mathias Hansen Kiøbenhafner indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 29. november 1739 snakkes om Adam Povelsen.

Den 24. januar 1740: Hans Knudsen Holstener indskrives i Vordingborg skomagerlav.

Den 28. februar 1740: Ny oldermand i Vordingborg skomagerlav er Søren Hind. Underskrives af Hendrich Jeppesen og Niels Pedersen.

Den 5. april 1741: Peder Jørgensen er udlært hos Jens Normand i Vordingborg skomagerlav. Den 28. juni 1741: Johan Tørup Peler er udlært hos Hans Jensen i Vordingborg skomagerlav. Den 13. november 1741: Ole Klausen nævnes i Vordingborg skomagerlav.

Den 4. august 1743: Christopher Povelsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 4. oktober 1743: Hendrich Christiansen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 27. oktober 1743: Peder Jørgensen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 28. december 1743: Niels Pedersen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 4. oktober 1744: Hans Jørgen Langendorf indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 31. januar 1745: Lars Hansen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 28. marts 1745: Lars Jespersen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 16. maj 1745: Peder Jørgensen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 22. januar 1746: Christen Larsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 8. maj 1746: Knud Knudsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 25. juni 1746: Jacob Kraves indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 24. juli 1746: Niels Nielsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 27. november 1746: Anders Jensen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 29. januar 1747: Christian Olsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 12. februar 1747: Jørgen Hendrichsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 23. juli 1747: Peder Jensen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 26. december 1747: Johan Hermandsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 6. februar 1748: Hendrich Hansen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 9. juni 1748: Hendrich Hansen Kalleson indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 27. juni 1748: Jørgen Jacobsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 28. juli 1748: Johan Dyringer indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 4. november 1748: Hans Rød indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 25. december 1748: Hans Andersen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 15. februar 1749: Ole Fredrichsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Jens Jørgensen er udnævnt til ny oldermand.

Den 1. marts 1750: Christian Nielsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1750: Anton Christian Bone indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 25. december 1750: Jørgen Asmussen Burmeister indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 7. oktober 1751: Christian Jacobsen og Abraham Jacobsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 30. april 1752: Johan Nielsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. december 1752: Sagris Layrsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 15. april 1754: Peder Larsen Hammer indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 17. april 1754: Johannes Sel indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 25. juni 1755: Peiter Kiervel [men er måske Kiørvel] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. december 1775: Vendel Christiansen Holst indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 19. marts 1756: Christian Holt indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. oktober 1756: Anders Jensen Holst indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Christian Jacobsen bliver vist oldermand samme dag.

Den 30. januar 1757: Anders Nielsen Spiir indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 21. februar 1757: Hans Jensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 11. april 1757: Niels Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1757: Jober Saur indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. august 1757: Jørgen Troelsen Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 24. juni 1758: Peder Lauridsen Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 23. juli 1758: Anders Christensen Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 2. juni 1759: Ole Olsen Kore [Kaare] Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 24. juni 1760: Friderich Hendrich Berger Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 19. april 1761: Jørgen Olsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 1. december 1761: Anders Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. december 1761: Mogens Olsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 30. februar 1763: Ib Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 1. januar 1765: Rasmus Andersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Jonas Kron [= Jonas Kronberg]. Den 17. februar 1765: Børge Christiansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Jonas Kronberg.

Den 9. august 1767: Nechelay Allemand [Nicolai Allemand eller måske Allewander] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Knud Knudsen. Den 9. august 1767: Niels Andersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 1. maj 1768: Niels Laursen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. maj 1768: Lars Haagensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. maj 1768: Peder Hemmingsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 7. august 1768: Hans Christian Jensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. december 1768: Jens Tomsen og Hans Christian indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 12. februar 1769: Hans Bernt [skrevet Bærnt] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. februar 1769: Vognsen [Waansen] og Jens Poulsen [skrevet Polsen] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 25. februar 1770: Per Persen [Peder Pedersen] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 13. maj 1770: Diderich Johansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 5. august 1770: Johan Jørgensen [skrevet Jørrens] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 2. december 1770: Johannes Andersen og Abraham Jacobsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

1771: Jørgen Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

1772: Christian Larsen og Lars Larsen Kuniek [måske Kønig] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 1. juli 1772: Christoffer Jensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 4. oktober 1772: Niels Andersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 25. oktober 1772: Povel Christian Soellin indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 9. maj 1773: Hans Mikkelsen og Johan Natis Pedersen [skrevet Persen] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 30. maj 1773: Jacob Christen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 21. december 1773: Sven Jensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 23. januar 1774: Samuel Herfor indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 20. februar 1774: Andreas Larsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 4. april 1774: Morten Olsen og Christian Mohr indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 17. april 1775: Johan Pedersen Lange indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 4. november 1775: Hans Olsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 29. september 1776: Ole Olsen fra København indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 3. november 1776: Frederich Korsør, Niels Rasmussen fra Korsør og Morten Olsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 2. marts 1777: Jochum Mathian Leyman fra Altona indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. juni 1777: Rasmus Berrensen Gren fra Næstved og Christoffer Adamsen af Vordingborg indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 26. oktober 1777: Christian Adamsen af Vordingborg indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 1. februar 1778: Hans Jacob Buch fra Køge indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 20. april 1778: Johan Jonge fra Præstø indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 16. maj 1778: Hans Melsen fra Hobro i Jylland indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 1. september 1778: Isach Bærtel fra Korsør indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 3. oktober 1778: Lars Nielsen lader sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav. Den 23. oktober 1778: Lars Nielsen fra Svendborg indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. 

Den 15. februar 1779: Christian Nielsen Lindberg og Jens Knudsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. april 1779: Mads Jensen og Casper Seiersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 2. august 1779: Niels Christensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 23. august 1779: Andreas Erichsen fra Præstø indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 27. september 1779: Christian Maybom af Vordingborg indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. september 1779: Hans Nielsen fra Næstved indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 31. juli 1780: Hans Jensen Nesseder indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 30. december 1780: Rasmus Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 26. februar 1781: Christen Rasmussen, Abraham Kruse, Lars Hansen og Diderich Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav [måske lig med Diderich Winther?]. Den 26. maj 1781: Anders Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 23. juli 1781: Andreas Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 30. september 1781: Jørgen Sørensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. december 1781: Gabriel Pedersen fra Bergen i Norge indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 1. december 1782: Christian Torkelsen [Torkildsen] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 3. marts 1783: Hans Jensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 15. maj 1783: Christian Poulsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1783: Peder Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1783: Daniel Andresen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1783: Berendt Værner [Bernt Werner] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1783: Peder Knudsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 13. maj 1784: Lars Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 13. maj 1784: Christian Fugl indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 22. august 1784: Niels Johan Ekmand indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 22. august 1784: Karl Laosnot indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 23. januar 1785: Christian Christensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. juni 1785: Ib Olsen af Maribo indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. juni 1785: Christian Nielsen Fogt indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 22. oktober 1785: Jens Christensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 30. oktober 1785: Jørgen Nielsen Gelsterop [måske Gelstrup i Egebjerg sogn?] af Fredsborg indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 26. november 1786: Hans Jacob af Nykøbing Falster indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 19. februar 1787: Johan Philip Schaeffer af København indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav [ved folketællingen i 1801 er han skomagermester i København med efternavnet Schæffer]. Den 19. februar 1787: Gunder Nielsen af København indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1787: Christopher af København indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav, hvor han giver 2 skilling til de fattige, som tages imod af Ib Olsen, oldermand Knud Knudsen og bisidder Niels Hansen. Den 29. juli 1787: Hans Christian Pedersen af Næstved indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav hvor han giver 2 skilling til de fattige, som tages imod af Ip Olsen, oldermand Knud Knudsen og bisidder Niels Hansen. Den 17. august 1787: Hans Christian Hansen [nok Hans Christian Lindvig] af Vordingborg indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav, hvor han betaler 8 skilling og 2 til de fattige til Knud Knudsen og bisidder Diderich Johansen. Den 26. august 1787: Conrad af Maribo indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav, hvor han giver 8 skilling til indskrivning og 2 skilling til de fattige. Den 26. august 1787: Petter Stiyen af Freydenborg indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav, hvor han giver 8 skilling til indskrivning og 2 skilling til de fattige, som tages imod af Knud Knudsen og Niels Hansen. Den 30. august 1787: Niels Gandrup af Præstø indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav, hvor han betaler 8 skilling og 2 til de fattige til Knud Knudsen og bisidder Niels Hansen.

Den 24. marts 1788: Ole Johnsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1788: Niels Jensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav, hvor han betaler til oldermand Knud Knudsen, Didrik Johansen og bisidder Niels Hansen. Den 28. september 1788: Johan Siersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav [indførslen er under 1795]. Den 26. december 1788: Jens Højer og Joseph Christoffersen Lange indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 26. juli 1789: Johan Jonsen, Lars Olsen og Christian Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav hos bisidder Diderich Johansen, oldermand Niels Hansen og Niels Gandrup. Den 4. oktober 1789: Jens Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 27. juni 1790: Hendrich Holm indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 27. juni 1790: Peder Nielsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 31. oktober 1790: Jørgen Karls indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 23. april 1791: Jørgen Simonsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. december 1791: Jakob Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Peder Callemborg.

Den 5. maj 1792: Christian Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 11. november 1792: Hendrich Pedersen Holler indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 27. januar 1793: Jakop Boe Stiope af Næstved indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 1. april 1793: Hans Hendrich [skrevet Hendrig] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 16. juni 1793: Niels Madsen [skrevet Massen] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 11. august 1793: [Skrevet Pooel] Povel Larsen Skjerrup indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 11. august 1793: Christian Lange [skrevet Langge] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 27. oktober 1793: Samuel Christoffersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. december 1793: Jochum Friedrich Rambow [skrevet Rambou] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 24. juni 1794: Niels Hansen Lunds søn, Peder Viller Lund, lader sig indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 20. juli 1794: Peder Andersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. december 1794: Jacob Christiansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 15. februar 1795: Niels Christian Holm indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. september 1795: Johannes Hendrichsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 24. januar 1796: David Kieldsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1796: Friderich Eberhart Kobbel indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 27. september 1796: Terchel Terchelsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 19. november 1796: Jacob Andersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 17. april 1797: Rasmus Olsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. maj 1797: Thor Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 25. juni 1797: Hans Christian Bruun indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 25. juni 1797: Jens Larsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 1. oktober 1797: Hans Foyesen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 9. november 1797: Jørgen Hermand indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 24. juni 1799: Jens Wilhelm indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1799: Elias Mortensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. september 1799: Peter Christian Rølling fra Næstved indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 14. april 1800: Haagen Larsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 14. april 1800: Niels Petersen Ørsløv indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 25. maj 1800: Hendrich Hendrichsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 30. august 1800: Svend Johan Lindløv indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. september 1800: Peder Kallenberg indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 16. maj 1802: Christen Mavre indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1802: Niels Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 12. april 1803: Johan Jørgen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 14. april 1803: Hendrich Kors indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Kaager Larsen.

Den 2. april 1804: Christian Hofft indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 2. april 1804: Hans Lindgren indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 15. april 1805: Christen Jensen Maybom indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. september 1805: Peder Rasmussen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. december 1805: Poul Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 7. april 1806: Hans Andreasen [skrevet Andrees] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. september 1806: Skomagersvend Adam Andersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 27. december 1806: Peder Christiansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 9. februar 1807: Hans Maybohm indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. juni 1807: Thor Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. december 1807: Christian Lind indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 3. april 1809: Hans Christian Schmidt [skrevet Smit] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 3. april 1809: J. Fredrichsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 16. juli 1809: Mathias Roepstoch indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af J. Fredrich.

Den 23. april 1810: Johan Christian August indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 23. april 1810: Andreas Lober indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1810: Gabriel Anders Koriyel indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 4. juni 1810: Rasmus Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 30. september 1810: Christian Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 25. november 1810: Mathias Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Andreas Lüborg. Den 25. december 1810: Mads Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Andreas Lüborg.

[Følgende gruppe af indførsler er alle i bogen efter 1827]
Den 25. december 1810:
Lars Christensen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Anders Lyseng.

Den 24. september 1811: Johan Christian Waltersøn Oltgefrie bliver valgt til ny oldermand i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Pettersen og Peter Zielenbahl.

Den 9. september 1811: Kan ikke læses pga. bogens tilstand.

Den 11. september 1811: Kan ikke læses pga. bogens tilstand.

Den 26. december 1811: Michel Repstorps bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

Den 30. marts 1812: Johan Siverdt bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

Den 2. maj 1812: Hans Larsen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Jens Jensen og Fris Jensen.

Den 29. september 1813: Johan Herman indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav [indførslen er under 1795].

Den 11. april 1814: Jacob Maibom [skrevet Jak Maibom] bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

Den 26. juni 1814: Lars Sørensen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

Den 27. marts 1815: Ole Hansen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

Den 1. maj 1815: Hans Frederich Valkensten [skrevet Walkendsten] bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

Den 25. juni 1815: Hans Rasmussen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
[Slut på gruppe af indførsler efter 1827]

Den 25. februar 1816: Skomager Salen kommer med en dreng og indskriver ham som svend i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Ole Gundersen. Den 27. maj 1816: Peder Valder [eller Peder Walther] kommer med læredrengen Jens Markussen og indskriver ham som svend i Vordingborg Skomagerlav. Den 25. juni 1816: Claus Perndigborg ? lader sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. juni 1816: Skomagersvend Jørgen Madsen, der er udlært i Stege, lader sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav. Den 26. december 1816: Adam Andersen lader en læredreng ved navn Lars Nielsen indskrive som svend i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Ole Nielsen.

Den 24. juni 1817: Diderich Johansen lader en læredreng ved navn Ole Jørgensen indskrives som svend i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af F. Terkildsen. Den 9. november 1817: H. Hallum lader en læredreng ved navn Niels Christensen indskrive som svend i Vordingborg Skomagerlav [ulæselig underskrift].

Den 25. juni 1818: J. Salomon lader en læredreng ved navn H. Hegt [måske en søn af Christian Hecht?] indskrive i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af F. Terkildsen.

Den 28. juli 1818: J. Haagen [Jens Haagensen] lader en læredreng ved navn Peder Tange indskrive som svend i Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af F. Terkildsen.

Den 28. august 1818: Diderich Johansen får indskrevet en læredreng ved navn Frederich Reggen. Samme dag lader Hendrich Hoem sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav.

Den 29. september 1819: Friedrich Wilhelm Homann, der har boet i Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland], indskriver Kod Hansen, der er udlært i Næstved. [indførslen er under 1816]. Jens Jørgensen, der er udlært skomagersvend i Vordingborg, lader sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav [indførslen er under 1816].

Den 26. december 1819: J. Salomon lader indskrive en læredreng ved navn Lars Windel i Vordingborg Skomagerlav, hvilket underskrives af Peter Theing. Samme dag kommer Diderich Johansen og indskriver læredrengen Peder Christian. Samme dag bliver T. Therkildsen valgt som oldermand for Vordingborg Skomagerlav.

Den 31. april 1820: Skomagermester Salomon kommer for at indskrive læredrengen Jacob Mangaard [skrevet Manggaard] i Vordingborg Skomagerlav. Samme dag indskrives svendene Christian Halling og Johan Georg Tullin.

Den 26. december 1820: Brødreskabet er forsamlet, hvor Henrich Heydorn Petersen bliver indskrevet til Svend. Lars Windel og Jacob Mangaard skal hver indbetale 5 rigsdaler til Vordingborg Skomagerlav.

Året 1821: Henrich Ranlow bliver gjort til svend i Vordingborg Skomagerlav [indsat efter 1825]. Underskrevet af Olgesel Jacob.

1822: Jeppe Petersen, der er udlært i København, lader sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav.

Den 24. juni 1822: Skomagersvend Niels Maibom lader sig indskrive som svend i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Hans Aadger.

Den 8. oktober 1822: Skomager Morten With [skrevet Wit] kommer med en læredreng ved navn H. J. With, der antages af Vordingborg Skomagerlav.

Den 8. december 1822: Skomagermester Hans Brandrop kommer med en læredreng ved navn Nicolai Reimand [skrevet Reimmand], der antages af Vordingborg Skomagerlav. Underskrives af Peter Tang.

[uden dato] i år 1822: Skomagersvend Peter Jensen lader sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav [indsat efter 1825].

Den 28. september 1823: Frederich Refheid lader sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav.

Den 19. april 1824: Peder Holm og Christoffer Henning Kaas bliver gjort til svende i Vordingborg Skomagerlav [indsat efter 1825]. Underskrevet af Olgesel Tange.

Den 27. juni 1824: Skomager Hans Hansen Hadager bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav [indsat efter 1825]. Underskrevet af Frederik Rechendorf og Olgesel.

Den 4. april 1825: Hans Carl Mangor, Christian Nielsen og Niels Jensen bliver indskrevet som svende i Vordingborg Skomagerlav.
Den 26. juni 1825: Peter Hansen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af F. Rechendorph.
Den 26. december 1825: Peter Kalmberg [alias Peder Kalmberg] bliver indskrevet som svend i Vordingborg Skomagerlav.

Den 26. marts 1826: Johan Gotfried Widt bliver indskrevet som svend i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Christian Nielsen.
Den 25. juni 1826: Rasmus Jensen bliver indskrevet som svend i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Hadager ?.
Den 8. oktober 1826: Bendix Rasmussen bliver indskrevet som svend i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Hadager Oldgefelt.
Den 24. september 1826:
Skomagersvend Peter Christian Hansen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Hans Stadager E. T. Olgefelt.

Den 24. juni 1827: Skomagersvendene Søren Jensen, Hans Peter Rasmussen, Jørgen Andersen og Niels Petersen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Hans Stadager E. T. Olgefiel.

Den 7. april 1828: Christian Evers og Lars Herbst lader sig indskrive i Vordingborg Skomagerlav [indførslen er under 1819]. Underskrives af Søren Jensen.

Den 12. oktober 1828: Jens Petersen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav som svend. Underskrevet af Stadager.

Den 20. april 1829: Peder Nielsen Scarft bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af P. Tange.
Den 20. april 1829: Albrecht Rasmussen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af P. Tange.
Den 14. oktober 1929: G. Jørgensen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af T. G. Kohl.
Den 26. december 1829: Johannes Mortensen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Petersen.

Den 17. oktober 1830: Alexander Stæhrn bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af P. Halling.
Den 26. december 1830: Isias Salomon bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Peter Tange.
Den 26. december 1830: Johannes Aberhans Koufmand bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af N. Hansen.

Den 23. april 1832: Jens Ludvigsen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af P. Tange.
Den 30. september 1832: Michael Petersen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af F. Hansen.
Den 30. september 1832: Friderich Christian Kirckhoff [skrevet Kirkhof] bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav som svend. Underskrevet af F. Hagen
Den 26. december 1832: Terkild Peter Nielsen [skrevet Therkild Peter Neilsen] bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav som svend. Underskrevet af E. T. Haagen og Olgesel.

Den 8. april 1833: Johan Ferdinand Schiøts [skrevet Sjhyts] bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav som svend. Underskrevet af Petersen og Olgesel.
Den [uden dato] 1833: Skomager Jens Olsen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Jensen og Olgesel.
DER ER DEREFTER EN DEL ÅR, HVOR SKOMAGERLAVET ÅBENBART IKKE FÅR FØRT SIN PROTOKOL.

Den [uden dato] 1839: Skomagersvend C. Deriykfer? bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den [uden dato] 1839: Skomagersvend L. Hansen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den [uden dato] 1839: Skomagersvend L. Sørensen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

1840: J. Jørgensen bliver optaget i Vordingborg Skomagerlav.
1840: M. Nielsen bliver optaget i Vordingborg Skomagerlav.

Den 18. april 1841: Skomagersvend J. F. Lang bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den 18. april 1841: Skomagersvend N. Nielsen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den 28. juni 1841: C. Andersen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den 28. juni 1841: F. A. Bøckler bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den 3. oktober ukendt år: Der bliver vedtaget noget på et møde. Underskrevet af oldermand L. Waseming, F. R. Rechhendorf og N. C. Kalmberg.

Der er efterfølgende ikke mere i denne protokol.

Året 1842: Skomagersvend A. Leman bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Juni 1842: Skomagersvend P. Jensen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Året 1842: Skomagersvend Peder Eilarsen bliver optaget i Vordingborg Skomagerlav.
Året 1842:
Skomagersvend Christian Jansen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Året 1843: Skomagersvend P. Møller bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Året 1843: Skomagersvend Hans Olsen i Vordingborg skomagerlav bliver xxx.
Året 1843: Skomagersvend P. Møller bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Året 1843: Skomagersvend Hans Peder Clausen bliver optaget i Vordingborg Skomagerlav [skrevet Klausen].

Den 3. juni 1844: Følgende nævnes på et møde: Henrich Kallenberg, Carl Hammon, Peder Kalmberg, David Sørensen, Peder Kørvel, Anders Pedersen.
Året 1844: Skomagersvend P. Carlsen i Vordingborg skomagerlav bliver xxx.
Den 7. september 1844:
H. Petersen bliver udvalgt til xxx af Vordingborg Skomagerlav.
Den 14. november 1844: Hans Peter Petersen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

Den 6. oktober 1845: Skomagersvend Jens Ludvig Therkildsen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den 6. oktober 1845: Vordingborg Skomagerlav er samlet, og der aflægges regnskab. Underskrives af P. Kjørvel.

Den 2. januar 1846: Vordingborg Skomagerlav er samlet, og noget, jeg ikke kan læse. Underskrives af Petersen.
Den 26. januar 1846:
Skomagermester Hans Sørensen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den 14. april 1846: Vordingborg Skomagerlav er samlet og lægger deres sidepenge.
Den 14. april 1846: Skomagersvend Johan August Meisner [skrevet Meisener] bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.
Den 26. januar 1846: Et eller andet omkring doktoren og apotekeren. Underskrevet af M. Idessen med bisiddere Johannes Bekker Malling og H. J. Petersen.
Den 24. juni 1846: Vordingborg Skomagerlav er samlet og lægger deres sidepenge. Underskrevet af Petersen.
Den
10. juli 1846: Skomagersvend Ludvig Vilhelm Wulff bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af H. Jørgen Petersen.
Den 5. oktober 1846: Vordingborg Skomagerlav er samlet og lægger deres sidepenge. Underskrevet af J. Tergelsen.

Den 3. januar 1847: Vordingborg Skomagerlav er samlet og lægger deres sidepenge. Underskrevet af J. Thirkildsen.
Den 3. maj 1847: Skomagersvend Jacob Marcus Andersen bliver indskrevet i Vordingborg Skomagerlav.

Vordingborg Amtsstuedistrikts Gods - Optælling af dyr - nok i 1726

Under DIS findes en Sessions og fæsteprotokol, som også indeholder andre ting fra begyndelsen af 1700-tallet, bl.a. en optælling af dyr på de gårde, som hørte under Vordingborg Amtsstuedistrikts Gods, hvilken du finder her.

Optællingen herunder er:                         Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 6+7 - Snesere sogn
Snesere Torp 1 - Gamle Peder Nielsen      0 5 6 0
Snesere Torp 2 - Peder Andersen              1 1 7 0
Snesere Torp 3 - Unge Peder Nielsen       2 2 6 0
Aaside 1 - Niels Truedsen                            3 2 3 2
Aaside 2 - Jens Ibsen                                   1 0 2 3
Aaside 3 - Peder Andersen                         0 0 8 1
Aaside 4 - Steffen Hansen                         1 0 6 2
Aaside 5 - Hans Christensen                     0 0 3 1
Aaside 6 - Anders Jensen                          0 0 2 0
Aaside 7 - Anders Gregersen                    0 1 6 3

Bøgesø 1 - Hendrich Olsen                         4 4 8 3
Bøgesø 2 - Ole Pedersen                            4 0 4 4
Bøgesø 3 - Rasmus Høye                           1 0 5 3
Brøderup 1 - Jens Hansen                          1 4 20 6
Brøderup 2 - Jens Jensen                           1 0 0 0
Brøderup 3 - Abraham Tygesen                1 0 0 6
Brøderup 4 - Hans Tuesen                        1 3 10 0
Brøderup 5 - Niels Pedersen                     1 1 7 0
Brøderup 6 - Morten Rasmussen             3 3 2 0
Brøderup 7 - Jens Rasmussen                   2 2 2 1
Brøderup 8 - Peder Nielsen                       2 0 0 2

Lille Røttinge 1 - Jørgen Hendrichsen      0 3 0 0
Lille Røttinge 2 - Jens Rasmussen             1 0 0 4
Lille Røttinge 3 - Hans Clausen                 1 0 2 2
Lille Røttinge 4 - Preben Olsen                 3 0 0 4
Nørre Smidstrup 1 - Ole Hemmingsen      2 3 0 0
Nørre Smidstrup 2 - Ole Esbensen            3 0 2 0
Nørre Smidstrup 3 - Peder Andersen        0 2 0 0
Nørre Smidstrup 4 - Peder Jensen             0 0 4 4
Nørre Smidstrup 5 - Peder Pedersen          1 1 4 4
Nørre Smidstrup 6 - Hans Pedersen          5 1 0 7
Nørre Smidstrup 7 - Hans Nielsen             0 2 2 0

Store Røttinge 1 - Rasmus Pedersen          2 0 2 3
Store Røttinge 2 - Laurits Jacobsen          2 0 3 3
Store Røttinge 3 - gl. Peder Skorn            3 2 0 0
Store Røttinge 4 - Lars Jensen                  0 0 6 6
Store Røttinge 5 - Peder Nielsen              2 1 6 0
Store Røttinge 6 - Peder Skorn                 1 1 8 6
Store Røttinge 7 - Lars Pedersen              1 1 4 4
Store Røttinge 8 - Jens Clemmensen       4 3 0 0
Store Røttinge 9 - Hans Hemmingsen     1 0 0 4
Store Røttinge 10 - Hans Hansen             1 0 1 4
Store Røttinge 11 - Niels Mortensen        0 0 3 1

Optællingen herunder er:                Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 7+8 - Udby sogn
Udby 1 - Ole Rasmussen                           2 1 8 4
Udby 2 - Hans Hansen                              0 7 3 4
Udby 3 - Michel Rasmussen                     6 1 0 0
Udby 4 - Niels Laursen                             2 2 9 0
Udby 5 - Peder Nielsen                             1 1 18 12
Udby 6 - Niels Svan                                  3 2 9 12
Udby 7 - Niels Rasmussen                       5 0 3 4
Udby 8 - Hans Hansen                             2 0 6 16
Udby 9 - Christopher Olsen                     1 0 0 0
Udby 10 - Bertel Mogensen                      0 0 0 1
Udby 11 - Rasmus Jensen                          1 0 4 0
Grumløse 1 - Claus Mathiesen                 2 0 3 1
Grumløse 2 - Hans Christophersen          2 2 3 0
Grumløse 3 - Hans Erichsen                     2 4 0 4
Grumløse 4 - Mads Pedersen                    0 0 2 3
Grumløse 5 - Peder Rasmussen                2 2 8 4
Grumløse 6 - Peder Hemmingsen            1 0 0 3
Grumløse 7 - Søren Jørgensen                  1 1 4 11
Grumløse 8 - Ole Jensen                           2 0 3 8
Grumløse 9 - Peder Olsen                          2 5 4 7
Grumløse 10 - Peder Christophersen       3 0 8 14
Teglstrup 1 - Hemming Sørensen            6 2 6 5
Teglstrup 2 - Hans Laursen                      1 4 2 0

1726: image 7+8 - Beldringe sogn
Hastrup 1 - Ole Pedersen                           1 0 1 2
Hastrup 2 - Jens Pedersen                        2 0 3 5
Hastrup 3 - Ole Olsen                                3 0 4 9
Hastrup 4 - Hans Huuger                         0 3 3 6
Hastrup 5 - Hans Pedersen                      1 3 8 8
Hastrup 6 - Niels Jonsen                          0 4 6 8
Hastrup 7 - Peder Nielsen                        7 4 2 8
Hastrup 8 - Knud Udsen                          2 3 3 11
Hastrup 9 - Niels Jensen                          3 1 4 4
Hastrup 10 - Peder Jensen                       3 1 3 6
1726: image 8 - Udby sogn
Skallerup 1 - Niels Smed                          2 0 2 5
Skallerup 2 - Niels Hansen                      0 0 9 5
Skallerup 3 - Ole Olsen                             5 7 9 5
Skallerup 4 - Hans Laursen                     2 1 23 0
Skallerup 5 - Ole Nielsen                          3 1 3 4
Skallerup 6 - Niels Nielsen                       4 1 4 4
Skallerup 7 - Christopher Jørgensen       2 1 2 5
Skallerup 8 - Niels Hansen                       0 0 2 5


Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 8 - Beldringe sogn
Dyrlev 1 - Niels Rasmussen                        0 0 0 4
Dyrlev 2 - Peder Ibsen                                0 0 3 4
Dyrlev 3 - Bent Jonsen                                2 5 10
Dyrlev 4 - Jens Jensen                                 2 4 0 5
Dyrlev 5 - Søren Olsen                                 3 3 0 10
Dyrlev 6 - Rasmus Rasmussen                   2 0 0 0
Dyrlev 7 - Hans Ankergaard                       1 2 0 3
Dyrlev 8 - Jep Boesen                                  1 1 2 11
Dyrlev 9 - Hans Ibsen                                3 0 1 13
Dyrlev 10 - Laurs Johansen                        2 0 4 14
Dyrlev 11 - Laurs Nielsen                           2 3 3 10
Dyrlev 12 - Lars Olsen                                1 3 1 14
Dyrlev 13 - Otte Lofrentzen                       2 4 14 3
Dyrlev 14 - Rasmus Courtsen                    6 6 0 10

1726: image 8 - Sværdborg sogn
Snertinge 1 - unge Olle Pedersen              1 0 12 4
Snertinge 2 - Rasmus Jensen                    4 6 20 6
Snertinge 3 - Peder Nielsen                      0 1 8 10
Snertinge 4 - Iver Hemmingsen               0 1 16 3
Snertinge 5 - gl. Olle Pedersen                  1 2 17 19
Snertinge 6 - Hans Pedersen                    2 2 6 8
Snertinge 7 - Torckel Rasmussen            4 6 8 0
Snertinge 8 - Hans Ingvorsen                  2 0 2 4
Snertinge 9 - Michel Jørgensen               1 0 0 0
Snertinge 10 - Anders Simonsen              0 0 18 4
Snertinge 11 - Niels Hansen                      0 1 2 4
Snertinge 12 - Hemming Sørensen          0 0 0 12
Snertinge 13 - Hemming Rasmussen       1 0 2 0
Over Vindinge 1 - Peder Pedersen            0 6 4 7
Over Vindinge 2 - Rasmus Torkelsen      1 3 12 14
Over Vindinge 3 - Hendrich Nielsen        1 2 11 2
Over Vindinge 4 - Hemming Jensen        3 0 14 0
Over Vindinge 5 - Christen Andersen      5 0 3 5
Over Vindinge 6 - Jens Knudsen              6 2 5 10

1726: image 9 - Sværdborg sogn
Over Vindinge 7 - Erich Hansen              0 0 0 6
Over Vindinge 8 - Torchel Olsen             0 6 12 14
Over Vindinge 9 - Hans Pedersen           1 2 0 11
Sværdborg 1 - Jens  Andersen                  3 1 1 6
Sværdborg 2 - Rasmus Jensen                  7 0 1 0
Sværdborg 3 - Christopher Gregersen    3 0 0 1
Sværdborg 4 - Anders Christensen         0 2 4 0
Sværdborg 5 - Niels Nielsen                    1 2 0 0
Sværdborg 6 - Jørgen Hemmingsen       1 1 1 7
Neble Torp 1 - Rasmus Pedersen            4 0 0 0
Neble Torp 2 - Hans Laursen                  3 0 0 0
Neble 1 - Claus Ibsen                               3 1 4 0
Neble 2 - Jens Jensen                              1 3 0 0
Neble 3 - Niels Hemmingsen                 1 0 0 0
Svinninge 1 - Niels Olsen                        1 3 8 11
Svinninge 2 - Bent Jensen                      0 0 3 0
Svinninge 3 - Rasmus Mortensen          0 0 4 4
Svinninge 4 - Torchel Pedersen             2 1 0 0

Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 9 - Lundby sogn
Lundby 1 - Major Brochholt                     1 3 0 0
Lundby 2 - Niels Nielsen                          3 2 0 0
Lundby 3 - Niels Hemmingsen                1 1 0 0
Lundby 4 - Ole Nielsen                             2 1 16 0
Lundby 5 - Hans Frandsen                       1 1 0 0
Lundby 6 - Jens Jensen                             1 0 0 0
Lundby 7 - gl. Hans Sørensen                  0 1 0 0
Lundby 8 - Jens Hemmingsen                 3 0 0 0
Lundby 9 - Hans Laursen                         0 3 0 0
Lundby 10 - Peder Nielsen                       1 3 0 0
Lundby 11 - Mads Olsen                            0 2 0 0
Lundby 12 - Laurs Jyde                             0 1 0 0

1726: image 9+10 - Hammer sogn
Blangslev 1 - Anders Jensen                    6 1 0 0
Blangslev 2 - Hemming Mortensen       6 1 0 11
Blangslev 3 - Laurs Jensen                      0 0 0 5
Blangslev 4 - Hans Jensen                      0 1 4 5
Blangslev 5 - Peder Jensen                     7 3 5 8
Blangslev 6 - Rasmus Rasmussen         6 2 5 5
Blangslev 7 - Bent Jensen                       5 1 4 5
Blangslev 8 - Hans Laursen                   2 1 3 3
Blangslev 9 - Morten Rasmussen          2 1 24 9

Hammer-Thorup 1 - Morten Rasmussen 0 2 5 0
Hammer-Thorup 2 - Søren Ibsen           4 2 6 0
Hammer-Thorup 3 - Niels Jensen         4 3 22 0
Hammer-Thorup 4 - Ole Jensen             0 3 8 0
Hammer-Thorup 5 - Peder Hansen        0 4 0 0
Hammer-Thorup 6 - Anders Andersen   1 3 6 0
Hammer-Thorup 7 - Hans Pedersen      0 6 6 0
Hammer-Thorup 8 - Anders Larsen        1 2 0 0
Hammer-Thorup 9 - Peder Sørensen      3 1 0 0
Fårup 1 - Peder Jensen                               1 0 5 5
Fårup 2 - Peder Olsen                               7 0 0 0
Fårup 3 - Jep Hemmingsen                       1 1 2 0
Fårup 4 - Peder Hansen                            0 1 8 0
Fårup 5 - Christen Nielsen                       0 1 5 0
Hunstrup 1 - Niels Jensen                        1 0 0 0
Hunstrup 2 - Peder Ibsen                        0 1 10 10

1726: image 9+10 - Hammer sogn
Hammer by 1 - Jacob Knudsen                3 2 5 0
Hammer by 2 - Morten Hansen              1 1 3 0
Hammer by 3 - Hans Jørgensen              2 0 0 0
Hammer by 4 - Christen Eilersen           2 2 10 5
Hammer by 5 - Rasmus Frandsen          1 1 0 8
Hammer by 6 - Hans Rasmussen           2 0 10 0
Hammer by 7 - Niels Klindt                     1 0 9 0
Hammer by 8 - Gregers Nielsen              1 5 5 2
Hammer by 9 - Peder Skoemager           3 2 6 0
Hammer by 10 - Jørgen Eilersen             3 0 3 0
Hammer by 11 - Peder Torkelsen            0 0 20 6
Hammer by 12 - Simon Hansen               0 0 2 7
Hammer by 13 - Søren Nielsen                1 0 20 0
Hammer by 14 - Peder Mortensen          1 1 8 6

Ring 1 - Torkel Jensen                              4 2 4 4
Ring 2 - Lars Tygesen                              4 3 4 0
Ring 3 - Søren Michelsen                        3 0 5 4
Ring 4 - Hemming Rasmussen               1 2 2 4
Ring 5 - Peder Rasmussen                      3 0 3 4
Ring 6 - Niels Pedersen                           5 5 5 4
Ring 7 - Jens Lauridsen                           1 0 7 0
Ring 8 - Peder Heeboe                            1 1 0 0
Ring 9 - Torkel Nielsen                           1 3 0 4
Ring 10 - Peder Nielsen                           5 2 2 2
Ring 11 - Lars Jacobsen                            3 0 8 8
Ring 12 - Ole Pedersen bendrefier          2 0 2 0
Ring 13 - Jacob Jensen                             2 3 4 6

Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 10 - Lundby Torp
Lundby Torp 1 - Morten Nielsen                3 8 8 6
Lundby Torp 2 - Christen Andersen          2 4 3 4

1726: image 10-11 - Vester Egesborg
Vester Egesborg 1 - Rasmus Hansen         0 1 14 4
Vester Egesborg 2 - gl. Peder Pedersen    2 0 11 3
Vester Egesborg 3 - Niels Lundgaard       1 0 8 4
Vester Egesborg 4 - Bent Olsen                3 0 7 0
Vester Egesborg 5 - Hemming Hammer  0 0 5 4
Vester Egesborg 6 - Rasmus Jensen         0 0 15 6
Vester Egesborg 7 - Peder Brun                 0 2 7 6
Vester Egesborg 8 - Jens Hind                    1 1 15 3
Vester Egesborg 9 - Peder Rasmussen      2 0 16 2
Vester Egesborg 10 - Niels Laursen           0 0 11 5
Vester Egesborg 11 - Andreas Hansen        3 0 12 0
Vester Egesborg 12 - Rasmus Sørensen    1 3 14 11
Vester Egesborg 13 - Rasmus Møller         0 0 20 0
Vester Egesborg 14 - Hans Hansen             1 2 18 6
Vester Egesborg 15 - Søren Jacobsen           2 0 16 4
Vester Egesborg 16 - unge Peder Pedersen 6 4 32 4
Vester Egesborg 17 - Jens Andersen Smed   3 2 15 0
Vester Egesborg 18 - Poul Andersen             3 2 16 4
Vester Egesborg 19 - Rasmus Nielsen          3 1 12 0
Vester Egesborg 20 - Niels Nielsen              2 1 18 5
Vester Egesborg 21 - Niels Mortensen          3 3 14 0
Vester Egesborg 22 - Lars Ingvorsen            0 2 20 10
Vester Egesborg 23 - Jens Rasmussen          1 2 0 0
Vester Egesborg 24 - Hans Pedersen           2 1 11 3
Vester Egesborg 25 - Jacob Pedersen           0 1 14 8
Vester Egesborg 26 - Anders Rasmussen    1 1 12 3
Vester Egesborg 27 - Rasmus Rasmussen   1 0 28 3

1726: image 11 - Køng
Køng 1 - Lars Torchelsen                              0 1 0 0
Køng 2 - Rasmus Brock                                 1 0 0 0
Køng 3 - Rasmus Nielsen                             2 0 0 0
Køng 4 - Niels Rund                                     1 1 0 0
Køng 5 - Jens Biørn                                      1 0 0 0
Køng 6 - Peder Joensen                               3 1 0 0
Køng 7 - Niels Olsen                                    1 1 0 0
Køng 8 - Christen Smitz Nielsen                1 1 0 0
Køng 9 - Anders Jørgensen                         1 0 0 0
Køng 10 - Hans Hansen                               1 1 0 0
Køng 11 - Esben Jensen                                1 1 0 0
Køng 12 - Jens Gaard                                   3 2 0 0
Køng 13 - Hans Biørn                                 0 1 0 0

Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 11 - Kostræde i Køng sogn
Kostræde 1 - Hans Hansen                        2 0 0 0
Kostræde 2 - Hans Torchelsen                 2 0 0 0
Kostræde 3 - Hans Laursen                       1 1 0 0
1726: image 11 - Sallerup
Sallerup 1 - Peder Nielsen                         4 0 0 0
Sallerup 2 - Ingvor Hemmingsen            5 1 0 0
Sallerup 3 - Christen Hansen                   3 4 0 0
Sallerup 4 - Anders Hansen                     2 0 0 0
Sallerup 5 - Hans Eriksen                         1 0 0 0
Sallerup 6 - Anders Christophersen        1 0 0 0
Sallerup 7 - Poul Ibsen                              0 2 0 0
Sallerup 8 - Laurs Boesen                         2 8 0 0

1726: image 11 - Skaverup i Sværdborg sogn
Skaverup 1 - Hemming Nielsen                0 1 0 0
1726: image 12 - Skaverup i Sværdborg sogn
Skaverup 2 - Ole Christophersen             0 1 0 0
Skaverup 3 - Hans Olsen                           2 0 0 0
Skaverup 4 - Mads Pedersen                    0 1 0 0
Skaverup 5 - Peder Rasmussen                0 1 0 0
Skaverup 6 - Jens Jensen                           6 1 0 0
Skaverup 7 - Laurs Rasmussen                 0 2 0 0
Skaverup 8 - Ole Smid                                1 0 0 0

1726: image 12 - Kastelev i Sværdborg sogn
Kastelev 1 - Peder Nielsen                         1 1 0 0
Kastelev 2 - Hans Hansen                        0 1 0 0
Kastelev 3 - Laurs Pedersen                     1 1 0 0
1726: image 12 - Vestenbæk i Kalvehave sogn
Vestenbæk 1 - Hans Rasmussen                3 1 0 0
Vestenbæk 2 - Lars Larsen                         1 0 6 0
Vestenbæk 3 - Christopher Piil                   2 3 8 0
Vestenbæk 4 - Hans Nielsen                       2 1 2 0
Vestenbæk 5 - Christen Nielsen                 2 1 5 0

1726: image 12 - Bakkebølle i Vordingborg Landsogn
Bakkebølle 1 - Lars Bovin                            4 0 8 0
Bakkebølle 2 - Mads Ibsen                          1 0 2 0
Bakkebølle 3 - Søren Bruus                         1 0 10 0
Bakkebølle 4 - Rasmus Nielsen                   2 2 1 0
Bakkebølle 5 - Peder Stæhr                         2 1 12 0
Bakkebølle 6 - Lars Ibsen                            1 0 4 0
Bakkebølle 7 - Morten Ibsen                       1 1 0 0
Bakkebølle 8 - Lars Nielsen                        2 3 0 0
Bakkebølle 9 - Gregers Andersen               2 1 0 0
Bakkebølle 10 - Oluf Kimer                         2 0 0 0

Bakkebølle 11 - Peter Piil                            2 0 3 0
Bakkebølle 12 - Christopher Olsen            0 1 2 0
Bakkebølle 13 - Ole Olsen                           2 2 10 0
Bakkebølle 14 - Morten Boesen                  1 4 6 2
Bakkebølle 15 - Rasmus Pedersen             2 3 5 0
Bakkebølle 16 - Poul Nielsen                     0 7 10 12
Bakkebølle 17 - Rasmus Nielsen                1 2 9 0
Bakkebølle 18 - Mads Jensen                     3 3 12 6
Bakkebølle 19 - Jens Laursen                    2 6 5 6
Bakkebølle 20 - Peder Pedersen               0 6 12 8
Bakkebølle 21 - Christen Jensen               2 6 1 2
Bakkebølle 22 - Peder Laursen                 2 5 4 0
Bakkebølle 23 - Niels Rasmussen             4 4 8 13
Bakkebølle 24 - Trude Pedersen               3 12 15 12
Bakkebølle 25 - Peder Jensen                    0 3 2 2
Bakkebølle 26 - Hendrich Philip               3 5 6 0
Bakkebølle 27 - Mads Hansen                   4 9 14 2
Bakkebølle 28 - Niels Poulsen                   5 0 6 5
Bakkebølle 29 - Rasmus Andersen            1 7 8 0

1726: image 12 - Neder Vindinge i Kastrup sogn
Neder Vindinge 1 - Ole Jørgensen               0 1 8 2
Neder Vindinge 2 - Peder Hansen               1 1 10 0
Neder Vindinge 3 - Christen Hansen           1 0 4 4
Neder Vindinge 4 - Christen Hansen Hansen 2 0 1 1
Neder Vindinge 5 - Hans Quvang                1 1 3 8
Neder Vindinge 6 - Søren Christophersen 2 1 2 3
Neder Vindinge 7 - Hemming Hansen        0 0 6 0

1726: image 12 - Kastrup i Vordingborg amt
Kastrup 1 - Hans Niels Nejden                       1 1 5 0
Kastrup 2 - Christen Jensen                          0 0 2 0
Kastrup 3 - Rasmus Vintzensen                   0 1 12 0
1726: image 13 - Kastrup i Vordingborg amt
Kastrup 4 - Jørgen Skade                              0 3 4 0
Kastrup 5 - Peder Andersen                          1 2 0 0
Kastrup 6 - Niels Rasmussen                        0 3 4 3
Kastrup 7 - Mogens Madsen                         1 1 3 5
Kastrup 8 - Simon Laursen                           2 1 5 5
Kastrup 9 - Anders Jensen                             1 1 7 3
Kastrup 10 - Peder Gregersen                       1 0 5 3

1726: image 13 - Ornebjerg
Ornebjerg 1 - Rasmus Krag                          2 0 14 0
Ornebjerg 2 - Hans Skonning                      2 2 16 10
Ornebjerg 3 - Jens Terkelsen                       1 0 0 0
Ornebjerg 4 - Hans Rasmussen                  1 0 6 8
Ornebjerg 5 - Anders Krag                          1 3 7 0
Ornebjerg 6 - Hemming Nielsen                3 0 10 10
1726: image 13 - Stenbjerg
Stenbjerg 1 - Hans Andersen Brock            2 2 14 6
Stenbjerg 2 - Hans Sørensen                       0 1 3 0
Stenbjerg 3 - Niels Hansen                          0 2 4 2

Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 13- Ugledige i Allerslev sogn
Ugledige 1 - Rasmus Laursen                     1 2 8 0
Ugledige 2 - Bent Hansen                          2 1 8 0
Ugledige 3 - Niels Poulsen                         3 1 17 0
Ugledige 4 - Peder Hansen                         1 2 16 0
Ugledige 5 - Peder Geris                            2 10 31 0
Ugledige 6 - Jens Pedersen                         4 6 0 0
Ugledige 7 - Jørgen Hansen Krog              1 1 12 0
Ugledige 8 - Diderich Nielsen                    2 5 8 0
Ugledige 9 - Christen Jensen                     5 1 13 0
Ugledige 10 - Peder Holm                          1 2 6 0
Ugledige 11 - Jep Pedersen                         1 0 13 0
Ugledige 12 - Jørgen Skade                        0 3 4 0
Ugledige 13 - Peder Andersen                    1 2 0 0

1726: image 13- Skuderup i Øster Egesborg sogn

Skuderup 1 - Jens Hemmingsen                 1 5 0 0
Skuderup 2 - Niels Pedersen                      1 2 0 0
Skuderup 3 - Peder Madsen                        2 3 0 0
Skuderup 4 - Rasmus Nielsen                    0 1 0 0
Skuderup 5 - Laurs Svendsen                      0 2 0 0
Skuderup 6 - Hemming Poulsen                3 0 0 0
1726: image 13 - Stårby i Øster Egesborg sogn
Stårby 1 - Christen Pedersen                     2 5 20 0
Stårby 2 - Mads Jacobsen                           2 2 0 0
Stårby 3 - Hans Hemmingsen                   2 2 0 0
Stårby 4 - Ole Mortensen                           1 1 3 0
Stårby 5 - Rasmus Hansen                        2 1 3 0
Stårby 6 - Rasmus Skrædder                    1 1 0 0
Stårby 7 - Michel Hansen                         0 5 10 0
Stårby 7 - Laurs Rasmussen                     1 1 8 0

1726: image 13 - Allerslev i Præstø Amt
Allerslev 1 - Michel Jensen Piil                  4 4 10 4
Allerslev 2 - Hans Mortensen                    1 0 15 3
Allerslev 3 - Ole Jensen Hiort                    4 0 6 2
Allerslev 4 - Mads Andersen                      1 0 7 0
Allerslev 5 - Morten Jørgensen                 2 1 10 1
Allerslev 6 - Poul Ibsen                              1 0 18 0
Allerslev 7 - Morten Hvid                          3 0 8 0
Allerslev 8 - Thomas Olsen                       5 0 4 0
Allerslev 9 - Jens Hansen                          1 0 13 2
Allerslev 10 - Jørgen Jørgensen                2 0 0 0
Allerslev 11 - Rasmus Poulsen                  8 1 0 4
1726: image 14 - Allerslev i Præstø Amt
Allerslev 12 - Morten Piil                           6 5 13 9
Allerslev 13 - Anders Jacobsen                   0 1 6 10
1726: image 14 - Tjørnehoved
Tjørnehoved 1 - Hans Jørgensen                2 0 6 8
Tjørnehoved 2 - Jens Rasmussen Kiøbmand 1 0 18 1
Tjørnehoved 3 - Niels Hansen                    0 1 18 0
Tjørnehoved 4 - Ole Skonning                    1 0 7 0
Tjørnehoved 5 - Michel Jensen                   7 3 7 0
1726: image 14 - Rekkende
Rekkende 1 - Hans Kremmer                       1 2 11 1
Rekkende 2 - Laurs Rasmussen                  4 2 0 0

1726: image 14 - Gederød
Gederød 1 - Søren Laursen                          0 3 4 0
Gederød 2 - Hans Laursen                          1 0 3 0
Gederød 3 - Rasmus Laursen                     6 0 0 0
Gederød 4 - Knud Hansen                         4 0 9 0
1726: image 14 - Neble i Allerslev sogn
Allerslev Neble 1 - Poul Rasmusssen        0 2 13 0
Allerslev Neble 2 - Johan Hiertsen           0 1 18 0
1726: image 14 - Kragevig
Kragevig 1 - Peder Jensen                          1 0 0 0
Kragevig 2 - Mads Madsen                        0 1 0 0
Kragevig 3 - Niels Jensen                           1 1 26 0
1726: image 14 - Kindvig
Kindvig 1 - Jochum Buck                            1 3 16 5
Kindvig 2 - Rasmus Lærcke                       0 3 21 4
Kindvig 3 - Mads Lærcke                           1 2 11 9
Kindvig 4 - Laurs Poulsen                         2 3 9 9
Kindvig 5 - Peder Madsen                         0 0 12 3
Kindvig 6 - Poul Laursen                          1 2 10 2
Kindvig 7 - Peder Hansen                         0 0 6 6
Kindvig 8 - Jørgen Corfitz                        1 0 9 0
Kindvig 9 - Peder Krog                             0 2 8 7
Kindvig 10 - Laurs Haagensen                 0 4 12 5
Kindvig 11 - Laurs Poulsen                       4 2 0 0

1726: image 14 - Ammendrup
Ammendrup 1 - Villum Nielsen               3 5 10 3
Ammendrup 2 - Niels Christensen          1 1 9 0
Ammendrup 3 - Mads Madsen                5 0 3 0
1726: image 14 - Skibinge
Skibinge 1 - Hans Pedersen                     2 6 4 2
Skibinge 2 - Jens Olsen                            1 2 3 3
Skibinge 3 - Jørgen Christophersen        2 1 2 2
Skibinge 4 - Peder Jensen                        2 3 4 6
Skibinge 5 - Hans Andersen                    4 5 4 4
1726: image 14 - Endegårde i Skibinge sogn
Endegårde 1 - Peder Christensen            0 2 2 0
Endegårde 2 - Niels Hemmingsen          2 5 2 0
1726: image 14 - Tubæks Mølle
Tubæks Mølle - Elias Møllers enke        2 0 0 0
1726: image 14 - Egebjerg i Skibinge sogn
Egebjerg 1 - Ole Hansen                           1 0 0 0
1726: image 14 - Skovhuse i Skibinge sogn
Skovhuse 1 - Ingvor Sigersen                   1 1 3 0
Skovhuse 2 - Niels Jacobsen                    0 4 2 0

Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 14 - Stavreby i Jungshoved sogn
Stavreby 1 - Peder Jensen                          1 2 1 1
Stavreby 2 - Peder Rasmussen                0 4 3 3
Stavreby 3 - Peder Hansen                       1 1 0 3

1726: image 15 - Stavreby i Jungshoved sogn
Stavreby 4 - Peder Nielsen                      6 1 0 5
Stavreby 5 - Esben Jensen                       1 0 0 0
Stavreby 6 - Rasmus Hansen                 0 4 1 6
Stavreby 7 - Hans Rasmussen                2 2 0 2
Stavreby 8 - Ole Andersen                       2 0 0 4
Stavreby 9 - Ole Sørensen                       3 1 5 5
Stavreby 10 - Jens Hermandsen              1 0 0 0
Stavreby 11 - Niels Rasmussen                1 1 4 0
Stavreby 12 - Jens Hansen                       2 0 4 0
Stavreby 13 - Hans Smed                         2 0 0 0

1726: image 15 - Bønsvig i Jungshoved sogn
Bønsvig 1 - Hemming Hansen                 1 1 0 0
Bønsvig 2 - Niels Green                           1 2 0 0
Bønsvig 3 - Jens Green                             1 0 2 3
Bønsvig 4 - Ole Nielsen                            1 4 6 0
Bønsvig 5 - Laurs Andersen                    0 2 0 0
Bønsvig 6 - Jørgen Pedersen                   1 1 0 0
Bønsvig 7 - Laurs Rasmussen                 1 0 0 0
Bønsvig 8 - Niels Andersen                     1 1 0 0
Bønsvig 9 - Mads Nielsen                       2 0 3 0
Bønsvig 10 - Niels Rasmussen                0 1 9 0
Bønsvig 11 - Rasmus Nielsen                  2 1 5 0
Bønsvig 12 - Hans Laursen                     3 0 2 0
Bønsvig 13 - Niels Kidehauge                  1 0 7 1
Bønsvig 14 - Børge Hansen                     1 4 4 0
Bønsvig 15 - Peder Rosensten                 0 2 0 0
Bønsvig 16 - Niels Madsen                      0 3 0 0
1726: image 15 - Roneklint i Jungshoved sogn
Roneklint 1 - Laurs Jensen                      2 0 0 0
Roneklint 2 - Peder Jørgensen                1 0 0 0
Roneklint 3 - Erland Christensen           0 1 0 0

Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 15 - Ambæk i Jungshoved sogn
Ambæk 1 - Anders Laursen                       1 0 3 0
Ambæk 2 - Rasmus Andersen                  1 0 6 2
Ambæk 3 - Ebbe Christensen                   2 0 0 0
Ambæk 4 - Hans Rasmussen                   1 0 0 3
Ambæk 5 - Peder Rasmussen                  2 0 0 0
Ambæk 6 - Gabriel Krog                          2 0 0 0
Ambæk 7 - Jens Jyde                                 2 0 4 3
Ambæk 8 - Hans Grib [skrevet Grif]       3 0 2 2
Ambæk 9 - Peder Kuld                              0 2 0 0
1726: image 15 - Stenstrup i Jungshoved sogn
Stenstrup 1 - Christopher Nielsen           2 2 3 0
Stenstrup 2 - Rasmus Hansen                 2 0 0 0
Stenstrup 3 - Jørgen Hansen                    1 0 2 2
Stenstrup 4 - Jens Mogensen                   1 0 0 0
Stenstrup 5 - Jens Jørgensen                   2 0 0 0
Stenstrup 6 - Søren Hansen                     5 3 1 0
Stenstrup 7 - Peder Andersen                  2 0 0 5
1726: image 15 - Øen Smidstrup i Jungshoved sogn
Øen Smidstrup 1 - Rasmus Nielsen          2 0 0 1
Øen Smidstrup 2 - Rasmus Rasmussen   2 0 10 0
Øen Smidstrup 3 - Jørgen Nielsen Klant  0 3 13 1
Øen Smidstrup 4 - Rasmus Rasmussen   5 1 3 0
Øen Smidstrup 5 - Niels Rasmussen        2 2 4 4
Øen Smidstrup 6 - Hans Andersen           1 1 10 1
Øen Smidstrup 7 - Hans Pedersen           1 1 0 0
Øen Smidstrup 8 - Hans Hansen              1 0 4 0
Øen Smidstrup 9 - Jørgen Nielsen           0 0 16 0
Øen Smidstrup 10 - Peder Olsen              2 0 0 0
1726: image 15 - Faksinge i Beldringe sogn
Faksinge 1 - Peder Møller                         1 1 0 0
Faksinge 2 - Rasmus Madsen                  2 2 0 0
Faksinge 3 - Peder Sørensen                   0 2 0 0
1726: image 16 - Faksinge i Beldringe sogn
Faksinge 4 - Jacob Pedersen                   0 4 3 5
Faksinge 5 - Laurs Olsen                         2 3 0 0
Faksinge 6 - Jens Olsen                           2 0 0 0
Faksinge 7 - Jens Ibsen                           2 7 0 0
Faksinge 8 - Hemming Hansen              3 2 0 0
Faksinge 9 - Hans Hansen                      1 3 8 0
Faksinge 10 - Axel Pedersen                   1 0 4 0

Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 16 - Bårse
Bårse 1 - Anders Christophersen              1 3 2 5
Bårse 2 - Niels Bendtzen                           0 1 2 0
Bårse 3 - gamle Peder Bendtzen               1 1 2 0
Bårse 4 - unge Peder Bendtzen                 1 0 0 7
Bårse 5 - Peder Godske                              0 1 0 0
Bårse 6 - Morten Sørensen                        1 0 4 0
Bårse 7 - Ole Smed                                      1 2 0 6
Bårse 8 - Bendt Boesen                              1 1 4 0
Bårse 9 - unge Mads Ibsen                        1 0 5 0
Bårse 10 - Jep Sørensen                             0 1 5 6
Bårse 11 - Hans Jensen                               0 1 8 0
Bårse 12 - Niels Madsen                             2 7 5 5
1726: image 16 - Risby i Bårse sogn
Risby 1 - Peder Mortensen                         4 1 2 6
Risby 2 - Peder Rasmussen                        1 0 6 0
Risby 3 - Christen Christophersen            0 1 0 4
Risby 4 - Mads Bryde                                 0 1 4 0
Risby 5 - Christen Jensen                          2 0 0 0
Risby 6 - Niels Hemmingsen                    1 0 0 0
1726: image 16 - Stuby i Kastrup sogn
Stuby 1 - Christopher Sørensen                0 0 3 4
Stuby 2 - Søren Rasmussen                       1 1 5 0
Stuby 3 - Peder Nielsen                             2 0 0 0
Stuby 4 - Hans Andersen                          2 1 0 14
Stuby 5 - Hans Pedersen                           0 1 2 0
Stuby 6 - Laurs Hansen                             0 3 4 3
Stuby 7 - Hans Jensen                                2 1 0 7
1726: image 16 - Remkolde i Sværdborg sogn
Remkolde 1 - Jens Rasmussen                   1 1 8 4
Remkolde 2 - Hans Jensen                         0 1 7 0
Remkolde 3 - Rasmus Olsen                      1 0 6 0
Remkolde 4 - Mads Olsen                          1 0 10 0
1726: image 16 - Næs i Kastrup sogn
Næs 1 - Torsten Sørensen                          1 0 2 0
Næs 2 - Hans Pedersen                             3 0 0 0
Næs 3 - Anders Pedersen                           1 0 4 0
1726: image 16 - Oreby i Kastrup sogn
Oreby 1 - Peder Sørensen                           1 0 5 0
Oreby 2 - Anders Jensen                            0 1 6 4
Oreby 3 - Hendrich Jensen                        0 1 3 4
Oreby 4 - Bent Ibsen                                  1 6 0 2
1726: image 16 - Knudsby i Vordingborg Landsogn
Knudsby 1 - Søren Jacobsen                     6 0 16 0
Knudsby 2 - Friderich                               2 0 9 0

Optællingen herunder er: Bæster [Heste], Kvæg, Får og Svin

1726: image 16 - Nørre Mern
Mern 1 - Ole Christensen                          2 4 13 5
Mern 2 - Hans Jensen                               3 4 12 4
Mern 3 - Jørgen Bentzen                          1 0 12 5
Mern 4 - Ole Jensen                                  2 1 12 0
Mern 5 - Ole Hansen                                0 0 8 3
Mern 6 - Hans Bentzen                            1 6 7 0
Mern 7 - Mads Jacobsen                           3 5 12 9
Mern 8 - Jens Jacobsen                             3 1 2 0
Mern 9 - Jens Hougaard                           5 0 1 0
Mern 10 - Jens Madsen                             5 1 11 4
Mern 11 - Bent Jørgensen                          1 4 25 8
Mern 12 - Anders Hansen                         2 0 12 3
Mern 13 - Oluf Bonde                                1 1 7 0
1726: image 16 - Sønder Mern
Mern 14 - Oluf Christensen                      1 4 12 3
Mern 15 - Jørgen Jacobsen                        3 3 20 5
Mern 16 - Aage Pedersen                          1 0 16 1
Mern 17 - Lars Gregersen                         0 0 10 1
Mern 18 - Hemming Aage                        0 5 15 4
Mern 19 - Laurs Bonde                             1 5 16 6
Mern 20 - Peder Esbensen                       0 0 14 3
Mern 21 - Hans Svendsen                        3 6 26 5
Mern 22 - Rasmus Krog                          0 2 13 2
Mern 23 - Jørgen Hansen                        1 2 21 7
Mern 24 - Rasmus Mortensen                3 1 30 3
Mern 25 - Mads Pedersen                       0 2 8 1
Mern 26 - Jep Olsen                                 3 1 6 1
Mern 27 - Christen Esbensen                 2 5 10 3
Mern 28 - Peder Tomesens enke            0 1 9 0
Mern 29 - Peder Madsen                         0 0 17 8
Mern 30 - Hans Christophersen             0 1 6 3
Mern 31 - Mern Mølle                              6 2 15 2 

Der er derefter ikke flere i optællingen fra 1726.

Vordingborg Amtsstuedistrikts Gods - Optælling af dyr - nok i 1727

Den 21. marts 1727 er der en ny optælling i mindre format, som kun tæller heste og kvæg:

Image 17
Snesere sogn
1 - Mikkel Svendsen på matrikel 16                          1 0
Udby sogn
1 - Mikkel Rasmussen på matrikel 9 og 15             2 0
2 - Niels Svan [skrevet Sveden] på matrikel 3       1 0
3 - Niels Rasmussen på matrikel 1                             2 0
4 - Hans Hansen Skure på matrikel 2 og 13           1 0
Teglstrup i Udby sogn
1 - Hemming Sørensen på matrikel 2                     2 0
Skallerup i Udby sogn
1 - Ole Olsen på matrikel 3                                          2 0
2 - Niels Nielsen på matrikel 5 og 8                       2 0
Dyrlev i Beldringe sogn
1 - Rasmus Clausen på matrikel 6                          4 2
2 - Rasmus Rasmussen på matrikel 5                   1 0

Image 18
Snertinge i Sværdborg sogn

1 - Rasmus Jensen på matrikel 3                             1 0
2 - Torkel Rasmussen på matrikel 6                      1 0
Over Vindinge i Sværdborg sogn
1 - Jens Knudsen på matrikel 7                               2 0
2 - Christen Andersen på matrikel 6                    2 0
Skaverup i Sværdborg sogn
1 - Jens Jensen på matrikel 2                                   2 0
Neble Torp i Sværdborg sogn
1 - Rasmus Pedersen på matrikel 2                      1 0
2 - Hans Laursen på matrikel 4                             1 0
Lundby Torp i Lundby sogn
1 - Morten Nielsen på matrikel 2                          1 0
Fårup i Hammer sogn
1 - Peder Olsen på matrikel 2                                 4 0
Ring i Hammer sogn
1 - Niels Pedersen på matrikel 13                          1 0
2 - Peder Nielsen på matrikel 3                             1 0
Sallerup i Køng sogn
1 - Ingvor Hemmingsen på matrikel 3                1 0
Ørslev i Præstø Amt
1 - Morten Boesen på matrikel 21                          1 0
2 - Jacob Stage på matrikel 9                                 4 0

Image 19
Ørslev
3 - Christen Pedersen på matrikel 3                      1 0
4 - Lars Ibsen på matrikel 7                                    1 0
5 - Jacob Jensen på matrikel 24                              1 0
6 - Niels Mogensen på matrikel 1                          1 0
Lekkende i Øster Egesborg sogn
1 - Jørgen Jensen på matrikel 7                               1 0
2 - Anders Pedersen på matrikel 10                       1 0
3 - Jacob Jensen på matrikel 3                                  1 0
4 - Niels Møller på matrikel 9                                  1 0
Kalvehave by
1 - Lars Klant på matrikel 1 og 24                           2 0
2 - Jens Kiøbmand på matrikel 3                             1 0
3 - Peder Pedersen på matrikel 7 og 25                1 0
4 - Christopher Klant på matrikel 8                      2 0
5 - Niels Gregersen på matrikel 12                         2 0
6 - Anders Pedersen på matrikel 13 og 25           1 0
7 - Peder Olsen Klant på matrikel 14                    1 0
8 - Ole Sørensen på matrikel 17                               1 0
9 - Jens Stæhr på matrikel 19 og 26                      0 3
10 - Børre Stæhr på matrikel 16 og 26                  6 0
11 - Peder Jensen på matrikel 20 og 26                 1 0
12 - Jens Stoel på matrikel 20 og 26                       1 0
Balle i Kalvehave sogn
1 - Ingvor Larsen på matrikel 1 og 11                     1 0
2 - Ole Ibsen på matrikel 2 og 11                              1 0

image 20
3 - Torkel Jensen på matrikel 7                                1 0
4 - Lars Rasmussen på matrikel 5                          1 1
Viemose i Kalvehave sogn
1 - Jørgen Jensen på matrikel 2                                2 1
2 - Rasmus Rasmussen på matrikel 6                   2 2
3 - Michel Olsen på matrikel 8                                  1 2
4 - Mads Jensen på matrikel 16                                1 0
5 - Jens Joensen på matrikel 14 og 12                     0 2
6 - Peder Pedersen på matrikel 18 og 20             0 2
7 - Christen Jensen på matrikel 19 og 20             0 2
8 - Peder Laursen på matrikel 24                           0 2
9 - Niels Rasmussen på matrikel 22                      1 2
10 - Truels Pedersen på matrikel 23                      1 3
11 - Mads Hansen på matrikel 26                           0 1
Allerslev by
1 - Michel Jensen på matrikel 12                             2 2
2 - Morten Find på matrikel 5                                  1 0
3 - Thomas Olsen på matrikel 4                              2 0
4 - Rasmus Poulsen på matrikel 5                         4 0
5 - Morten Piil på matrikel 20                                 4 0
Ugledige i Allerslev sogn
1 - Jens Pedersen på matrikel 6                               2 2
2 - David Nielsen på matrikel 7                                1 2
3 - Christen Jensen på matrikel 8                            2 0
4 - Peder Holm på matrikel 9                                    0 1
5 - Peder Andersen på matrikel 9                            1 0

image 21
Gederød i Allerslev sogn
1 - Rasmus Laursen på matrikel 1                           2 0
2 - Knud Hansen på matrikel 2 og 3                       1 0
Tjørnehoved i Allerslev sogn
1 - Michel Jensen på matrikel 2                                1 0
Ammendrup i Allerslev sogn
1 - Mads Madsen på matrikel 7                                2 0
Skibinge
1 - Hans Pedersen på matrikel 16                            0 2
2 - Hans Andersen på matrikel 20                          0 2
Knudsby i Vordingborg Landsogn
1 - Søren Jacobsen på matrikel 2                              2 0
Mern
1 - Ole Christensen på matrikel 1                             1 2
2 - Hans Jensen på matrikel 3                                   1 2
3 - Hans Bentzen på matrikel 9                               0 2
4 - Mads Jacobsen på matrikel 10                            1 2
5 - Jens Jacobsen på matrikel 11                               1 2
6 - Jens Hougaard på matrikel 13                           2 0
7 - Jens Jacobsen på matrikel 13                             2 0

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang