AVISNYT

Her er der eksempler fra aviser fra hele Danmark fra 1700-tallet og fremefter, idet der ikke er alverdens materiale fra Præstø Amt før 1900-tallet.

Husk på, at Statsbiblioteket har digitaliseret en del af de gamle aviser, og der er flere på vej. Et fantastisk projekt! Du får adgang til aviserne på dette link [og der åbnes et nyt vindue]:

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

 • Når du er inde, klik på faneblandet Aviser for oven.
 • Klik på "Se liste over aviser i mediesteam", hvis du vil se, hvilke aviser der er der.
 • Klik på bogstavet for den avis, du vil læse, f.eks. N for at komme til Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger
 • Klik f.eks. på Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger, hvis du vil se, hvilke aviser der er online.
 • I bunden af skærmbilledet kan du vælge den periode, du vil ind i, f.eks. 1767.
 • Der vises nu en kalender, hvor du kan klikke på en dato for at vælge en specifik avis. Bemærk, at nogle aviser ikke blev udgivet hver dag i gamle dage, så en dato skal være grøn, hvis avisen skal foreligge.
 • Avisen vises nu i et lille vindue i venstre side. Klik på vinduet for at få avisen op i fuld størrelse. Avisen hentes...

Klik på ikonen med de 4 pile i hvert sit hjørne, hvis du vil have avisen op på fuld skærm. Brug musens rullehjul for at forstørre eller formindske, hvis din mus er indstillet til dette. Hold venstre musetast nede, mens du flytter mod venstre, højre, op eller ned for at flytte dig selv rundt på avissiden.

Der er herunder mange links med blå, der fører dig direkte til de omtalte aviser på Statsbibliotekets hjemmeside for gamle aviser.

Her er f.eks. et eksempel på, hvad du kan finde i avisen Østsjællands Folkeblad, der blev udgivet 1876 til 1962:

I udgaven Østsjællands Folkeblad den 3. oktober 1876 finder du bl.a følgende:
⦁ Der er en artikel om, at Dyrenes Beskyttelse er oprettet i juni måned 1876 samt en artikel om Bogø Navigationsskole.
⦁ "På en gård i Hodsager ved Holstebro var der ifølge Jyllandsposten den 25. september 1876 fundet et forgiftningstilfælde sted". Historien handler kort sagt om en mor og hendes datter, der er ved at bage. Datteren smager på dejen for at finde ud af, om den er sød nok. Kort efter får hun kraftige opkastninger. Moren smager også, og hun bliver også syg. Da man ikke vidste, hvad forgiftningen handlede om, kunne man ikke give modgift, og datteren dør, mens moren overlever. Det viser sig, at datteren havde hældt arsenik i dejen i den tro, at det var hvidt sukker.
⦁ Posten afgår dagligt til Store Heddinge 2 gange dagligt og fra Store Heddinge 2 gange dagligt [Kommer PostNord overhovedet til Store Heddinge nu til dags?]
⦁ Løjtnant og højskoleforstander Nielsen fra Hindholm holder foredrag på Køge Rådhus, og entreen koster 25 øre.
⦁ Smeden N. B. H. Sørensen i Vestergade i Køge søger 2 duelige smedesvende.
⦁ Nogle stjæpper, som er til salg, kan fås hos gårdmand Lars Madsen i Ølby
⦁ Glarmester F. S. Mailand-Hansen sælger bl.a. tapet- og kammelister fra sin butik, der hedder P. Emmeches Efterfølger.
⦁ Der er en annonce fra urtekramhandlen på Brogade i Køge hos Carl Albers og en fra Eduard Clausen på Brogade med brædder i alle brugelige størrelser, men F. A. Langs Garveri og Læderudvalg på Fænnedige i Køge sælger alle sorter læder.

I de følgende udgaver finder du bl.a.:
Den 4. oktober 1876: Kapellan Bloch Suhr ved Helliggejstkirken i København er død.
Hos skrædder Søren Bank på Lund Mark i Rårup sogn er født en kalv med to hoveder. Kalven måtte dog dræbes, da koen trådte kæben i stykker på det ene hoved.

Den 6. oktober 1876: O. H. Thorsen har overtaget beværtningen i Vestergade i Køge.

Den 7. oktober 1876: Havnefoged Andreas Berthelsen i Præstø er død. Han blev 86 år gammel. Branden på gårdmand Kristen Thomsens gård i Ramsølille var påsat af en tjenestepige.

Den 9. oktober 1876: På Hotel Danmark i Aabenraa stiftes en nordslesvigsk forening for fædrelandsvenner.

I udgaven Østsjællands Folkeblad den 18. januar 1881 finder du bl.a. følgende:

 • Hele forsiden omhandler alle de punkter, der er behandlet i Rigsdagen den 15. januar 1881, bl.a. om opkøbet af den Østjyske Jernbane, der har været i gang i nogle år, og som dog er dyrere end forventet, men som bliver anbefalet af godsejer Mourier-Petersen. Ploug mener dog, at de lokale interesser har haft for stor indflydelse på banen, som burde være lige men løber som en gaffel.
 • Der er et længere afsnit om republikanismen i Norge. I 1880 erklærer medlemmer af Nationalforsamlingen, at de er republikanere. Det menes dog ikke, at det vil have nogen indflydelse på næste stortingsvalg.
 • 32 mænd fra Oslo og omegn har i en skrivelse bedt folk om et bidrag til et monument over Eidsvoll-mændene, hvilket anslås at vil koste 500.000 kroner. Blandt underskriverne er statsminister Christian August Selmer og bankdirektør Everdrup, der fører oppositionen.
 • I Vorupør har der været et mordforsøg, idet en 25-årig tjenestepige, der var i et forhold til en fisker, forsøgte at tage livet af hans kone. Hun havde været sengeliggende i en månedstid uden pleje, så hendes seng skulle renses ud med en møggreb. Hver dag havde hun fået en ½ pot brændevin. Manden ville tilsætte skedevand, hvilket pigen frarådede, og i stedet blev der tilsat petroleum. Pigen bliver dog frikendt af retten i Viborg.
 • Søndag eftermiddag kl. 16:30 opstod der brænd i Juellinge Forpagterbolig, der nedbrændte i løbet af nogle timer. Heldigvis var vinden den dag vestlig, så resten af gården var reddet, da man var færdig med slukningen kl. 20.00.
 • Der er stærk kulde i Jylland ned til minus 10 grader. Det er dog værre i Tyskland, hvor der i Leipzig og Münster er meldt om minus 25 grader. Meteorologisk Institut meddeler, at der forventes svage omløbende vinde med klart vej og 7 til 17 graders frost over Danmark. Der er stive sydvestlige vinde og til dels med sne.
 • Der er skovauktioner med træ fra Storskov, Hylleholt skov og Svennerup skov.
 • Dyrlæge O. Nielsen af Køge meddeler, at hans hustru, Christine Laurentzia Holm, er død 80 år gammel.
 • Arbejderne i Lille Stensved takker gårdmænd og parcellister i Højelse sogn for at have solgt dem billig rug til halv pris, så de kan glæde sig over det frugtbare år 1880.
 • Otto Hecht på Karise Station sælger krystalsukker, der i sødme langt overgår demerara-sukker.
 • Vin og spirituosa kan købes i stort udvalg hos Charles Flindt.

I udgaven Østsjællands Folkeblad den 8. marts 1886 finder du bl.a følgende:
⦁ Arkitekt Erik Schiødte skriver om et besøg i Fakse Kalkbrud på en prægtig vinterdag. Han skriver bl.a. at man har brugt Fakse-kalk i over 400 år men først de sidste 20-30 år indvundet det systematisk. Foruden de 250 mand, der arbejder i brudene, er der 80 mand på fabrikken og 100 til 150 mand til transport, udlosning og lignende.
⦁ Der bygges et nyt andelsmejeri på gårdmand Johan Jensens lod i Lyderslev. Der er indmeldt 250 køer. Der skal også bygges et andelsmejeri i Store Heddinge.
⦁ Kaptajn Bardenfleth, som er fører på dampskibet Løvenørn, var så uheldig og falde i Frederikshavn og brække sit ben!
⦁ I forbindelse med rydningsarbejdet på Korsør-banen blev Anders Kristoffersen, som boede i Banevogterhuset i Gjøderup, ramt af en sneklump fra en sneplov og slået ihjel.
⦁ En gammel ræv var blevet skudt på Løve Mark i Gierslev sogn, Holbæk Amt, og den bar et halsbånd med "V. D. 1857". Man kan nu fortælle, at historien bag denne begivenhed er en Wilhelm Dedenroth, som nu er død, men som barn havde fanget en ræveunge, som han forsynede med halsbåndet. Historien har altså sin rigtighed.
⦁ London har nu over 5 millioner indbyggere, hvoraf de 50.000 lever af forbrydelser.
⦁ Jokes: "Dyrt kærlighedsforhold: Det er dog virkeligt for galt. Nu var min datter næsten i et helt år forlovet med den unge doktor. Og nu, da hun ikke mere vil vide af ham, sender han mig en regning på alle de besøg, han har gjort". "Tvetydig høflighed: Lejeren: Kære hr. vært, Dette er en prægtig bopæl. Her håber jeg at kunne ende mine dage. Værten: Det skulle glæde mig i høj grad".
⦁ Den 11. marts 1886 afholder købmand Steinmetz auktion i Store Heddinge på sin bopæl over manufakturvarer.
⦁ På pant- og udlægshavers begæring holdes der auktion over matrikel 18a og 39a i Karlstrup by og sogn over gården, der tilhørte gårdejer Niels Larsen. Gården er vurderet til 50.000 kroner.
⦁ Sadelmager H. P. Petersen og hustru i Store Heddinge ønskes tillykke med den 25-års bryllupsdag.

⦁ Fabriken Carl's ægte Sesam sundhedsæbe har en reklame om, hvor sund sæben er, og hvem den kun kan købes hos: J. M. Jacobsen i Køge, Fritz Tøpfer i Store Heddinge, C. A. Christensen i Fakse, R. Linde i Fakse Ladeplads, Anton Rasmussen i Terslev, H. Bygeberg i Spjellerup, J. F. Larsen i Gjørslev, Brødrene Wolff i Haslev, M. Lindhard i Viverup, P. Peitersen i Rode og V. L. Thrane i Karise.
⦁ Hos gårdmand Christen Petersen i Bråby er der tilløben en hund med halsbånd "F. Møller". Den kan afhentes mod betaling af annoncen. Christen Petersen søger samtidigt en konfirmeret dreng til ansættelse per 1. maj.
⦁ Gårdmand Lars Olsen i Karise Olstrup søger en ældre pige at ansætte.

I udgaven Østsjællands Folkeblad den 28. marts 1896 finder du bl.a følgende:
⦁ En historie fra New York, om en kvælerslange, der slipper ud af sit bur og kommer ind i et bur med to vildsvin. Slangen vikler sig om det ene vildsvin for at kvæle det, men det andet vildsvin kommer til undsætning. Efter en længere kamp får vildsvinet slået kvælerslangen ihjel.
⦁ Prinsesserne Ingeborg og Thyra er blevet konfirmeret i Slotskirken.
⦁ Husmand Lars Albrechtsen af Lellinge Overdrev har fået sat sin svinebesætning under tilsyn pga. kødsyge.
⦁ Da englænderne var på egnen i 1807, kom ingen englændere ind på Bregentved gods. En mand fortæller, at historier siger, at grev Moltke havde betalt englænderne en tønde guld for at holde sig væk.
⦁ Lærer Harrekilde åbner årsmødet i Præstø Amts Skytteforening. Forretningsfører er lærer Ferdinand Kristensen. Kasserer er lærer Grand, Gødstrup. Nævnes: Sadelmager Beiglin i Glumsø, værtshusholder Frederik Petersen i Vordingborg, gårdmand Chr. Nielsen i Lund, Jørgen Christoffersen i Hellested, Rerup af Bøgesø og sagfører Keller af Store Heddinge.
⦁ Aftægtsgårdmand Poul Poulsen af St. Taarøje i Spjellerup sogn er død, 73 år gammel. Indsat af Marie Christoffersen og O. Christoffersen.
⦁ Hingsten Ornebierg står klar hos gårdejer Jacob Jørgensen i Fakse, når en hoppe skal bedækkes.

I udgaven Østsjællands Folkeblad den 6. januar 1906 finder du bl.a følgende:
⦁ Ved byrådsvalget i Køge blev der afgivet 600 stemmer, og højrefløjen vandt med 71 til 74 stemmer. Socialdemokratiet fik 266 stemmer, hvilket overrasker avisen, som spåede, at de højst kunne få 200 stemmer. I Store Heddinge blev genvalgt overretssagfører Larsen, agent Richter, overlærer West, distriktslæge Arctander og garver Chr. Jensen.
⦁ Man har ikke fundet spor af fragtdamperen Brittanica, og det må anses, det er sunket med alle ombord, som var kaptajnen og 12 danske mænd, hovedsageligt fra København.
⦁ Hjemløses Venner har købt gården Fuglekærgaard i Brejninge ved Vejle.
⦁ Skipper R. B. Nielsen i Fakse Ladeplads har solgt sin skonnert "Rigmor" til skipper Petersen i Marstal.
⦁ Karetmager Lauritz Rasmussen i Flødstrup har fået patent på en kørende vugge.
⦁ Emilie Marie Rønne Jeppesen er død i Bavnshøj per Rødvig. Hun var gift med Niels Jeppesen.
⦁ Kirsten Mortensen, som var enke efter husmand Anders Mortensen i Ølsemagle, er død. Underskrevet af Niels og Peter Andersen af København.
⦁ Ledige job som tjenestefolk hos gårdmand Anders Hansen i Lille Taarnby per Haarlev, gårdmand Hans Pedersen i Vraaby, forpagter Niels Christiansen i Enderslev, gartner M. Jensen i Juellinge per Karise og Jens Jensen i Holmgaard i Magleby.

I udgaven Østsjællands Folkeblad den 11. august 1916 finder du bl.a følgende:
⦁ Der er en artikel om salget af de Vestindiske øer, samt endnu en om højskoleforstander Th. Bredsdorff, at det er tåbeligt at tro, at øerne er en del af Danmark eller det danske folk.
⦁ Der er flere artikler om 1. verdenskrig, bl.a. italienernes erobring af Görz, hvilket i dag hedder Gorizia, et luftangreb på Evere nær ved Bruxelles, samt om kampene ved Sommes i Frankrig.
⦁ Grosserer Peter Baumgarten fra Skibhusvejen i Odense er død, og vognmand Hans Jensen på 70 år fra Nørrebro i Odense er død i en arbejdsulykke, hvor han i en port på Hotel Postgården kom i klemme mellem en kommunal vandvogn og selve porten.
⦁ To engelske matroser er fundet druknet ved Falsterbo.
⦁ Forlovelser med billedskærer J. Espen Møllsøe fra Store Heddinge og landtekniker Alma Hansen Toxværd fra Køge samt mellem frk. Zida Brøndum fra Skovlund ved Store Heddinge og forpagter Rye-Clausen fra Raahaugegaard ved Holeby på Lolland.
⦁ Redaktør Sigvard Abrahamsen fra Bergen i Norge meddeler, at han i modsætning til andre ikke ønsker, at resterne af Tordenskjold skal bringes hjem til Norge.
⦁ Malermester Hjelmer har solgt sin forretning i Lille Skensved med øjeblikkelig overtagelse til maler Stuutz fra Hedehusene.
⦁ Murersvend Sofus Madsen, der er søn af musiker Hans Madsen i Karise, er omkommet ved Fruens Have ved Kongsted, idet han faldt i en mergelgrav efter en fest. Han blev kort forinden udlært svend i Fakse hos murermester Martin Jensen. Der er også en dødsannonce fra hans forældre.
⦁ Dødsannoncer: Karen Marie Sørensen, der var enke efter tømrer Lars Sørensen i Strøby, er død 79 år gammel. Underskrevet af urmager Jens Peder Sørensen. Marie Rasmussen, der var enke efter tømrer Niels Pedersen, er død 75 år gammel. Underskrevet i Herfølge af Johanne og Rasmus Pedersen. Marie Petersen af Køge er død. Indrykket af mor og bror, Sofie og Anders Petersen.
⦁ Der er ledige tjenestepladser hos gårdejer Schjøler i Hårlev, hos Selchau Hansen på Alslevgaarden pr. Karise, hos læge Quistgaard i Lyderslev, hos fru Edsberg Andersen i Store Heddinge, hos Hans Børresen i Dyrlund, Magleby pr. Klippinge, hos Aage Kappel i Hårslev Brugsforening, hos gårdejer William Winther i Støby Egede, hos gårdejer Otto Jensen, Lønninggaard i Strøby samt hos gårdmand Bøckmann i St. Linde pr. Karise.

I Næstved Tidende. Sydsjællands Folkeblad, som blev udgivet fra 1866 til 1918, finder man bl.a. følgende den 1. februar 1870:

 • Politibetjent Christian Lauritz Thorberg af København, der med egen livsfare frelste 3 menneskeliv ved branden i Adelgade i København, var i lørdags tillagt at møde hos kongen, der egenhændigt påhæftede ham hæderstegnet for dannebrogsmænd. Kongen roste ham for hans dåd, som han mente burde belønnes med et dannebrogskors og ikke med en medalje. 
 • Ifølge chefen for fregatten Sjælland, kommandør Bruun, er den ankommet til Messina i Italien den 29. januar 1870 og skulle fortsætte til Napoli i mandags.
 • Aalborg-posten har meddelt, at en so, som tilhører mejeriforpagter Schrøder på Annerup ved Aalborg, i løbet af 11 måneder har født 44 grise, hvoraf de 41 er i livet. Beregner man, at en gris er 5 rigsdaler værdi, hvilket under de nærværende omstændigheder er en lavt sat pris, har dette dyr altså indtjent 205 rigsdaler til sin ejer på et år.
 • Onsdag morgen nedbrændte Peder Nielsens boelsted i Reerslev Mark, hvorved 4 familier er blevet husvilde. Ilden er opstået i bageovnen, idet der skulle bages denne dag. Peder Nielsen og en aftægtskone havde deres ejendele forsikrede, hvilket de to andre familier ikke havde, hvorfor de lider et betydeligt tab.
 • Rasmus Nielsen af Ravnsbjerg i Toksværd sogn har fået indsat et brev, han har sendt fra USA i avisen. Brevet er skrevet i Story City i Iowa den 3. januar. Han fortæller om den gård, som han har købt, om forholdene i USA og om rejsen dertil. Endvidere skriver han, at deres fører, Anders Clausen fra Varpelev på Stevns, snart rejser hjem til Danmark, og anbefaler, at andre, der ønsker at udrejse, kan have tillid til denne mand, som Rasmus Nielsen kender som sin nabo.
 • Døde: Petrea Krebs, der var gift med apoteker Wengel i Ringsted, J. A. Lillholdt, født Strigler, at Troense, kandidat S. Davidsen, som var assistent i Finansministeriet, J. F. Herfurth af Hellebæk, 80 år gammel og Severine Fr. Raaschou af København, 63 år gammel.
 • Smed J. Jensen af Nørre Tvede i Toksværd sogn sælger et nyt hus med smedje og god jord.
 • Gårdmand Lars Pedersen af Everdrup vil udleje et godt stuehus på 10 fag, der er egnet til en håndværker. 
 • Gårdmand Christen Jakobsen af Åstrup i Kongsted sogn sælger et nybygget hus på 10 fag imod lille udbetaling.

I Avis for ti Kjøbstæder, som blev udgivet 1815 og 1816, finder du bl.a. den 5. august 1815:

 • Brorupgaard skal bortforpagtes den 15. august 1815. Conditionerne ligger hos kammerråd Møller i Sorø, hos assessor Rieper på Terløsegaard, hos ejeren i Brorup samt hos byfoged Stabell i Slagelse. Gården ligger mellem ¾ mil fra Slagelse på vej mod Korsør.
 • Hr. von Stöcken, som ejer Slagelse Postgaard, udlover en dusør til den, som finder duppen med ring fra et urbånd, hvori der er en sten med initialerne A. H. B. og en urnøgle i en ring, alt i guld.
 • Der har været indbrud hos gårdmand Hans Larsen i Næsby på Stevns, hvor der bl.a. er stjålet et hængeskab, et sølvbæger med initialerne L. H. S. samt sølv- og kobberpenge. Der udloves dusør, som kan udbetales hos ejeren eller hos købmand Bech i Slagelse.
 • Hos Strudsberg på Gavergaarden ved Slagelse er indløbet en hønsehund, som udleveres mod betaling af annoncens omkostninger.
 • Major von Weitzmann holder auktion over nogle møbler hos doktor Carstensen i Sorø

Her er f.eks. et eksempel på, hvad du kan finde i avisen Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (1759-1854). Nedenstående illustration er fra den 19. januar 1827, hvor man bl.a. kan læse om flere dødsfald, nogle skrevet med latin, andre med gotisk. Hvad du f.eks. kan læse i denne avis er følgende:

Dødsfald.
At vor elskede Datter, Eleonora Marie Elisabeth Kaas, ved Døden blev os berøvet Natten imellem den 18de og 19de dennes, efter 9 Dages Sygeleie, i en Alder af 5 Aar og 11 Maaneder, bekjendtgøres følgelig af hendes inderligen bedrøvede Forældre.
Eline Kaas, Frederik Kaas,
Fød Sebjøtt Kammerjunker og Capitain
[alias Emma Schiøth] i Garden tilfods.
[Eleonora var født den 5. december 1821 i Garnisons sogn]

Gjennemtrængt af den dybeste Smerte undlade vi ikke at mælde fraværende Familie og Venner, at Døden den 19 Januar bortrev vore uforglemmelige Moder, Frederike Andrea Arvesen, efter 5 Aars tiltagende Svaghed. Forviset om oprigtig Deeltagelse frabedes Condolence.
Kjøbenhavn, den 19 Januar 1827
Hendes dybtsørgense Børn.

Dødsannonce over Eleonora Marie Elisabeth Kaas
Dødsannonce over Eleonora Marie Elisabeth Kaas

Men ellers har Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger en masse andet materiale som f.eks. dette i avisen den 2. oktober 1786:
Denne dag er konfirmeret 566 børn under Københavnske sogne, hvoraf 240 var drenge, og 326 var piger.
⦁ Den 2. august 1786 er Fuldmægtig Ludvig Ferdinand Rømer blevet beskikket til konsumptionsinspektør.
⦁ Rejsende: Generaladjudant Fischer af Søetaten fra Norge, løjtnant Jacobsen fra Fyn, Hendrik Holsteen af Dragenerne fra Itzehoe, løjtnant baron Brokdorf fra Kiel, krigskommisær Castenskiold fra Fyn, etatsråd de Conink fra Holland, professor Christian Gotlieb Kratzenstein fra Frankrig, assessor Friderich Fleischer fra Norge, justitsråd Frisch og generalkrigskommisær Schmieden fra Holsten, teatermaler Bruhn fra Fyn, oberts Gøffel fra Tyskland, major Cæsar August von Wilster fra Norge, grev Heinrich Ernst Schimmelmann fra Fyn, marquis Capriola fra Napoli, kancelliråd Peter Aagaard til Norge, svensk oberst Rogier til Stockholm, pastor Aagaard til Sorø, generalauditør Abildgaard til Slesvig og amtsforvalter Pau til Ringsted.
⦁ Jomfru Wilhelmine Ronefeldt er død. Hun blev 35 år og 9 måneder gammel.
⦁ Skipper Mogens Mørch er klar til at sejle til Kønigsberg med gods og passagerer.
⦁ Kontreadmiral Walterstorf er flyttet til Pilestræde i de nyopbyggede huse i nr. 11.
⦁ Hvis der er nogen, som kender opholdsstedet for Maren Kalmer, skal de henvende sig til Salling på Nørrebro.
⦁ Skiftet efter hofmaler og forvalter Christian Peter Getreuer og hustru Maria Thomasdatter er nu afsluttet, så personer, der er betænkt i testamentet med gaver, kan nu afhentet dem. Kurator er brygger Andreas Skibsted.
⦁ Kokken Neu, som har tjent de fineste huse i mange år, åbner et nyt sted på Pilestræde 1. Man kan få bespisning både i og ude af huset og både månedlig og på portion.
⦁ [På tysk] Tysk skoleholder Joachim Nicolay Basedow bekendtgør, at han kan tage endnu 6 til 8 elever om formiddagen mellem kl. 8 og 11, om eftermiddagen og over sommeren.
⦁ Hvis der er nogen, som kender opholdsstedet for handskemager Lars Hansen, skal de henvende sig på Christianshavn i hattemagerens kælder i Brogade.

Den 6. marts 1761 er der følgende i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger:
Hos Johannes Seiling i Store Regnegade kan man købe puddersukker og kaffebønner.
⦁ I butikken på Købmagergade tilhørende Christian Esmarck kan man købe æbler, kastanjer, valnødder mm.
⦁ Hos urtekræmmer Bilefeldt på Skudergaden kan man købe kirsebær og f.eks. mannagryn fra Lolland og Danzig.
⦁ Man kan også få puddersukker hos urtekræmmer Otto Jansen på Landemærket lige over for Springgaden.
⦁ Hos Sr. Danino på Østergade kan man købe Parmesanoste, Schweizeroste og f.eks. Catharine-blommer.
⦁ Hos Peder Friis i Studiegården i København og hos Autor Christian Cramer i Århus kan man købe bøger om måleberegning og algebraer.
⦁ Man kan også købe kaffebønner hos J. W. Engelhardt på hjørnet af Urtegaden og Vingaardsstræde.
⦁ Der er en masse varer til salg hos Andreas Gottlieb Tscherning, som bor på hjørnet af Skindergaden og Uhlfelds Plads.
⦁ Hos Johan Gottfried Wagner ved Gammel Strand kan man købe æbler og oste fra Holland og Schweiz.
⦁ Avisen meddeler, at den foruden salget i København kan købes hos følgende: Anders Borck i Roskilde, Peter Freisleben i Ringsted, Søren Rosberg i Sorø, Rasmus Langeland i Korsør, Christen Hansen i Slangerup, M. J. Dethmer i Nakskov, J. S. Viborg i Stege, og hos Hagedron i Frederikssund.
⦁ Der er en gård til salg 2 mil fra København. Interesserede kan melde sig hos Jens West på Borblegen.
⦁ Hos Friderich Weber på Bredgade er der en del skildpadder [til salg velsagtens].
⦁ Folk, som søger efter en halvvoren bondekarl ved navn Hans Rasmussen, som er født i Kirke Hvalsø og opdraget i Hvalsø, og som sidste tjente i Herlev hos bonden Tamboe, kan på avisen få oplysninger om, hvor han opholder sig.

I Bornholms Tidende den 18. august 1898 finder du bl.a.:

en annonce, hvor Sinius Skov [Jens Sinius Skov] fra Kirkeby i Østermarie søger en ældre pige som tjenestepige, en anden, hvor Smed Lindblad [Ole Bosin Lindblad] i Klemensker søger en ny svend, samt en, hvor Bager Kure [Andreas Kastor Kure] i Hasle søger en dreng på 16 til 18 år, der kan køre en hest. Desuden søger avlsbruger Harild [Hans Berg Harild] i Nexø en tjenestepige samt en kokkepige.

I Kiøbenhavnske danske Post Tidender den 3. januar 1749 kan du læse:

 • Thomas Svendsen, som boede ved Ovebro i Viborg stift og Hindsted herre, er død, og hans arvinger søges.
 • I Skrædder Leegards gård i Løvstræde sælges en del danske, svenske og juridiske bøger, som er til auktion hos Andreas Landt.
 • I Badstuestræde er der værelser til leje hos Peder Larsen Brøger til en herre eller ugift person.
 • Der afholdes sidste auktion over dødsboet efter brændevinsbrænder Anders Pedersen i Dronningens Tværgade, dvs. hans hus, hvilket til gaden består af 4 fag i 2 etager. Alt er bindingsværk med fielder under. Huset har en indemuret brændevinspande på 3 tønder med behørig hat og piber. I værelserne er der i alt 3 jern-kakkelovne. Der er også auktion over dødsboet efter Christopher Møller Skræder i Pilestræde. Huset har 4 fag til gaden i 3 etager og et sidehus på 8 fag i 2 etager. Der er 6 jern-kakkelovne i værelserne.
 • Kaptajn Knud Kraft og premierløjtnant Deifhujsen meddeler, at boet efter kaptajn Peter Lorentz Mogensen er i så slet stand, at det ikke kan betale hele gælden. Arvingerne kan dog give sig til kende, og de bor i Frederikshald i Trondhjem stift. De skal indfinde sig på gården Wangsnes den 6. marts 1749 i Yttre sogn i Bergen stift. [Red: Hans forældre er Jens Mogensen og Johanne Pedersdatter af Frederikshald. Hans søskende er Mette Marie Mogensen, Jens Jørgen Mogensen og Blanceflor Mogensen.]
 • Hos Henrich Peter Wærner på hjørnet af Klosterstrædet og Vimmelskaftet sælges friske kirsebær.
 • Justitsråd Raff på Lille Købmagergade vil sælge eller udleje sit hus på Farvergade, der er velegnet til en familie. Til huset hører en stald med plads til 3 heste.

Den 6. marts 1750 finder du bl.a. følgende i Kiøbenhavnske danske Post Tidender:

 • Indkommende skippere: Niels Rasmussen fra Grenå med brændeved, Jeppe Jørgensen fra Fåborg med byg og havre, Peder Kiep fra Stubbekøbing med rug og hvede, Jens Boelsman fra Grenå med brændeved, Christen Erichsen fra Nakskov med hvede, Jens Michelsen af København fra Malaga med rosiner og andre fine varer, Carsten Hansen fra Sønderborg med mur- og tagsten samt Ole Bruun fra Nysted med hvede. Afgående både: Bertel Rasmussen til Lübeck, Henrich Slytter til Stubbekøbing, Cornelius Jansen og Mogens Brandt til Stege, Hans Krummelin til Nysted, Peter Johansen til Trondhjem samt Jens Jørgensen til Århus.
 • Der søges arvinger til præsten Oluf Lerche ved Aunslev og Bogense sogn på Fyn, som er død den 14. januar 1750. Skifteretten vil være i Aunslev by hos mensalbonden Søren Nielsen mandag den 15. juni 1750, hvor debitorer og kreditorer kan møde op. Underskrevet i Ørbæk af Rasmus Winther den 25. februar 1750.
 • Hos skipper Bertel Rasmussen i Laksegade kan man købe gode indsaltede hummere til billige penge.
 • Det offentliggøres at Gunnild Nielsdatter, som var gift med Joen Olsen Bonevold i Bergs Tingsted i Norge, er død, og der søges arvinger. Sorenskriver Jacob Hielm indrykker derfor efterlysningen tre gange i avisen.

Den 24. december 1751 er følgende at finde i Kiøbenhavnske danske Post Tidender:

 • Der søges debitorer og kreditorer til boet efter Svend Aagesen af Aalborg, som er eftersøgt efter skifte fra den 12. august til den 27. oktober 1751. De debitorer, som ikke er mødt, vil alligevel få tilsendt en regning, hvilket er årsagen til, at næste møde er udsat til den 27. december 1751. Underskrevet af J. J. Giøstrou og D. Th. Jungling.
 • En nyopbygget gård bliver til leje ved Frederikssund til Påske. Henvendelser kan ske til hr. Smidt i Frederikssund eller Peder Huntegaard på Nørre Torv i København.
 • Kaptajn Henrich Mouritz von Meihers ved det sjællandske regiment er afgået ved døden. Boet er under registrering af kaptajn Foch og løjtnant von Schepelern. Arvinger kan melde sig i Ringsted den 4. februar 1752.
 • Clausholms Gods meddeler, at Peder Christensen Giøde er stukket af fra sin tjeneste hos Jens Madsen i Schadder, og han efterlyses. Han har desuden forført en kvinde ved navn Edel Larsdatter, selv om Peder Giøde er gift og har børn under godset. Peder er middelmådig af højde og har et skarpladen ansigt, der er koparret. Han har rødt hår og et noget skallet hoved. Edel Larsdatter er løbet fra sin plads samtidigt med Peder Giøde.
 • Købmand Jørgen Bruun i Skælskør vil udforpagte sin kro og værtshus i Boeslunde til en forsvarlig mand.
 • Den gård, som ligger i Slangerup, og nu bebos af byfoged Hessel, er til salg. Liebhavere til ejendommen skal melde sig hos byfoged Lars Granberg i Slangerup.
 • I Aalborg bliver der afholdt auktion over de ejendele, der tilhørte afdøde frøken Charlotta Amalia Winterfeldt, som døde den 19. december 1751. Samtidigt eftersøges arvinger samt debitorer og kreditorer til boets skifteforretning.
 • Den 30. december 1751 afholdes auktion over det 4-fags hus i to etager, som tilhørte afdøde strømpefabrikør Johan Bertram. Huset ligger i Urtegade mellem de huse, som bebos af Christen Nielsen brændeviinsbrænder og Lars Witt. Der er en grundmuret kælder under det ganske hus. Brandforsikringen lyder på 800 rigsdaler.

Den 3. november 1752 er der lidt om følgende i Kiøbenhavnske danske Post Tidender:

Følgende skippere er ankommet til Københavns told: Niels Saltvig fra Nysted, Jacob Tollevsen, Peter Hammer, Hans Nielsen og Christen Pedersen fra Nakskov med hvede, Hans Buurman, Niels Bierregaard og Anders Michelsen fra Aalborg med sædvarer, Christen Andersen fra Nyborg med korn, Christen Høring fra Nysted, Anton Willumsen fra Kristiansand med trælast, Albrecht Hermansen fra Fåborg med byg, Hans Erboe, Peter Matthiasen og Hans Ahrent fra Flensburg, Christian Præst fra Hamburg, Christopher Johansen fra Femern med byg og hvede, Hans Ingerslev fra Præstø med brænde, Christopher Egholm fra Korsør med kornvarer, Erhardt Corneliussen fra Aalborg, Christen Rasmussen fra Hadsund med korn og sædvarer, Niels Biørnøe fra Sønderborg med mursten, Ludvig Justesen og Claus Lies fra Lübeck, Peter Petersen fra Vordingborg med tøndebånd og små kæppe, Morten Wichman, Rasmus Dyrborg og Peter Mortensen fra Fåborg med korn, frugt og sæd, Peter Jensen Steck fra Nykøbing, Mogens Koch fra Aalborg, Rasmus Houman fra Stege med korn, Lars Pedersen Borup fra Island med kød, Cornelius Jacobsen fra Flensburg med mursten, Jacob Holm fra Lübeck med stykgods, Wulf Bonesen og Peter Meinerts fra Lissabon med salt.

Desuden har avisen dette:
- Hos hørkræmmer Falsen i Store Grønnegade kan man købe det fineste salt fra Lüneburg.
- Christian Berg i Læderstræde vil lade sine to døtre opføre nogle italienske mezzoer for at ernære sig.
- Hos Jens Esmarch i Høbrostræde kan man købe hummel i både hele og halve baller.
- Forhenværende provst i Fjends herred i Viborg stift, Henrich Barthling, er død den 10. september, og der indkaldes eventuelle kreditorer.
- Købmand Jens Larsens enke i Fåborg, Margrethe Lange, afholder auktion over købmandsgården i Fåborg.
- Wiching Brynnildsen er død på gården Dugstad i Winger i Wosse præstegiæld i Bergen stift, og der søges efter sønnerne, Brynnild Olsen og Colben Olsen. Den første har opholdt sig i Tønsberg og den anden i Bragenes.
- Der afholdes auktion efter afdøde kaptajn Andreas Søebøtker.

Den 6. november 1752 er der lidt om følgende i Kiøbenhavnske danske Post Tidender:
 • Følgende skippere er ankommet til Helsingør: Ole Erichsen af København fra Helsingør til Guinea med provision. Morten Mourtizen af Arendal i Norge fra Cork i Irland til København med baglast, Niels Jensen af København fra Liebau, dvs. Liepaja i Letland, til Amsterdam med byg, Andres Pieters af Dagebüll i Nordfriesland, dvs. Dagebøl på dansk, fra Danzig, dvs. Gdansk i Polen, til Amsterdam med staver.
 • Den 24. oktober 1752 er rektor Faister af Ribe død i en alder af 70 år. Han var kendt indenfor filosofi og filologi. Han var rektor i Ribe i 29 år.
 • Fra den 28. oktober 1752 til den 4. november 1752 er der i København blevet viet 27 par. I samme periode er født 16 drenge og 19 piger. Der er 35 døde, hvoraf 12 var mænd, 4 var kvinder, 10 var drenge og 9 var piger. Dødsårsagerne angives som følgende: Alderdom: 2, blodgang: 1, brystsyge: 1, druknet: 1, durchløb: 1, hastig død: 1, hidsig feberhoste: 1, slag: 16, sprinkel: 1, svaghed uden angiven: 1, svindsot: 2, tærende syge: 1 og vattersot: 1.
 • Den 8. november 1752 skal der afholdes auktion over Nidløse Ladegaards forpagtning. Der er også auktion over 3 skolehæfter, der er blevet kasseret af ridebanen.
 • Den 24. november 1752 bliver der afholdt auktion i huset hos Det Kongelige Detronerede Danske Vestindiske og Guineiske Compagnie over de vare der er ankommen fra St. Thomas og St. Croix på skibene Cron=printzens Ønske og Printz Christian. Det er bl.a. bomuld og ibentræ.
 • Den Kongelige Danske Skueplads bliver der den 8. november 1752 opført komedien "Huus=Spøgelse eller Abracadabra".
 • Idet der ikke bliver afholdt skift efter kornet Hans Madsen Haugaard i major Ulrich Carl Ahlefeldts regiment, da alle arvinger er myndige, indkalder forvalter Jørgen Hansen ved Grevskabet Langeland alle kreditorer og debitorer inden for 6 uger. Underskrevet J. Hansen ved Tranekær Slot.
 • Birthe Pedersdatter, som var gift med gårdmand Niels Hansen af Soderup by og sogn under Københavns Universitetsgods, er død uden arvinger. Ridefoged Peder Sørensen af Kirke Eskildstrup efterlyser derfor arvinger samt debitorer og kreditorer.
 • Prokurator Christian Hiørring af Randers er død den 8. oktober 1752, og der indkaldes til skifteforretningen den 7. december 1752. Der søges efter debitorer og kreditorer, selv om boet er af ringe beskaffenhed.
 • Møller Christian Jensen af Kistrup Mølle på Falster er død uden arvinger den 25. september 1752. Enken siger, at han er født på Sjælland og kom til Falster som barn, men hun ved ikke om forældrene lever, eller om han havde brødre og søstre. Derfor søger amtsmand Gideon von der Lühe på Nykøbing slot efter arvinger, kreditorer og debitorer.
 • Hvis man fra maj 1753 til maj 1756 vil forpagte et hollænderie på 150 til 200 køer, kan man henvende sig til Johan Adolph Foss i Sorø eller Ferdinand Anthon Broe, der bor hos urtekræmmer Bæhr i Fortunstræde i København.
 • Forhenværende provst Henrich Barthling i Viborg Stift er død den 10. september 1752. Selv om han havde orden i sine sager, indkaldes der alligevel efter kreditorer og debitorer samt dem, der kunne have børnepenge under hans inrisdiction. Man skal melde sig i Hønslev præstegård.
 • Conradsborg hovedgårds avling i Ringsted Amt og Sandbygaard i Vordingborg Amt sættes på auktion til forpagtning fra maj 1753 og følgende 6 år.

Den 16. april 1753 finder du følgende i Kiøbenhavnske danske Post Tidender:

 • Paris den 2. april 1753: Hr. Majestæt har udnævnt hr. Ogier til sin befuldmægtigede minister ved Det Kongelige Danske Hof. Han afløser hr. Abbe le Maire, som har erholdt sin kappel. Madame Dauphine er på fjerde måned frugtsommelig og går lykkelig frem.
 • Helsingør den 16. april 1753: På sundet er ankommet følgende skippere: Christian Jepsen af Sønderborg fra Køge til Bergen med malt, Jørgen Søfterup af Præstø fra Præstø til Bergen med rug.
 • København den 28. marts 1753: Premierløjtnant Hans Jørgen Gløersen med kaptajns karakter er benådet, kaptajn Gerhard Christian Sibbern er dimitteret udi nåde, mens fenrik Georg Christian Sibbern af livregimentets dragoner igen er beskikket kaptajn, og premierløjtnant Johan Martin Heym af det Bergenhusiske Nationale Regiment har erholdt sin dimission efter ansøgning. 
 • Med. Doct. og Phys. Prov. hr kancelliråd von See er ankommet til København fra Norge, og han logerer i Den Gyldne Fortuna ved Gl. Strand.
 • Fra Ribe berettes, at en kvinde ved navn Karen Schouganger på Krogsgaard er død. Hun har tjent 7 amtsforvaltere i Ribe: Wilhelm Brochman, 19 år, Iver Raun, 13 år, Jens Christensen, 29 år, Knud Hauch, 2 år, krigskommissær Duche, 7 år, Rasmus Bendsen, 5 år, og justitsråd Bruun, 31 år. Hun var født i Jernved, men hun er ikke at finde i kirkebogen fra 1622. Efter disse omstændighed må hendes alder ved døden altså have været 135 til 140 år gammel. Hun var sund og rask, indtil 3 timer før sin død. Hun skal begraves fra Tjæreborg kirke.
 • Fra Skovby sogn på Fyn efterlyses en tjenestedreng, der hedder Christian Friderichsen, 17 år gammel, som er rømt fra Ove Jørgensen i Skovby under Harrislevgaards Gods. Han har mest gået i skole, så han kunne blive konfirmeret. Drengen er temmelig hvid i huden og har hvidt hår, som er kortklippet. Fogden Niels Hunderup beder folk anholde drengen, hvis de render ind i ham, så han kan leveres tilbage til godset.
 • Christian Linde til Bækmark bekendtgør, at urtegårdsmanden Johan Friderich Witt, som er født på Lolland, er død på Holmgaard i Nordjylland den 17. januar 1753. Der søges efter arvinger. I Møborg sogn under godset er også død en bondekarl ved navn Ole Jacobsen. Selv om han var fattig, søges der efter hans søster, Maren Jacobsdatter, som tjener på Rusensteen, og bror, Niels Jacobsen, som er hos fodgarderne i København, men det vides dog ikke, om han er levende eller død.
 • Skiftet efter løjtnant Christian Friderich Bruun, som døde på Sorø Ridderlige Akademi, er berammet til den 16. juni 1753. Amtsforvalter Urban Bruun og Peter Matthias Bruun eftersøger derfor kreditorer, som skal komme med deres fordringer til amtsforvalter på Antvorskov eller Peter Mathias Bruun i Læderstræde i København.

I Kiøbenhavnske danske Post Tidender i udgaven den 29. december 1760 finder du f.eks. ledige værelser i København, f.eks. hos urmager Klein på Købmagergade, hos David Hinric von Heinen på Gothersgade og beliggende på Myntergade, samtidigt med hanskemager Riiber i Pilestræde annoncerer for salg af smør, og urkræmmer Borup [nok Jens Borup på Landemærket 90] på hjørnet af Lille Købmagergade og Landemærket vil sælge store bilbaviske kastanjer og franske Renet-æbler.

I Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger den 8. marts 1855 finder du f.eks.:

 • På Det Kongelige Teater spilles kl. 7 skuespillet Prindsessen af Taranto og Pas de Deux af Giselle mod forhøjet billetpris.
 • I Østergade 63 er der mandag den 19. marts auktion efter afdøde particulier Frederik Nicolai Hillerup og købmandsenke Anna Sophie Nordvi [skrevet Ane Sophie] fra Tromsø i Norge. 
 • Johanne Andersen takker de møllersvende, der fulgte hendes mand, møllersvend Andersen, til sit sidste hvilested og for at deltage i barnedåben til hendes sidstfødte søn, der blev født på samme tid, som hans fader døde, foruden den hjælp, de har givet hende og hendes 4 uforsørgede børn.
 • Else Hendrikke Bechmann er pludselig død den 3. marts 1855. Begravelsen finder sted fra Garnisons kirke den 11. marts.
 • Ane Kirstine Haslund, gift Bolt, er død 72 år gammel efter flere års tiltagende svaghed og 5 måneders hårde sygeleje. På børnenes vegne Marthine Andrea Bigum.
 • Jørgen Nielsen Fjeldskov er død 87 år gammel. Enken er Barbara Mogensen, gift Fjeldskov. Han begraves fra Trinitatis kirke den 10. marts 1855.
 • Hans Jensen på Gammel Kongevej meddeler, at hans hustru, Karen Christine Jensen, er død, efter at være nedkommet med en søn. 
 • Fra Helsingør meddeles, at jomfru Caroline Cohen er død.
 • Christiane Birgitte Hallberg er død 73 år gammel den 28. februar 1855. Underskrives af to af hendes børn. 
 • Skibstømrer Johan Frederik Wilhelm Poppe er død 41 år gammel efter længere tids svagelighed og 17½ år ægteskab. 3 børn modtager ham i evigheden, mens der er 6 uforsørgede børn. Underskrives af Dorthea Ostrand, gift Poppe.
 • Lovise Haahr, der var enke efter adjunkt Irgens, er død 71 år gammel. Hun sov ind om natten mellem den 1. og den 2. marts 1855. Hun bliver begravet fra Frue kirke den 9. marts.
 • En 10-årig pige ved navn Clara Emilie Nielsen er forsvundet den 6. marts 1855, da hun gik på vej til skole men aldrig kom frem til skolen. Man skal henvende sig i Købmagergade 65, 3. sidesal. Clara var iført en brun uldmusselins-kjole, et rosa blouseforklæde, en grøn ulden spenzer, sort og hvidternet halvkåbe og sort fløjlshat.
 • En lille sort engelsk Vandhund med 3 brune og 1 hvid pote er forsvundet fra sin ejer Store Kongensgade 33, stuen. Der gives dusør.
 • I Østergade 63 er der i dag auktion over varelageret fra afdøde isenkræmmer C. J. Kierboe.
 • I Frederiksborggade 140 er der den 9. marts auktion over fallitboet efter vinhandler Carl Theobald Worsøe.

I Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger den 3. februar 1858 finder du f.eks.:

 • Manufakturhandler Louis Pflüger sælger gardiner på Vimmelskaftet 20.
 • Fr. Kinzi, som er lærer ved Metropolitanskolen, tilbyder kursus i skønskrivning på sin bopæl i Kannikestræde 46, 2. sal.
 • J. R. Rønne tilbyder kursus i engelsk og tysk for begyndere på Frederiksborggade 141B, 1. sal.
 • Dampskibs-interessentskabet i Helsingør udbetaler udbytte til sine aktionærer. I København udbetales pengene hos J. M. Levin. Flere oplysninger om, hvordan året er gået, kan fås under den ordinære generalforsamling. Underskrevet af J. B. Olrik, P. L. Holm og D. E. Rehling.
 • Der har været en indsamling til de 3 efterladte børn efter ildebranden i Studiestræde 67, hvor enken madam Giessing omkom. Der er bl.a. bidrag fra A. Frydendahl, handelsagent Peter Christian Jæger, melhandler Johan Daniel Walter, orgelbygger Jens Gregersen, bagermester Christian Zenius Holm, samt mange flere, der er anonyme eller kun angivet med initialer.
 • Thorvald Friis sælger islandske klipfisk samt kul på Fælledvejen 39, som er Nørrebros nye høbod.
 • Ingefærsirup, altheasirup og brystsirup mod hoste og hæshed kan købes hos urtekræmmer Wilhelm Carl Emil Warburg på Pilestrædet 94.
 • Færdige herreklæder kan fås hos skrædder Helmuth Heinrich Brandt på Møntergade 141 ved Gothersgade.
 • Gustav Frølund [nok Eduard Gustav Emil Frølund] på Nørrebro Hovedgade 36 sælger alle slags kul.
 • Skrædder Ferdinand Erichsen på Gothersgade 20 sælger kåber, silketøj og uldne kjolestof.
 • En lejlighed søges i nærheden af Hotel d'Angleterre på 5 værelser. Husleje: Max 200 Rigsdaler halvårligt. Tilbud kan indleveres hos H. Cohen [nok Harald Cohen] på Østergade 78.
 • Glarmester Christian Julius Theodor Brion på Store Strandstræde 97 udlejer lejlighed i nybygget hus på Frederiksberg Pile Allé på 8 værelser.

I Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger den 18. juni 1859 finder du f.eks.:

 • Meget fin Congo-te kan købes hos Preben S. Stein på hjørnet af Store Købmagergade og Skindergade 48.
 • De, som i indeværende termin skal betale renter til det Kongelige Vajsenhus, skal betale hos Frederik Vilhelm Hegel i Klareboderne 8. Underskrives af F. Hegel, A. H. Bierre og L. P. Holmblad.
 • Rudolph Kraft og Carl Larsen offentliggøre, at boet fra urtekræmmer A. J. Petersen efter accord med sine kreditorer er extraderet til fri rådighed.
 • Oldermanden for murerlavet i København, Johan Henrik Kornbeck [skrevet Kornbech], offentliggør, at de legater, der er uddelt, kan blive udbetalt tirsdag den 21. juni 1859. Det sker på hans bopæl i Kronprinsessegade 407.
 • Menuen i Københavns Offentlige Dampkøkken er i denne uge: I dag: Koldskål og hachis med kartofler, søndag: Sødsuppe og kogte rødspætter, mandag: Kødsuppe og labskovs, tirsdag: ragout med kartofler, onsdag: Sagosuppe og kødpølse med stuvede kartofler, torsdag: Grøn søbekål med fersk flæsk, fredag: Grå ærter med røget flæsk, lørdag: Brødsuppe og klipfisk med kartofler.
 • Jens Andreas Holdt og hustru, Wilhelmine Sophie Danielsen, takker alle, som fulgte deres søn til sit sidste hvilested. Der er tak til hans mange venner, til dem, som bar ham, og til doktor Bloch Suhr, der holdt en skøn tale ved hans båre.
 • Urtekræmmer Andreas Ludvig Bagger er død 71 år gammel den 15. juni 1859 efter 4 dages sygeleje med brystbetændelse. Offentliggøres af hans børn.
 • Børnene til Christian Hornbech offentliggør, at deres far er død den 15. juni 1859.
 • Værtshusholder E. Olsen offentliggør, at hans hustru, Inger Olsen født Olsen, er afgået ved døden 30 år gammel efter 1½ års tiltagende brystsyge. Han kalder hende uforglemmelig og sin lille søns kærlige mor.
 • L. Andersen offentliggør, at hans hustru og mor til sine 3 børn, Marie Kirstine Ottesen, er afgået ved døden efter 8 ugers hårde lidelser. Hun blev 39 år gammel. Deres 2 afdøde børn venter på hende på den anden side.
 • De 6 efterladte børn til Anthon Josty offentliggør, at deres far er død den 14. juni 1859 kl. 13:00 som 69-årige. Som hans liv hernede var kærlig og stille, således var også hans død blid og rolig.
 • En skudsmålsbog for Hans Petersen, som er født i Fæby i Ørslev sogn i Præstø Amt [I FT1860 skrevet Sæby], er bortkommen og bedes afleveret imod at få en dusør på Klerkegade 422, 4. sal.
 • Fra Københavns Politikammer, hvor der fremlyses en hel del ting, søges bl.a. ejeren af en dåbs- og kobberattest over på Carl Wilhelm Emanuel Waldorff.
 • Petersen, Møller og Hoppe meddeler, at på skibene "Aurora" under kaptajn W. H. Pinkham og "Gironde" under kaptajn van Emmerich modtages passagerer og fragtgodt til London og Rotterdam. Som gennemfragt kan der endvidere medtages fragtgodt til Amsterdam, Antwerpen, Brüssel, Havre de Grace, Bordeaux og Paris. Samme selskab meddeler endvidere, at sluppen "Familiens Haab" under kaptajn J. F. Askelund først i næste uge sejler til Bergen og kan modtage fragtgods dertil samt at skonnerten "Venus" under kaptajn J. M. Fogelqvist sejler til Karlshamn og Åhus og således kan modtage fragtgods til disse byer.
 • Skipper Isachsen modtager fragtgodt til Stege ved Børsen 5, og skipper D. Hemmingsen modtager fragtgods på tirsdag til Stubbekøbing i Nyhavn.
I Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger den 8. juli 1864 finder du f.eks.:
 • C. Lassen i Lille Kongensgade 12 og urtekræmmer Frederik Helsted anbefaler en kone med tre børn, hvis mand sidder i Preussisk fangenskab, så folk kan donerer penge til hende eller give hende et lån, da hun ellers risikerer at blive husvild.
 • Swane og Hvalsøe sælger på auktion på Toldboden 50 kasser med Palermo-appelsiner.
 • Jean Gamél i Hyskenstrædet 16 modtager middagsabonnementer til 6 rigsdaler stykket.
 • Christian Kehlet i Østergade 61, som er Eegholms Gård, sælger mousserende pulver, som kan opløses i vand og give en behagelig, læskende og kølende drik.
 • Bolette Lassen, gift Heilbuth [skrevet Bolette Larsen i FT1860], og David Wulf Heilbuth meddeler, at søsteren og svigerinden Gurli Lassen [skrevet Gundel Larsen i FT1860] er afgået ved døden.
 • Rebecca Christine Møller, gift Nielsen, meddeler, at hendes mand, hørhegler Andreas Nielsen, er afgået ved døden.
 • Skomagermester Peter Lorenz Røper meddeler, at hans hustru, Cathrine Marie Lindqvist, er afgået ved døden efter 33 års ægteskab.
 • Buntmager R. C. Hansen og hustru A. Freitag meddeler, at deres livsglade søn, Carl Christian Hansen, er afgået ved døden, 10½ år gammel.
 • R. C. Holm og hustru Ane Marie meddeler, at deres datter, Alvilda Augusta Holm, er afgået ved døden, 16½ år gammel. Hun havde været brystsvag i flere år.
 • Svend Petersen og Frederikke Christiane Frich meddeler, at deres datter, Isidora Jutta Petersen, er afgået ved døden 8 år gammel. Hun havde fire brødre, der i forvejen var døde, samt fem levende søskende.
 • En duelig cigarmager kan få arbejde i Halmstræde 6 hos Thor Lange.
 • Derefter er en masse lejligheder og butikker til leje samt søgning efter job eller ansatte.

I Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger den 19. november 1890 finder du f.eks.

 • Skibsnyheder: Skibet "Alexander den 3die" under kaptajn Rabe afgår fra Thessaloniki i Grækenland til Zakynthos i Grækenland. Skibet "Lion" under kaptajn Jørgensen afgår fra Nakskov til København. Skibet "Antwerpen" under kaptajn Karoc er ankommet til Konstantinopel fra Thessaloniki. Skibet "Esbjerg" under kaptajn Kolster er ankommet til Grimsby fra Esbjerg, samt flere.
 • Dødsanmeldelser fra København: Brændevinsbrænder Poul Nielsens hustru, Maren. Skræddersvend Carl Nielsen. Blikkenslagermester Carl Harald Frydenlund. Boghandlermedhjælper Amond Niels Adsersen. Sadelmager Gunner Christian Nielsen. Gerhard Gotfred Nielsen + flere samt 3 børn over 1 år og 5 børn under 1 år.
 • Dødsanmeldelser fra Frederiksberg: Etatsråd Søren Eskildsen Larsen, 89 år. Forhenværende stationsforstander, justitsråd Lunds hustru, Clara Augusta Rohr, 60 år. Bagermester Jørgensens søn, Henning Otto Oscar Jørgensen, 9 måneder samt to andre børn.
 • Der er efterfølgende en bunke annoncer på lejligheder, der udlejes, eller folk, der søger efter en lejelejlighed, samt en masse værelser, der er til leje.
 • Der er derefter en masse jobannoncer, hvor folk søger en plads, f.eks. en 19-årig karl hos ølhandler H. Bohm i Jægergade 25, stuen, søger et nyt job med anbefaling fra ølhandleren. Det skal være som kusk eller tjener hos et herskab eller en grosserer.

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang