VORDINGBORG SOGN OG LANDSOGN

Her er krydsreferencelisten for Vordingborg, dvs. de mennesker fra andre sogne, der var i Vordingborg i forbindelse med en kirkelig handling. Da der er mange slægtsnavne i Vordingborg pga. militærets tilstedeværelse, er der også en del lokale fra byen fra år 1680.

Vordingborg mangler kirkebøger mellem 1756 og 1781. Du kan finde nogle oplysninger om personer fra denne periode i justitsprotokollerne, hvor der f.eks. i 1809 er en del personer, der skal redegøre for, hvornår de er født, og hvem der er deres forældre. Du kan også finde folk fra Vordingborg i perioden under andres sognes krydsreferencelister.

Den 7. juli 1781 angives følgende at høre til Vordingborg kirke:
Berthel Herman Grube er degn, Johan Peter Staal er residerende capellan, Søren Lintrup Bech er byfoged, Hans Peter Steffens er kirkeværge, og Jørgen Gram er klokker [opslag 5H]

Folk fra Bogø
Den 11. juni 1752: Mathias Bloch af Bogø hjemmedøber Sidsel Rasmusdatter Sterv, som er datter af gårdmand Rasmus Sterv af Farø. Hustruen til Jørgen Kirchmann af Stensby Møller er del-gudmor [skrevet Jørgen Kierckmand], mens faddere er Niels Brimos, Niels Zacharisen og Peder Klou af Bogø.
Den 19. august 1781: Peder Jensens hustru på Bogø er gudmor, da gårdmand Ole Andersen af Bakkebølle får døbt datteren Anna Pedersdatter. Lars og Hans Stage er faddere.

Folk fra Neder Vindinge, Oreby, Ornebjerg, Stuby og Kastrup sogn ved Vordingborg
11 p Trin 1684: Hustruen til Jens Ovesen af Oreby er gudmor, da Povel Staphensen af Vordingborg får døbt sønnen Rasmus Povelsen.
Den 6. februar 1729: Anders Hansens hustru af Neder Vindinge er gudmor, da Hans Raasgaard i huset til kirken får døbt sønnen Oluf Hansen Raasgaard. Bertel Hansens hustru af Bakkebølle er del-gudmor.
Den 23. februar 1729: Catharina, som er gift med Wincent i Kastrup er gudmor, og Elne Hansdatter af Ornebjerg er del-gudmor, da Espen Hansen af Knudsby får døbt datteren Anna Espensdatter.
Den 24. januar 1745: Anders Hansens hustru af Neder Vindinge er gudmor, da Niels Snedker af Nyråd får døbt datteren Anna Maria Nielsdatter.
Den 23. december 1750: Hustruerne til Ole Pedersen og Peder Andresen af Kastrup er gudmødre, da gårdmand Jørgen Andresen af Knudsby får døbt sønnen Søren Jørgensen.
Den 26. februar 1786: Jens Rasmussens hustru af Oreby er gudmor, da Søren Christophersen af Knudsby får døbt datteren Lisbeth Sørensdatter. Del-gudmor er Morten Smeds hustru.
Den 5. december 1806: Ungkarl Christen Nielsen af Kastrup bliver trolovet til pigen Maren Poulsdatter af Vordingborg. Forlovere er Bendt Nielsen og Hans Nielsen af Kastrup ved Vordingborg.
Den 2. maj 1807: Christian Maibom [Christian Maybom] af Ornebjerg er forlover, da ungkarl og skomagersvend Christen Maibom af Vordingborg bliver trolovet til Dorte Larsdatter. Den anden forlover er Hans Friderichsen af Vordingborg.
Den 22. januar 1815: Peder Rasmussen af Kastrup er fadder, da ladefoged Christen Hansen og Maren Andersdatter i Kallekrogshuset på Iselingen Mark får døbt sønnen Hans Christensen.
Den 26. februar 1815: Jørgen Christiansen af Kastrup er fadder, da Maren Pedersdatter af Græsbjerg i Vordingborg Landsogn får døbt sin uægte søn Jens Andersen. Udlagt barnefar er ungkarl Anders Nielsen af Nyråd.
Den 14. april 1815: Pigen Margrethe Pedersdatter af Ornebjerg er gudmor, og ungkarl Hans Pedersen af Ornebjerg er fadder, da Peder Pedersen og Karen Jensdatter af Nyråd får døbt sønnen Peder Jensen Pedersen.
Den 20. februar 1831: Lars Jacobsen af Stuby er fadder, da indsidder Peder Nielsen og Cathrine? Nielsdatter af Knudsby får døbt sønnen Niels Pedersen.

Folk fra Kastelev, Over Vindinge og Sværdborg
Den 16. marts 1879: Gårdmand Niels Hemmingsen og hustru af Sværdborg samt gårdmand Peter Jensen af Over Vindinge er faddere, da gårdbestyrer Johan Tange og Maren Rasmussen af Knudsby får døbt sønnen Jacob Henrik Tange. Sophie Tange i Vordingborg er også fadder.
Den 29. juni 1879: Gårdmand Lars Rasmussens hustru af Kastelev er gudmor, da husmand Peter Olsen og Ane Marie Andersen af Ore får døbt sønnen Anders Christian Petersen.

Folk fra Ørslev
Den 13. februar 1796: Johanne Sørensdatter af Ørslev er del-gudmor, da Anders Nielsen af Nyråd får døbt sønnen Anders Andersen. Hustruen til Lars Rosgaard er gudmor, mens Rasmus Kidehave er fadder.
Den 22. januar 1815: Pigen Sidse Christensdatter af Ørslev er del-gudmor, da ladefoged Christen Hansen og Maren Andersdatter i Kallekrogshuset på Iselingen Mark får døbt sønnen Hans Christensen.

Folk fra Hammer sogn i Præstø Amt
Den 18. juni 1684: Lorents Gregersen af Hammer [skrevet Lofrens Gregersen] er fadder, da ? ? af Vordingborg får døbt datteren Anna ?.

Folk fra Holme Olstrup
Den 2. marts 1879: Glarmester Iserhorst af Holmgaards Glasværk er fadder, da mejeribestyrer Søren Jochumsen og hustru Marie Elisabeth Iserhorst får døbt sønnen Søren Vilhelm Jochumsen.

Folk fra Rødstofte, Skovhuse, Tolstrup og Øster Egesborg sogn
Den 2. september 1680: Peder Christensen Ladefoged af Rødstofte og Jacob Christophersen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn sætter deres underskrift som forlovere, da forrige ladefoged i Lekkende, Anders Jensen, bliver trolovet til Sidzel Hemmingsdatter.
Den 30. oktober 1795: Forpagter Peder Neergaard på Liliendals kone, Susanna Staal, er gudmor, da forpagter Rold og Mariana Hansen på Nygaards Mølle får døbt datteren Dorthe Marie Rold.
Den 31. januar 1796: Hustruen til Gregorius Hansen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn er gudmor, da gårdmand Hans Pedersen af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn får døbt datteren Karen Hansdatter. Sidsel Madsdatter af Bakkebølle er del-gudmor.

Folk fra Vestenbæk og Stensby i Kalvehave sogn
Den 27. december 1734: Hustruen til Anders Ipsen af Stensby er gudmor, da Mads Michelsen af Bakkebølle får døbt sønnen Michel Madsen.
Den 9. december 1781: Jens Skomagers enke af Vestenbæk bliver begravet i de fattiges jord, da hun er 85 år gammel.
Den 14. juli 1807: Enkemand Christian Nielsen af Stensby bliver trolovet til Mette Jensdatter af Vordingborg. Den ene forlover er Hans Giertsen af Stensby.
Den 22. januar 1815: Gårdmand Christen Pedersen af Stensby er fadder, da ladefoged Christen Hansen og Maren Andersdatter af Kallekrogshuset på Iselingen Mark får døbt sønnen Hans Christensen.

Folk fra Langebæk, Langø og Kalvehave sogn
Den 14. juli 1807: Niels Madsen på Langø er forlover, da enkemand Christian Nielsen af Stensby bliver trolovet til Mette Jensdatter af Vordingborg.
Den 29. juni 1879: Gårdmand Niels Andersens hustru af Langebæk er fadder, da husmand Peter Olsen og Ane Marie Andersen af Ore får døbt sønnen Anders Christian Petersen.

Folk fra Mern

Den 7. april 1786: Hustruen til Niels Hansen af Mern er gudmor, da Jørgen Hemmingsen af Bakkebølle får døbt datteren Maren Jørgensdatter.

Folk fra Præstø
Den 28. april 1815: Hustruen til murermester Hans Wilhelmsen af Præstø er gudmor, og Hans Wilhelmsen selv fadder, da bødkermester Christen Wilhelmsen og Sidse Jensdatter af Vordingborg får døbt sønnen Karl Wilhelmsen.

Folk fra Stege
Den 29. april 1815: Prokurator Petersen af Stege er fadder, da købmand Frederich Jacob Anton Bernhard Jürgensen og Wilhelmina Augusta Holberg af Vordingborg får døbt sønnen Frederich Hofmand Jürgensen.

Folk fra Næstved
Den 5. marts 1815: Madame og jomfru Kruse af Næstved er gudmødre, mens malermester Kruse af Næstved er fadder, da gartner Jacob Hansen og Trine Kruse af Marienlyst i Vordingborg sogn får døbt sønnen Karl Peter Hansen. Forvalter Castrup og teglbrænder Bardino af Marienlyst er de andre faddere.

Folk fra Køge
Den 16. januar 1745: Madame Karstin af Køge er gudmor, da forvalter Plum får døbt sønnen Claus Plum. Madame Junghans er den anden gudmor, mens faddere er grev Ahlefelt, hr. major Poppe og hr. løjtnant Stange.

Folk fra København
1. søndag efter påske 1815: Ane Ølbye, som er datter af kusk Lars Petersen Ølbye i København, bliver konfirmeret. Hun er født den 24. marts 1801.
Den 6. marts 1831: Kaptajn Hildebrandt af København er fadder, da købmand og brændevinsbrænder Andreas Petræus og Andrea Christine Bech af Vordingborg får døbt sønnen Jens Peter Hans Johan Petræus.

Andre folk i Vordingborg sogn og landsogn
Den 2. maj 1680: Hans Lauritzen Sauskerre og Niels Pedersen Dall er forlovere for ham, da Mads Erichsen Sauskerre bliver trolovet til Karen Christensdatter.
Den 23. maj 1680: Jørgen Hansen Væver og Tyge Jensen Top er forlovere, da Andris Pedersen bliver trolovet til Karen Olufsdatter.
Den 24. maj 1680: Christen Lauritzen Syndermand og Malte Nielsen er forlovere, da Jeppe Pedersen bliver trolovet til Ellen Jørgensdatter.
Den 9. juni 1680: Sognepræst Jesper Henrichsen Als bliver trolovet til matrone Anniche Hendrichsdatter [Hermansdatter].
Den 13. juni 1680: Peder Jørgensen og Peder Pedersen Weffler [væver] er forlovere, da Peder Olufsen Piil bliver trolovet til Dorthe Jørgensdatter.
Den 23. juli 1680: Søren Christensen Møller og Henrich Jørgensen Skrædder er forlovere, da Jens Lauritzen Snedker bliver trolovet til Johanne Jensdatter.
Den 8. august 1680: Hans Pommergaard bliver trolovet til Maren Povelsdatter.
Den 5. oktober 1680: Peder Pedersen Væver og Thomas Johansen Eggers er forlovere, da Jens Lauritzen Leiter bliver trolovet til Bente Joensdatter.
Den 9. oktober 1680: Christen Nielsen Leborg Skomager og Lauritz Christensen er forlovere, da Jacob Jensen Feldbereder bliver trolovet til Sibret Pedersdatter.
Den 23. januar 1681: Johan Henrich Hofner af Vordingborg bliver trolovet til Sidzel Pedersdatter. Forlovere er Peder Lauritzen Staale og Bendix Mese.
Den 28. januar 1681: Sivert ? og Maren Povelsdatter af Vordingborg bliver trolovet. Forlovere, som sætter deres underskrift, er Niels Lauritzen Holt, Christoffer Pedersen Skipper og Jørgen Thomsen, der alle er borgere i Vordingborg.
Den 15. februar 1681: Abraham de Vos og Kirstine Ellensdatter af Vordingborg bliver trolovet. Eneste forlover er hans bror, Isaach de Vos.
Den 13. marts 1681: Hans Jensen Spur af Vordingborg er forlover og skriver under, da Christoffer Clausen og Johanna Bentsdatter bliver trolovet.

Den 25. maj 1681: Erich Gregersen og Kirstine Pedersdatter af Vordingborg bliver trolovet. Forlovere, som underskriver, er Søren Christensen Møller og tømmermand Bertel Hansen af Vordingborg.
Den 9. juni 1681: Iver Jensen Kalundborg og Karen Madsdatter af Vordingborg bliver trolovet.
Den 26. oktober 1681: Peiter Christensen og Else Fallentinsdatter af Vordingborg bliver trolovet. Forlovere, som underskriver, er Gabriel Brum og Henrich Jørgensen Skrædder af Vordingborg.
Den 6. november 1681: Oluf Sørensen Kaare af Vintersbølle og Kirstine Mortensdatter bliver trolovet. Forlovere, som underskriver, er Niels Ebbesen og Malte Pottemager af Vordingborg.

Den 18. juli 1684: Malthe Pottemager af Vordingborg får døbt sønnen Hans Malthesen. Ole Span er en af fadderne.
Den 22. august 1684: Rytter Hans Birch får døbt sønnen Peder Hansen Birch. Mette, som er gift med Hans Villumsen [skrevet Villemsen] er gudmor.
14 p Trin 1684: Niels Jacobsen af Nyråd får døbt sønnen Jacob Nielsen. Lars i Vordingborg Græsbjerg er fadder.
Den 26. september 1684: Hans Lemb af Vordingborg får døbt datteren Kirstine Hansdatter Lemb.
Den 26. september 1684: Niels Jensen af Bakkebølle får døbt sønnen Hans Nielsen. Hustruen til Lorents Boesen af Bakkebølle [skrevet Lofrens] er gudmor. Mette, som er gift med Hans Villumsen [skrevet Villemsen] er del-gudmor.
18 p Trin 1684: Erich Foged [skrevet Foget] af Vordingborg Græsbjerg får døbt datteren Karen Erichsdatter. Ole Udridders hustru er gudmor.
Michelsdat 1684: Lorents Rasmussen af Bakkebølle [skrevet Lofrens] får døbt datteren Gunild Lorentsdatter. Jens Mortensens hustru er gudmor fulgt af Jens Frandsens hustru.

Den 20. oktober 1724: Rytter Michel Blom får døbt sønnen Johan Jacob Michelsen Blom. Gudmor er fru Maria Bergmann sammen med Anna Graves. Faddere er Jacob Meland og Jacob Frin.
Omnium Sankt 1724: Gregers Erichsen får døbt sønnen Erich Gregersen. Gudmødre er byskriverens kone og Peder Holgersens kone. Faddere er Lorentz Thomæsen, Peder Povelsen, Hans Lorentzen, Birgitte Nielsdatter og Anna Elizabeth Isachsdatter.
Den 7. november 1724: Rytter Jørgen Larsen Øfbierg [måske Øbjerggaard i Køng sogn] får døbt sønnen Friderich Jørgensen Øfbierg. Kirsten Schafler er gudmor. Faddere er Claus With og Christopher Hansen.
Den 10. november 1724: Rytter Johan Jørgen Høisler får døbt datteren Anna Elisabeth Johansdatter Høisler. Hustruerne til rytter Lambertus og Frantz Fæsken er gudmødre. Faddere er Hendrich Normand, Andreas Habel og Reimart Albret.
Den 12. november 1724: Johan Hindrich Cronberg får døbt sønnen Jørgen Johansen Cronberg. Anna Møller af Sageby Mølle [skrevet Sauby] er gudmor sammen med Bodil Krog. Faddere er Christopher Møller, Hans Krog, Johan Casper, Rasmus Krog, Catharina Krog, Catharina Cronberg, Gregers Erichsen og Hans Christian.
Den 17. november 1724: Peder Christian Falster får døbt sønnen Christian Pedersen Falster. Hustruerne til Jochum og Christen Lorentzen er gudmødre. Faddere er Peder Børing, Anders Pedersen, Hinrich Lorentzen, Hans Erichsen, Peder Pedersen, Morten Børing, Karen Friis og Anna Elisabeth Barentsen.
Den 26. november 1724: Rektor Ainsbach får døbt datteren Ellen Maria Ainsbach. Madame Snog er gudmor. Faddere er Hans Kirckmann, Peder Jørgensen, Peder Laursen, mons. Herman Fuglsang og jomfru Paludan.
Den 3. december 1724: Rasmus Mogensen får døbt sønnen Jacob Rasmussen. Maren Holst og Mette Brems er gudmødre. Faddere er bl.a. Margrethe Pedersdatter og Gyde Nielsdatter.
Den 3. december 1724: Rytter Frantz Henrichsen får døbt datteren Johanne Marie Frantzdatter. Kirstine Flinth og Elisabeth Sadelmager er gudmødre. Faddere er Mathias Brun, Erich Thomæsen, Villum Smidt, Villum Høyer, Johan Hindrich Bergmann og Mads Hansen.
Den 10. december 1724: Christoffer Goldsmith [Goldsmed skrevet] får døbt sønnen Hans Christoffersen Goldsmith. Johanne Jochumsdatter er gudmor, og faddere er Diderich Fuglsang og Birgitte Nielsdatter.
Den 17. december 1724: Rasmus Hansen af Vordingborg Græsbjerg får døbt sønnen Hans Jørgen Rasmussen. Gudmødre er Hans Jensens hustru af Stenbjerg med Gregers Erichsens hustru af Nyråd. Faddere er Hans Lærche, Bertel Hansen, Oluf Hansen, Johannes Hansen, Mads Hansen, Bodil Jørgensdatter og Kirsten Mogensdatter.
4. advent 1724: Korporal Grismann får døbt sønnen Jacob Grismann. Gudmor er hustruen til Prentz. Blandt fadderne er korporal Broch, korporal Horbing og korporal Samuel Fren.

Den 1. januar 1725: Jonas Gavel får datteren Bezgindina Jonasdatter Gavel. Bezgindina Margrethe Ehlers er gudmor sammen med Barbara Rytter.
Den 19. januar 1725: Rytter Berent Engelmand får døbt sønnen Johannes Berentsen Engelmann. Blandt fadderne er Jacob Lands og Johan Hendrich Becker.
Den 28. januar 1725: Hustruen til Ole Flint er gudmor, da rytter Lauritz Olsen får døbt datteren Anna Kirstina Lauritzdatter. Jørgen Lang og Claus Volgaard er faddere.
Den 28. januar 1725: Rytter Ditlef Griis får døbt tvillingerne Hans Christian Ditlefsen Griis og Mette Malene Ditlefsdatter Griis. Blandt fadderne er Johan Øveback, Haren Jensen og Hendrich Arls.
Den 11. februar 1725: Rytter Jochum Cort får døbt datteren Anna Maria Jochumsdatter Cort. Kirsten Seefler er gudmor. Blandt fadderne er Jacob Sølver, Claus Vit, Hendrich Hall og Hemming Kribonc.
Den 11. februar 1725: Mogens Thomæsen får døbt datteren Kirstine Mogensdatter. Gudmor er Jochum Lorentzens kæreste. Faddere er bl.a. Hans Lorentzen [Lofrentzen], Johannes Hørberg og Peder Holgersen.
Den 14. februar 1725: Christian Skrædder får døbt en barn, hvor navnet ikke angives. Tolderen Rennemann er fadder sammen med bl.a. Mads Bæggehors [Bækkehors] og Christen Krom [Krum].
Den 16. februar 1725: Tolderen Peder Jørgensen får døbt datteren Cathrine Marie Pedersdatter. Faddere er bl.a. kaptajn Blom, løjtnant Grolluf, løjtnant Skeide, Jærman Fuglesang og Jørgen Bolt.

Den 3. december 1728: Rytter Jacob Jensen ved oberstløjtnant Ørtz kompagni får døbt sønnen Carl Friderich Jacobsen. Hustruen til trompeter Rafenberg er gudmor sammen med hustruen til Gotfred Hess. Blandt fadderne er Christian Lange og Peter Petersen.
Den 12. december 1728: Rytter Jacob Lorentzen [Lofrentzen] får døbt sønnen Isach Jacobsen. Korporal Samuels kone er gudmor med hustruen til Lizenberg. Faddere er Niels Noermand, Asmus Hansen, Conrad Bødker, Thomas Ebbesen Dreslov samt nogle tjenestepiger.
Den 27. december 1728: Rytter Johan March får døbt sønnen Johan Peter Johansen March. Maren Kreve er gudmor sammen med Anne Linnemager. Faddere er Jacob Kraber, Johan Henrich Bergmand og Jørgen Smidt.

Den 2. januar 1729: Peder Krog får døbt datteren Bodil Pedersdatter Krog. Hustruerne til Laurs Holst og Laurs Zachariasen er gudmødre. Faddere er bl.a. færgemand Bolt.
Den 9. januar 1729: Hustruen til Peiter Piil er gudmor, da Christopher Olsen i Bakkebølle får døbt sønnen Lauritz Christophersen.
Den 25. januar 1729 Rytter Hendrich Hall ved Rechovs kompagni får døbt [?]. Blandt fadderne er Mankort, Jacob Silber, Just Skelhammer og Vilhelm Møller.
Den 10. februar 1729: Da rytter Knud Olsen får døbt sønnen Jens Knudsen, er gudmor hustruen til Samuel ?, mens del-gudmor er Maren, som er gift med Christopher Rhode. Faddere er Søren Vim, Daniel Hage, Jørgen Larsen og Tønnis Bødker.
Den 18. februar 1729: Da rytter Christopher Vilhelm Ondsveg får døbt sønnen Hans Jørgen Ondsveg, er Anna Margrethe Hindrichs gudmor, mens Maren, som er gift med Christopher Meinz er del-gudmor. Faddere er Christopher Meinz, Anders Berg, Zacharias Wulf, Hans Jørgensen og Lars Grønvold.
Den 1. marts 1729: Da rytter Johan Bergmand af Vordingborg får døbt sønnen Gustav Adolph Bergmand, er hustruen til Herman Regel gudmor, mens hustruen til Mathias Bruun er del-gudmor. Faddere er Johan Marck og ingen andre.
Den 9. marts 1729: Da rytter Niels Nielsen får døbt sønnen Christian Nielsen, er hustruen til vagtmester Green gudmor, mens fru Zeborg er del-gudmor. Faddere er korporal Vilhelm, korporal Hare og korporal Peder Makiardt af Vordingborg.
Den 12. marts 1729: Da rytter Jens Jensen får døbt sønnen Jens Jensen, er Leonora, som er gift med Christen Jensen, gudmor, mens Hans Jørgens hustru af Nyråd er del-gudmor. Faddere er rytter Oluf Nielsen, Mads Pedersen og Hendrich Arnst af Vordingborg.
Den 12. marts 1729: Da Hans Walentin af Vordingborg får døbt sønnen Peder Walentin, er Mogens Thomsens hustru gudmor, mens Mette Marie Brammer af Vordingborg er del-gudmor

Den 1. november 1734: Da Jacob Hofmejer af Vordingborg får døbt sønnen Johan Henrich Hofmejer, er der blandt fadderne Simon Smudzler, Tobias Wendler, Johan Georg Adler og Zacharias Simsen af Vordingborg.
Den 5. november 1734: Da Christopher Redich ved baron Rantzovs kompagni får døbt datteren Ursula Christiana Redich, er der blandt fadderne korporal Kimer, Hans Hendrich Knob, Mathias Skeel og Friderich Brüchholtz af Vordingborg.
Den 10. november 1734: Da hr. Arnsback af Vordingborg får døbt datteren Engel Maria Arnsback, er der blandt fadderne byfoged Hans Kirchman, kontrollør Christian Frøling, seign. Kloppenburg og mons. Muule.
Den 21. november 1734: Jens Krog af Masnedø får døbt sønnen Niels Jensen Krog. Didrich Hattemagers hustru af Vordingborg er gudmor.
Den 28. november 1734: Hans Grønning af Nyråd får døbt sønnen Johan Didrich Grønning. Gudmor er hustruen til Peder Rafn.
Den 12. december 1734: Da Johan Lübecker af Vordingborg får døbt sønnen Hieronimus Lübecker, er der blandt fadderne byskriver Schou, Christian Frøling, Peder Holgersen og Peder Hørberg.
Den 15. december 1734: Da Johan Friderich Krumhager af Vordingborg under oberstløjtnant Falckenskiolds kompagni får døbt sønnen Johan Jacob Krumhager, er der blandt fadderne vagtmester Baltzar, trompeter Andreas og Hendrich Birck.
Den 19. december 1734: Johan Ludvig Multou af Vordingborg får døbt datteren Catharina Multou. Eva Steinberger er gudmor, mens Friderich Jansen og Søren Jespersen er blandt fadderne.
Den 26. december 1734: Hustruen til Johan Cronberg af Hulemose Mølle er gudmor, da Niels Foget af Nyråd får døbt datteren Anna Catharina Nielsdatter.
Den 6. januar 1735: Rasmus Kimer og Anders Kimer af Vordingborg er faddere, da Peder Nielsen Bracher får døbt datteren Johanne Pedersdatter Bracher.
Den 19. januar 1735: Da rytter Niels Andersen ved grev von Holcks kompagni i Vordingborg får døbt datteren Johanne Nielsdatter, er hustruen til vagtmester Pilcher gudmor. Faddere er bl.a. Niels Iversen Brix og Peter Frohm.
Den 26. januar 1735: Da korporal Møller ved Falkenskiolds kompagni i Vordingborg får døbt datteren Johanne Marie Møller, er faddere bl.a. vagtmester Fisker, korporal Wedmejer og korporal Schultz.
Den 4. februar 1735: Johan Friderich Wulf af Vordingborg og Hans Hendrich Roubling af Vordingborg er faddere, da rytter Lars Petersen får døbt sønnen Ahasverus Wilhelm Larsen [skrevet Assverius].
Den 9. februar 1735: Korporal Vedmejer af Vordingborg får døbt tvillingerne Simon Adolph Vedmejer og Anna Margrethe Vedmejer.
Den 27. februar 1735: Jacob Kerver af Vordingborg får døbt sønnen Peter Christian Kerver. Hustruen til Diderich Hattemager er gudmor.
Den 16. marts 1735: Nicolai Gabrielsen af Nyråd er fadder, da Rasmus Peitersen af Nyråd får døbt datteren Ingeborg Rasmusdatter.
Den 3. april 1735: Hustruen til Lars Stage af Bakkebølle er del-gudmor, og Jeppe Stær af Bakkebølle er fadder, da Niels Bødker får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 3. april 1735: Hustruen til korporal Roll af Vordingborg er gudmor, da rytter Henrich Hauer får døbt datteren Anna Cathrina Hauer.
Den 7. april 1735: Anna Maria Villumsdatter af Bakkebølle er fadder, da Jeppe Weiss af Bakkebølle får døbt sønnen Mogens Weiss.
Den 7. april 1735: Hans Rysling, Niels Bux og Christopher Redig af Vordingborg er faddere, da Christopher Mathiesen får døbt datteren Anna Cathrina Christophersdatter.
Den 7. april 1735: Hustruen til Peiter Rosgaard af Nyråd er gudmor, da Hans Fugl af Nyråd får døbt sønnen Hans Friderich Fugl.
Den 22. april 1735: Johann Heinrich Heincke af Vordingborg [skrevet Johan Hendrick Heincke] er fadder, da Oluf Mousen i Falkenskiolds kompagni får døbt sønnen Lauritz Olufsen.
Den 24. april 1735: Hustruen til Niels Ellevang af Bakkebølle er del-gudmor, da Bertel Hansen af Bakkebølle får døbt sønnen Lauritz Bertelsen.

Den 15. november 1744: Lars Kimer af Vordingborg Græsbjerg får datteren Anne Elisabeth Larsdatter Kimer. Hustruen til Niels Stage er gudmor sammen med hustruen til Ole Piil.
Den 25. november 1744: Sr. Peder Poulsen af Vordingborg får døbt datteren Paulina Dorothea Pedersdatter Poulsen. Gudmor er Madam Peder Falster. Fadder er amtsforvalter Teilmark, forvalter Plum og Mons. Børge Jacobsen af Vordingborg.
Den 11. december 1744: Betjent Jens Hansen Reichart ved konsumpskriveren får datteren Charlotta Amalia Jensdatter Reichart. Blandt fadderne er Thor Olsen Bager og rytter Gronov af Vordingborg.

Den 1. januar 1745: Niels Nielsen Spur af Vordingborg får sønnen Hans Nielsen Spur. Ved dåbsfadet er Peder Staals kæreste, Hans Staals kæreste og Niels Staal.
Den 6. januar 1745: Hustruerne til Johan Henrich Cronberg og Lars Nielsen Stage er gudmødre, da husmand Christen Larsen i Bakkebølle får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 10. januar 1745: Hustruerne til Hans Kirchehuus og Lars Ahnert er gudmødre, da Niels Foget i Nyråd får døbt datteren Johanna Nielsdatter Foget. Jørgen Wulf er fadder.
Den 13. januar 1745: Hans Fosberg er fadder, da Peder Hansen Snedker får døbt sønnen Johan Pedersen. Hans Hansen Møller, som er snedker og skomagersvend, står også fadder.
Den 24. januar 1745: Diderich Knudsen Hattemagers datter er del-gudmor, da Thomas Sørensen Slagter får døbt sønnen Jochum Thomsen. August Pottemager er fadder.
Den 7. februar 1745: Lars Ditløvsen i Knudsby får døbt datteren Sara Larsdatter.
Den 11. februar 1745: Johan Grønning får døbt datteren Kirsten Johansdatter Grønning. Faddere er Hans Willemsen og Johan Berend.

Den 19. marts 1745: Otto Larsen Blichfelt ved livregimentet får døbt sønnen Lauritz Ottosen Blichfelt. Hustruerne til Johan Friderich Ahrnt og korporal Hans Brane er gudmødre. Faddere er vagtmester Winterfelt, korporal Peder Henrichsen, Gerhard Fischer og Jacob Adrian.
Den 21. marts 1745: Hans Elbert er fadder, da afdanket rytter Jens Jensen får døbt sønnen Jens Jensen. Jomfru Engel Gundelach er gudmor sammen med jomfru Kragelund.
Den 25. marts 1745: Diderich Knudsen Hattemagers hustru [se også historien om Vordingborg Ligbærerlav] er gudmor sammen med Jacob Hansens hustru, da Hans Mogensen får døbt sønnen Johan Hansen.
Den 6. februar 1746: Da Hemming Olsen i Bakkebølle får døbt datteren Kirsten Hemmingsdatter, er Johan Henrich Cronbergs hustru gudmor sammen med Niels Jensens hustru. Faddere er Børge Jacobsen, Niels Lassen og Isaac Dorncrantz.
Den 20. februar 1746: Rytter Wulf Smit [Schmidt] får døbt sønnen Andreas Wulfsen Smit. Hustruen til Christian Bone [se også historien fra Vordingborg Ligbærerlav] er gudmor.
Den 25. februar 1746: Diderich Knudsen Hattemagers datter er del-gudmor, da rytter Peter Johansen får døbt sønnen Ulrich Carl Petersen.

Den 6. marts 1746: Rytter Peder Flint får døbt tvillingerne Lars Pedersen Flint og Ellen Kirstine Pedersdatter Flint. Gudmødre er hustruerne til Ole Sørensen og Christen Jacobsen.

3. advent 1750: Da skomager Jonas Cronberg får døbt datteren Anna Maria Dorothea Jonasdatter Cronberg, er Peter Schrøders steddatter, Margrethe Nielsdatter, gudmor sammen med Karen Kalvlehave. Faddere er skomagersvendene Peder Nielsen, Henrich Hansen og Hans Andersen [se også historien fra Vordingborg Skomagerlav].
Den 27. december 1750: Rytter Lorentz Marschalch får døbt datteren Anna Sofia Lorentzdatter Marschalch. Pottermager August Pedersen, Christian Gerhard og Daniel Olsen er faddere.
Den 27. december 1750: Rytter Caspar Johan Callenberg får døbt datteren Maria Christina Casparsdatter Callenberg. Skrædder Søren Holm og Friderich Züle er faddere.
Den 30. december 1750: Apoteker Top får døbt datteren Maria Magdalena Top. Christian Falsters kæreste er gudmor. Faddere er Cornet Krag, birkedommer Junghans og købmand Morten Børring.
Den 9. januar 1751: Klokker Lorentz Johansen Holsteen får døbt sønnen Thomas Lorentzen Holsteen. Fadderne er byfoged Gottfried Buchwaldt, Mons. Johan Peter Staal og studiosus Friderich Ludvig Arnsbach.
Den 18. januar 1751: Husmand Axel Michelsen af Bakkebølle får døbt datteren Margaretha Axelsdatter. Faddere er Lars Jacobsen, Niels Kiæp og Hans Brims.
Den 17. december 1751: Natmand Friderich Gabriel får døbt sønnen Niels Isaach Friderichsen Gabriel. Kæresten til Diderich Fuglsang er gudmor sammen med jomfru Engel Væbe, der er steddatter til købmand Peder Staal. Faddere er købmand Hans Staus, toldforpagter mons. Jochum Hansen, kammertjener Christopher Haustter.

Den 27. december 1751: Husmand Johannes Adamsen af Bakkebølle får døbt sønnen Henrich Johannesen. Anna Maria Erichsdatter Wiss er gudmor.
Den 2. januar 1752: Skomager Haagen Larsen får døbt sønnen Lars Haagensen. Faddere er sadelmager Hans Rasmussen, skræddersvend Abraham Jensen og skomagersvend Abraham Jacobsen.
Den 26. januar 1752: Niels Mouboe af Nyråd er fadder, da husmand Lars Rasmussen får døbt datteren Kirsten Larsdatter.

Den 26. januar 1752: Da købmand Hans Staal får døbt datteren Petra Sophia Staal, er følgende faddere: Birkedommer Junghans, birkeskriver Nicolaj Freen, konferenceråd Ørtz, fuldmægtig Rose og sognepræstens ?, studiosus mons. Friderich Ludvigsen.
Den 6. februar 1752: Skomager Johan Jørgen Willadsen af Vordingborg er fadder, da væver Ole Mortensen får døbt sønnen Mathias Olsen. Andre faddere er pottemager August Pedersen, væver Peder Jensen og skomagersvend Abraham Jacobsen af Vordingborg.
Den 16. februar 1752: Da Christen Thomsen får fremstillet sin datter Anna Elisabeth, er kærsten til Christian Falster gudmor fulgt af Peder Staals steddatter, Engel Wæbe. Faddere er byfoged Gottfried Buchwaldt, tolder Jochim Hansen, konferentsråd Ørtz og fuldmægtig Rosen.
Den 16. februar 1752: En datter af Erich Wiss er gudmor, da husmand Rasmus Nielsen af Bakkebølle får døbt datteren Anna Rasmusdatter. Hustruen til Michel Nielsen, der er hans bror, går med.
Den 14. marts 1752: Kirurg Christian Diderich Schultz får døbt datteren Catharina Christiana Æmilia Schultz. Kæresten til købmand Morten Børring er gudmor fulgt af kæresten til købmand Christian Falster. Faddere er kammerråd Teilman, Diderich Fuglsang, konferenceråd Ørtz og fuldmægtig mons. Rosen.
Den 19. marts 1752: Skomager Jens Lindwig af Vordingborg får døbt datteren Lisbeth Kirstine Lindvig. Karen Kallehauge er gudmor. Faddere er bl.a. Lars Nielsen Blegmand og pottemager August Pedersen.
Den 16. april 1752: Skomager Jonas Cronberg er fadder, da pottemagersvend Andreas Povelsen af Vordingborg får døbt datteren Anna Margaretha Andreasdatter. Væver Ole Mortensen og skomagersvend Hans Christensen er også faddere.
Den 30. april 1752: Rytterne Anthon Seel, Lars Wennebech og Andreas Larsen af Vordingborg er faddere, da rytter Søren Pedersen får døbt datteren Maren Sørensdatter.
Den 3. maj 1752: Hattemagersvend Henning Knudsen og Johan Gotfried Zeeborg af Vordingborg er faddere, da Jørgen Ambrusen får døbt datteren Karen Marie Jørgensdatter.
Den 22. maj 1752: Rasmus Ellevenge og Jørgen Stage er faddere, da husmand Axel Michelsen af Bakkebølle får døbt datteren Lisbeth Axelsdatter.
Den 22. maj 1752: Pauker Christian Eichhorst og trompeter Ove Kieldsen af Vordingborg er faddere, da rytter Johan Kurtz ved livregimentet får døbt sønnen Johan Friderich Heinrich Kurtz.
Den 26. maj 1752: Catharina Junghans, som er datter af birkedommer Junghans, er gudmor, og bødkersvend Daniel Westphal, Johan Flug samt Hans Sørensen Bang er faddere, da Christen Hansen Bager af Vordingborg får døbt sønnen Søren Christensen.
Den 4. juni 1752: Møllersvend Jørgen Nielsen i Hulemose Mølle er fadder, da gårdmand Jens Kaare af Bakkebølle får døbt sønnen Niels Jensen Kaare.
Den 14. juni 1752: Hustruerne til Johan Henrich Cronberg af Hulemose Mølle og Henrich Bruus af Nyråd er gudmødre, da Hans Nielsen i Vordingborg Vejrmølle får døbt sønnen Christen Hansen.
Den 29. august 1760: Jacob Malling i Nygaards Mølle bliver født [opslag 4].

Den 2. april 1769: Oberst Carl Gotlieb von Gartz af Vordingborg får døbt datteren Sylvia Christiana von Gartz. Moren er Charlotte Sophie [opslag 5].
Den 20. februar 1779: Inspektør Hans Jæger får døbt sønnen William Jæger. Madame Lovise Riech er gudmor fulgt af jomfru Karen Amalia Fuglsang af Vordingborg [opslag 5+6].

Den 27. september 1779: Købmand Lars Terpager Staal får døbt datteren Johanne Kirstine Terpager Staal [opslag 4].
1780: Byfoged Søren Lintrup Beck af Vordingborg får døbt en datter [Sophie Beck] [opslag 5].
Den 22. marts 1780: Løjtnant Jacob Johan Bergh og Karen Amalia Fuglsang får døbt sønnen Peder Bergh.
1781: Købmand Lars Terpager Staal får døbt sønnen Hans Terpager Staal [opslag 4].
Den 21. marts 1781: Løjtnant Jacob Johan Bergh af Vordingborg og Karen Amalia Fuglsang får døbt datteren Nicole Carine Anthonette Bergh [opslag 6].
Den 11. juli 1781: Stine Kallundborg bliver begravet i de fattiges jord, 77 år gammel.
Den 13. juli 1781: Christian Maibom og skomagersvend Abraham er faddere, da Niels Hansen af Vordingborg får døbt sønnen Hans Andersen [Nielsen?].
Den 20. juli 1781: Skrædder Friderich Rekendorph får døbt datteren Karen Marie Friderichsdatter Rekendorph. Leene Møller hos Fanning er gudmor.

Den 1. august 1781: Lars Piil begraves på den nye kirkegård, 50 år gammel.
Den 5. september 1781: Rasmus Olsen og Engel Kirstine Platfuus får døbt datteren Else Marie Rasmusdatter. Hustruen til apoteker Hieronimus Sichel, Margarethe Platfues, er gudmor.
Den 9. september 1781: Da Johan Snedker får døbt sønnen Henning Uldrich Johansen, er gudmødre hustruerne til Andreas Skiøtte og Jacob Bendtz.
Den 30. september 1781: En datter til Hans Elbert begraves 14 uger gammel.
Den 9. oktober 1781: Da Kield Berent Suhr og Anne-Birgitte Tofte får døbt datteren Maria Laurentze Kieldsdatter Suhr, er gudmødre jomfruerne Else Marie Monefeldt og Marie Sand.
Den 28. november 1781: Christian March og Anna Cathrine Spur af Vordingborg får døbt sønnen Johan Peder March. Gudmor er hustruen til Christopher Sander, mens Niels Spurvs datter, Dorthe Nielsdatter Spurv, er del-gudmor. Fadder er Johan Hohndorph [skrevet Hondorph], Abraham Goldsmith [skrevet Golsmed] og Diderich Johansen Skomagersvend.
Den 11. december 1781: Snedker Johan Gotfried Thurlach får døbt datteren Christiana Thurlach. Udridder Casper Thorups hustru er gudmor med Cathrine Lisbeth Hegaard. Faddere er Carl Forsberg og bagersvend Jacob hos bager Hans Christian Rantzou.

Den 3. januar 1782: Sadelmager ved oberstløjtnant von Gartz eskadron, Michael Dall og hustru Cecilie, får døbt datteren Cathrine Margrethe Dall. Hustruen til skomager Johan Nicolai Jensen er gudmor med Cathrine Jensdatter. Faddere er Bastian Bruun, bager Hans Christian Rantzou, Jens Fabricius [skrevet Faberitzius] og Peder Knudsen.
Den 12. januar 1782: Madam sl. Hejberg, som er kæreste til Hans Peter Steffens, er gudmor, og Casper Thorup er fadder, da Jacob Christensen af Vordingborg får døbt datteren Bodil Kirstine Jacobsdatter.
Den 27. januar 1782: Jørgen Krog og Andreas Jørgensen er blandt fadderne, da Jørgen Michelsen af Knudsby får døbt sønnen Jacob Jørgensen.
Den 30. januar 1782: Hustruen til Friderich Reichendrup er gudmor, og korporal Blauenfelt er fadder, da Jens Clausen af Vordingborg får døbt datteren Citzel Jensdatter.
Den 8. februar 1782: Ingeborg Johansdatter af Nygaards Mølles uægte barn begravet 8 uger gammel.
Den 9. februar 1782: Niels Jensen Spur og Anders Jensen Spur er faddere, da David With af Vordingborg får døbt sønnen Hans Davidsen With.
Den 13. februar 1782: En søn til David With i Vordingborg begraves 14 dage gammel.
Den 27. marts 1782: En datter af løjtnant von Berg begraves 8 dage gammel.
Den 15. januar 1783: Johan Henrich Wæber og Christian Nielsen er forlovere, da Anders Hansen troloves til Anna Christiansdatter.

Den 27. januar 1786: Johan Gotfred Fourlav får døbt datteren Anna Kirstine Johansdatter Fourlav. Gudmor er Diederich Johansens kone fulgt af en datter til Christopher Sander. Faddere er Peder Hansen og Christian Hect Poulsen.
Den 5. februar 1786: Anders Jensen Kaare i Bakkebølle får døbt sønnen Ole Andersen Kaare. Sidsel Olsdatter er gudmor fulgt af Karen Olsdatter. Faddere er Jens Kaare, Johannes Adamsen, Ole Hemmesen [Hemmingsen], Peder Christophersen og Mads Christian.
Den 17. februar 1786: Niels Høy i Vordingborg får døbt datteren Sidsel Cathrine Nielsdatter Høy. Hustruen til bager Reinhaus er gudmor fulgt af jomfru Sand [Caroline Sand]. Faddere er farver Olsen, Anders Nielsen og Carl Forsberg.
Den 12. april 1786: Da Bastian Bruun af Vordingborg får døbt sønnen Niels Christian Bastiansen Bruun, er følgende faddere: Mons. Steffensen [nok Hans Peter Steffens], regimentskriver Petersen, Mons. Strøyer [Niels Strøyer] og Mons. Kruse [Georg Kruuse].

Den 14. april 1786: Hustruen til Hans Kidehauge er gudmor, da Rasmus Hansen af Nyråd får døbt sønnen Hans Rasmussen.
Den 16. april 1786: Da Peder Nielsen Krog får døbt datteren Johanne Pedersdatter Krog, er Dorthe Nielsdatter Spur gudmor. Sille Henrichsdatter Spur går med [Inger Cicilia Spur].
Den 17. april 1786: Da vagtmester Schwartz [Henrich Chr. Svartz] får døbt sønnen Johan Christian Schwartz, er fru von Funk [Ane Munk] gudmor. Faddere er løjtnant von Müllertz [Christian Mullertz], von Bargh [nok Frederik Christian Ludvig Carl von Bache], købmand Bøge [Niels Bøg] og Barbara Schwartz, som nok er hustruen Barbara Papie.
Den 25. juni 1786: Tømmermand Marthin Nim og hustru Karen Marie af Hulemose Mølle i Bakkebølle får døbt sønnen Johan Friderich Nim. Jacob Nielsen af Bakkebølle og Peder Steffensen af Vintersbølle er blandt fadderne.
Den 2. juli 1786: Jens Kaare af Vintersbølle er fadder, da Greis Andersen af Bakkebølle får døbt tvillingerne Anders Greisen og Anna Greisdatter.
Den 4. august 1786: [skrevet Johan Pedersen] Johan Henrich Petersen og [skrevet Johanne Clarella Kronberg] Ane Clarelle Cronberg af Vordingborg får døbt sønnen Elius Johansen.
Den 6. august 1786: Færgemand og gårdmand Johannes Danielsen og hustru Christiana Larsdatter på Færgegården i Vordingborg Landsogn får døbt sønnen Jacob Johannesen. Tjenestepigen Estrid Hansdatter hos skipper Henrich Spur af Vordingborg er gudmor.
Den 24. september 1786: Rasmus Stage af Bakkebølle og hustru Birthe Hansdatter får døbt sønnen Hans Rasmussen Stage. Hustruerne til Jens Kaare og Ole Hemmingsen er gudmødre. Jacob Bendtsen og Hans Stage er blandt fadderne.
Den 29. september 1786: Anders Jensen Smed og Dorthe Madsdatter af Vordingborg får døbt datteren Beata Andersdatter. Gudmor er hustruen til skipper Niels Spur, dvs. Ane Sophie Mathiasdatter, mens en af fadderne er Søren Spuur.
Den 25. oktober 1786: Inspektør Hans Jæger af Vordingborg [skrevet Jeger] får døbt sønnen Hans Hansen Jæger. Gudmor er fru Schønning [skrevet Schønig], dvs. Marie Christine Negler, mens frøken Sylvia von Gartz følger med.
Den 14. november 1786: Sadelmager Christopher Sander af Vordingborg får døbt datteren Anna Kirstine Sander. Niels Spurs hustru er gudmor, mens en datter af Henrich Spur følger med. Tømmermand Niels Strøyer er bl.a. fadder sammen med handskemager Jochum Teller.

Den 16. november 1786: Natmand Hans Henrichsen og Leene Friderichsdatter får døbt sønnen Jochum Hansen. Gudmor er Blandt fadderne er vintapper Peder Lohman Hof [skrevet Peder Loman Hoff] og købmand Rasmus Brøndel.
Den 9. december 1786: Bager Hans Christian Rantzou [skrevet Ransou] får døbt sønnen Christopher Wilhelm Rantzou. Købmand Joachim Jensen er bl.a. fadder sammen med apoteker Hieronimus Sichel.
Den 3. januar 1787: Værtshusholder Søren Frederichsen og Eriche Erichsdatter af Nyråd får døbt datteren Sophie Sørensdatter. Gudmor er hustruen til Peder Galten fulgt af Helene Erichsdatter. Christen Erichsen og Christen Ørslev er blandt fadderne.

Den 6. november 1795: Rebslager Christian Weiergang og hustru Marie Rasmusdatter af Vordingborg får sønnen Peder Christiansen Weiergang. Sadelmager Michael Dahl og skomager Hans Christian Lemvig er faddere.
Den 14. november 1795: Johan Jacob Meier og Ane Hansdatter af Nyråd får døbt sønnen Carl Meier.
Den 15. november 1795: Lars Marcussen Fansmed Maren Bertelsdatter af Vordingborg får døbt datteren Else Maria Larsdatter. Sadelmager Christoffer Sander er fadder.
Den 9. december 1795: Købmand Christian Peter Kirchheinen og Salomine Dorothea Døhnert får døbt sønnen Johan Ferdinandt Kirchheiner. Ritmester Christian von Müllertz er fadder.
Den 9. december 1795: Skomager Warsck og hustru Dorthe Cathrine Granjohan får døbt datteren Ingeborg Warsck. Marie Elisabeth Ramløw er gudmor fulgt af jomfru Mørk. Faddere er forvalter Granjohan, Bastian Brun og murmester Adam Semler.
Den 11. december 1795: Fuldmægtig Peter Petersen og Mette Cathrine Friis får datteren Charlotte Sophie Petersen. Madam Beck [Marie Elisabeth Junge] er gudmor fulgt af jomfru Johanne Staal. Faddere er kammerråd Prehn [Thor Thodberg Prehn], forpagter Thanning og fuldmægtig Molberg.
Den 22. januar 1796: Rytter Jens Jørgensen får døbt datteren Ane Margrethe Jensdatter. Gudmor er Maren Nielsdatter hos Bastian Brun fulgt af Dorthe Hansdatter hos Haagen Skomager. Faddere er rytterne Christian Ørum, Hans Larsen Wang og Christen Jensen.

Den 3. marts 1807: Skomagersvend Hans Andreas Lund af Vordingborg bliver trolovet til enken Kirstine Holm. Forlovere er Niels Hansen Lund og Jørgen Rasmussen Holm af Vordingborg.
Den 3. april 1807: Ungkarl Hemming Nielsen af Masnedø bliver trolovet til Jacobine Knudsen af Vordingborg. Forlovere er hr. Häckeberg og Hemming Hansen.
Den 4. maj 1807: Skomagermester Johan Johansen af Vordingborg bliver trolovet til Dorthea Buchwald [skrevet Buchvald]. Forlovere er D. Johansen og Rostrup.
Den 6. juni 1807: Enkemand og brændevinsbrænder Niels Rasmussen af Vordingborg bliver trolovet til enken Karen Madsdatter. Forlovere er drejer Ole Borg og købmand Staal af Vordingborg.
Den 11. juli 1807: Murersvend Christian Rechendorff af Vordingborg bliver trolovet til enken Ane Dorthe Jørgensdatter. Forlovere er Jacob Rechendorff og Jens Nielsen af Vordingborg.
Den 5. august 1807: Jacob Munk [skrevet Monk] og M. Permien af Vordingborg er forlovere, da ungkarl Hans Rasmussen og Kirsten Andersdatter bliver trolovet.
Den 7. november 1807: Ungkarl og sadelmagersvend Elias Sander af Vordingborg bliver trolovet til Inger Marie Hansen. Forlovere er C. Sander og Clausen.

1. søndag efter påske 1815 konfirmerede: Caroline Charlotte Ørsleff, datter af klokkeren i Vordingborg, Andreas Laurentze Holberg, datter af fuldmægtig Holberg i Vordingborg, Ane Margrethe Werner, datter af skrædder Lorents Werner af Vordingborg, Christiane Hansine Lindvig, datter af Hans Christian Lindvig af Vordingborg, Christiana Juel, datter af Lars Juel smed af Vordingborg.

Lav din egen hjemmeside gratis!