STOKHUSFANGER

Københavns Stokhus blev anvendt til både danske bønder og militære fanger, men da der er mange udlændinge imellem sådanne militære fanger, er her en oversigt fra 1741 til 1770 over, hvilke slægter der måske har deres begyndelse i Danmark i stokhuset, og hvor de stammer fra. Mænd, som ikke er specielt identificerbare, er ikke indskrevet med oplysninger. En del af dette er på gammel tysk og noget af materialet herunder er lidt usikkert mht. oversættelsen, da tysk ikke er min stærke side.

Sidst på siden er der efterfølgende materiale fra Stokhuset signalementbog, der dækker mange år, og materiale fra en nyere stambog, som dækker over årene 1817 til 1823, men denne indeholder kun civile.

BOG 1 

43: Johann Friedrich Hering, født i Mansfeld i 1691, jæger af profession, hustru er absens, menig i Kronprinsens Regiment under kaptajn Hoff, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 15. juni 1729 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 21. februar 1760.
44: Ernst Andersen, født i Bremen stift i 1700, kattuntrykker af profession, hustru er absens, menig i Det Oldenburgske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Hoben, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 15. januar 1729 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 24. januar 1745.
45: Iver Larsen, født i Jylland i 1705.
46: Christian Schmidt, født i Halberstadt i 1691, skriver i regimentet under generalmajor Gallkowsky i Livkompagniet, gerning: har skudt med pistol efter sin korporal, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 14. april 1730 og til Stokhuset den 13. maj 1741. Død den 13. juli 1746.
47: Johann Heinrich Arnig, født i Hildesheim i 1701, skriver i regimentet under generalmajor Gallkowsky i Livkompagniet, gerning: har skudt med pistol efter sin korporal, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 14. april 1730 og til Stokhuset den 13. maj 1741. Den 20. august 1758 sendt med skibet Ludwig Justesen til Lübeck på kongens ordre.
48: Peder Thomsen, født i Frederikshavn i 1693 [skrevet Fladstand], ? af profession, menig i Kronprinsens Regiment under major Cronenberg, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 17. april 1730 og til Stokhuset den 13. maj 1741. Død den 9. juni 1765.
49: Michel Christensen, født på Sjælland i 1692.
50: Ole Brandager, født i Norge i 1658, gørtler af profession, han er gift og har 8 børn i Norge, han er borger i Bergen, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 6. juli 1730 og til Stokhuset den 13. maj 1741. Død den 22. januar 1746.
51: Christen Jacobsen, født på Lolland i 1703, skrædder af profession.
52: Paul Rasmussen, født på Lolland i 1678, har hustru og 1 barn, bonde.
53: Jens Olsen, født på Sjælland i 1673, har hustru og 4 børn, bonde.
54: Gottfried Niemann, født i København i 1711, parykmager af profession, parykmager, gerning: har deltaget i tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 21. november 1730 og til Stokhuset den 13. maj 1741, udleveret til købmand Anders Biørn på kongens ordre den 7. februar 1747.
55: Mihail Mihaili, født i Rusland i 1699, ingen profession, menig i generalmajor Schack regiment under kaptajn Halberstadt, gerning: ?, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 21. august 1731 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 1. september 1758.
56: Heinrich Schaper, født i Brandenburg i 1693, ingen profession, menig i generalmajor Schack regiment under løjtnant von Prehn, gerning: tyveri og mens ???, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 21. august 1731 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 30. oktober 1744.
57: Leonhard Koch, født i København i 1679, ingen profession, menig i Kronprinsens Regiment under kaptajn Stürup, gerning: har gennem en kælder ??, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 24. august 1731 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 28. september 1741.
58: Peter Steigleder, født i Zweibrücken i 1698, møller af profession, menig i Kronprinsens Regiment under kaptajn von Sternbach, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 18. september 1731 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 2. oktober 1766.
59: Daniel Nicolai Schirmer, født i Münster i 1701, ingen profession, menig i Kronprinsens Regiment under major Rave, gerning: tre gange desertering, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 10. oktober 1731 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 20. maj 1765.
60: Johann Handers, født i Hessen i 1693, ingen profession, menig i Kronprinsens Regiment under kaptajn Hoff, gerning: tyveri og desertering, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 19. august 1726 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 20. juli 1764.

61: Gottfried Ruben, født i Brandenburg i 1695, ingen profession, menig under kaptajn Sverdrup i kompagniet under generalmajor Schack, gerning: ?. dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 31. juli 1732 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 27. september 1767.
62: Andres Henningsen, født i Magdeburg i 1696, menig i Det Fynske Regiment under oberstløjtnant Thile, gerning: har angivet sig selv som en ?, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 28. oktober 1732 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 19. juli 1744.
63: Matthis Clausen, født i København i 1693.
64: Johann Lorentz, født i Berlin i 1713, ingen profession, menig i Det Sjællandske Regiment under kaptajn von Bülow, gerning: desertering, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 18. august 1733 og til Stokhuset den 13. maj 1741, sendt til Rostock med skibet Peter Krempien den 8. november 1759 på kongens ordre.
65: Hans Nielsen, født i Jylland i 1711.
66: Anders Jensen Amager, født på Amager i 1716.
67: Lars Thomsen, født på Sjælland i 1700.
68: Niels Sørensen, født i Jylland i 1677, bonde med hustru og 2 børn.
69: Gabriel Hundmann [Hündmann], født i Bergen i 1709, han er gift og har 3 børn i Bergen, er ? af profession, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 21. maj 1735 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 6. november 1747.
70: Peder Hemmingsen, født på Møn i 1712, natmand.
71: Johann Mehrbach, født i Köln i 1693, ingen profession, grendér i kompagniet under kaptajn Brask von Ahlefeldt, gerning: tyveri og indbrud, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 4. oktober 1735 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 17. januar 1751.
72: Heinrich Entin, født i Braunschweig i 1711, ingen profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn Juul, gerning: desertering, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 1. august 1736 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 15. februar 1771.
73: Peder Rabe, født i Norge i 1681, ingen profession, har hustru og et barn i København, bådsmand i kongelig tjeneste, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 24. december 1736 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 8. september 1758.
74: Philip Stein, født i Schwaben i 1697, linnedskrædder af profession, har en hustru i København, borger i København, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 24. december 1736 og til Stokhuset den 13. maj 1741, den 11. april sendt til Lübeck på kongens ordre.
75: Jens Bendixen, født på Sjælland i 1717, ingen profession, arbejder ved Marineregimentet, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 31. december 1736 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 24. marts 1756.
76: Lars Larsen, født i Norge i 1707 og med hustru og to børn i Norge.
77: Peder Jørgensen junior, født på Fyn i 1711.
78: Jørgen Andersen, født på Fyn i 1661.
79: Johann Jacob Kube, født i Jena i Thüringen 1713, ingen profession, menig i Marineregimentet under kaptajn Brønsdorff, gerning: noget med slag i Weimar-stuen, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 9. maj 1737 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 24. maj 1741.
80: Peder Jørgensen senior, født på Sjælland i 1703.
81: Johann Christian Salomon, født i Mecklenburg i 1698, ingen profession, rytter ved 2. jyske regiment i kompagniet hos oberst Falckenskiold, gerning: [?], dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 10. december 1737 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 26. juni 1744.
82: Cornelius Hagemann, født i Sverige i 1712, ingen profession, har en hustru i Sverige, garder i kaptajn von Barners kompagni, gerning: hestetyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 20. januar 1738 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 24. november 1741.
83: Christen Andersen, født i Jylland i 1693.
84: Peder Svendsen, født i Skåne i 1705.
85: Jeppe Andersen, født på Sjælland i 1698.

86: Johann Jürgen Strecker, født i København i 1721, skomager af profession, skomagerdreng, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 9. april 1739 og til Stokhuset den 13. maj 1741, har stukket sig selv ihjel med en kniv den 24. oktober 1749.
87: Peder Michelsen, født i Norge i 1695.
88: Lars Nielsen, født i Jylland i 1676.
89: Niels Andersen, født i Norge i 1705.
90:
Johann Christopher Rehling, født i Hessen i 1700, garder i kaptajn Flocks kompagni, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 10. marts 1731 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 10. december 1753.
91:
Jonas Andersen, født i Fredericia i 1723, søn af en stadstambour, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 1. november 1739 og til Stokhuset den 13. maj 1741, hængt den 28. februar 1765.
92:
Mads Ottesen, født på Lolland i 1724, opløber ved 2. division, 8. kompagni, gerning: tyveri af ejendom, dom: dødsstraf, indleveret på Bremerholm den 10. november 1739 og til Stokhuset den 13. maj 1741, død den 3. september 1771.
93: Niels Larsen, født i København i 1719.
94: Christen Madsen, født i Jylland i 1720.
95: Morten Jensen, født på Sjælland i 1701.
96:
Hovel Nielsen, født i Frederikshald [Halden i Norge] i 1688, matros ved 2. division, 9. kompagni nr. 38, er gift og har 4 børn, gerning: et eller andet på Østindiske skibe, dom: 1 måned, indleveret fra Det Østindiske Kompani den 21. juni 1741, sluppet fri den 21. juli 1741.
97:
Peder Larsen, født i Præstø i 1715, matros i Det Ostindiske Kompagni, gerning: pga. mange ? på østindiske skibe, dom: 1 måned, indleveret til kompagniet den 21. juni 1742, sluppet fri den 21. juli 1742.
98: Knud Olsen, født i Norge i 1706.

99: Lars Larsen, født på Bornholm i 1688.
100: Mads Jensen, født på Bornholm i 1679.
101: Anders Nielsen, født på Bornholm i 1693.
102: Hans Pedersen, født på Bornholm i 1682.
103:
Ernst Hiort, født i Ungarn i 1683, jæger af profession, han er gift og har 1 barn på Sjælland, jæger ved ? på Lolland, gerning: hestetyveri, dom: dødsstraf, den 6. juli 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 21. februar 1756. Der fortælles mere om denne historie i denne onlinebog.
104:
Dietrich Höyer, født i Bremen stift i 1702, lutmager af profession, gerning: har opfordret til deserteringskomplot, dom: 3 måneder, indleveret til kompagniet den 7. juli 1742, sluppet fri den 7. oktober 1742.
105: Eberhardt Halbritter, født i Landau i 1712, skriver af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 11. juli 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, den 1. september 1747 efter kongens ordre sat på skibet Martin Wegener til Stettin [nu Szczecin i Polen].
106:
Peder Pedersen Knep, født på Bornholm i 1689, zimmermand af profession, han er gift og har 2 børn, dimitteret fra Det Sjællandske Bevæbnede Regiment, gerning: ?, dom: dødsstraf, den 3. august 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 10. december 1742.
107:
Erich Hinrich Adolph, født i København i 1701, han har 2 børn, menig i Kronprinsens Regiment under kaptajn von Dücker, gerning: har stjålet fra garnisionskirken, dom: dødsstraf, den 11. august 1742 indleveret fra kompagniet, død den 27. august 1748.
108:
Hans Jürgen Koop, født i Mecklenburg i 1710, menig i Det Bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn von Below, gerning: fravær, dom: 3 måneder, den 18. august 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til regimentet den 18. november 1742.
109:
Joseph Lack, født i Rendsburg i 1706
, han er gift og har 2 børn, menig i Kronprinsens Regiment under kaptajn Vieregg, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 3. september 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, indleveret til citadellet Frederikshavn den 7. juli 1745.
110:
Johann Höppener, født i Wetterau i 1714, skriver af profession, menig i Kronprinsens Regiment under major Gebhardt, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 3. september 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 29. marts 1743.
111: Ole Nielsen af København.
112:
Jacob Meyer, født i Koblenz i 1712, han er gift og har 2 børn, menig ved Det Bevæbnede Fynske Regiment i livregimentet, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 4. september 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 16. august 1754.
113: Ole Rasmussen Linde, født på Bornholm i 1710, han er gift og har et barn, menig i Det Bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn von Rantzou, gerning: forsøg på tyveri, dom: dødsstraf, den 5. september 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, på kongens ordre sendt tilbage til kompagniet den 23. april 1743.
114: Peder Nielsen af København.

115: Bend Petersen Falck, født i Sverige i 1712, klejnsmed, menig ved Det Fynske Regiment, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 7. september 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, den 1. september 1747, på kongens ordre sat på skibet Martin Wegener til Stettin [nu Szczecin i Polen].
116:
Jürgen Daniel Osten, født i Rostock i 1705, grenader, gerning: ?, dom: 1 år, den 18. september 1742 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 3. september 1743.
117: Niels Andersen af Sjælland.
118: Christopher Nielsen af Holstein.
119:
Johann Friedrich Sibelius, født i Mecklenburg i 1719, menig i Kronprinsens Regiment under kaptajn Wildenradt, gerning: desertering, dom: 6 måneder, den 24. januar 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 24. juli 1743.
120:
Peter Hoffberg, født i Stockholm i 1723, ledig omvandrer, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 31. januar 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, på kongens ordre sat på skibet Ludwig Justesen til Lübeck den 18. marts 1759.
121: Johan Friedrich Christian af Hamburg.
122:
Ole Olsen Hoff, født i Stockholm i 1694, har kone og 3 børn i Sverige, ledig omvandrende, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 31. januar 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 29. juni 1744.

123: Johann Jürgen Marschal, født i Erfurt i 1715, klejnsmed, konen er absens, ledig omvandrende, gerning: tyveri, dom: 6 år, den 14. februar 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, på kongens ordre sat på skibet Jacob Babbe til Neustadt den 29. november 1746.
124: Christian Gottlieb, født i Hamburg i 1710, parykmager af profession, menig i Det Holstenske Regiment under kaptajn von Rantzou, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 22. februar 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 22. februar 1744.
125:
Andreas Voigt, født i Alsace i 1713
, hattemager af profession, menig i Det Holstenske Regiment under kaptajn von Below, gerning: har ville lade sig selv ?, dom: indtil videre, den 22. februar 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 11. juli 1745.
126:
Stephan Feldwahry [nok Feldwehr], født i Bøhmen i 1711, ? af profession, menig i Det Holstenske Regiment under oberstløjtnant von Hohenlohe, gerning: desertering, dom: dødsstraf, den 7. marts 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, den 30. oktober 1756 efter kongens ordre sat på skibet Michael Withmann mod Rostock.
127: Anders Jensen Amager af Amager.
128: Bartholomeus Hansen af København.

129: Johann Seel, født i Preussen i 1717, menig i Kronprinsens Regiment under oberstløjtnant von Lützow, gerning: desertering, dom: 3 år, den 6. maj 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 6. maj 1746.
130: Lars Tobiasen af Norge.
131: Johann Nicolai af Norge.
132: Hans Larsen af Norge.
133: Ole Larsen af Norge.
134:
Johann Heinrich Schram, født i Hannover i 1709, grenader ved Livkompagniet, gerning: fravær, dom: 2 år, den 11. juli 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 29. september 1743 på kongens ordre.
135: Friedrich Rudolph Schröder, født i Magdeburg i 1695, grenadér under kaptajn Broeff i kompagniet under Rantzow, gerning: tyveri og fravær, dom: 1 år, den 11. juli 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 11. juli 1744 og sendt tilbage til kompagniet.

136: Ananias Rahbek [skrevet Raabeck], født på Fyn i 1695, prokurator i København, gerning: smædeskriver, dom: dødsstraf, den 18. juli 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 19. juli 1744.
137: Christen Christensen Hoffgaard, født på Sjælland i 1699, 2 hustruer, tambour i Det Fynske Nationale Regiment under oberstløjtnant Crane, gerning: ?, dom: dødsstraf, den 27. juli 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 4. marts 1744.
138: Jens Nielsen af Norge.

139: Lauritz Jürgensen af Sjælland.
140:
Anders Nielsen Ebeltoft, født i København i 1700, kasseret matros, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 22. august 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri på kongens ordre den 14. august 1745.
141: Hans Henrich, født i København.
142: Christian Hansen, født på Sjælland i 1703, har hustru i Roskilde, tjente hos klokkeren i Roskilde Domkirke, gerning: har bestjålet de kongelige børn, dom: dødsstraf, den 26. august 1743 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 25. august 1744.
143: Friderich Christian, født på Bornholm.
144: Hans Larsen, født i Skåne.
145:
Johann Hartmann, født i Mainz i 1712, maler af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Bülow, gerning: tyveri, dom: 3 år, den 4. januar 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, den 7. juli 1745 leveret til citadellet Frederikshavn.
146: Halvor Hansen af Norge.
147: Christian Friderich Dengel, født i København i 1722, skrædder af profession, gerning: har handlet gudsløs mod sin mor, dom: dødsstraf, den 14. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, den 9. december 1744 leveret til ? på kongens ordre.

148: Frantz Wiese, født i Berlin i 1712, strømpevæver af profession, menig i Det bevæbnede Lollandske Regiment under oberstløjtnant Deseve, gerning: tyveri og desertering, dom: 4 måneder, den 18. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 14. august 1744 [4 dage før hans frigivelse].
149:
Gottfried Müller, født i Sachsen i 1724, menig i Det bevæbnede Lollandske Regiment under kaptajn Johannssen, gerning: desertering, dom: 3 måneder, den 18. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 17. juli 1744.
150:
Johann Adam Lichtle, født i Würzburg i 1719, menig i Det bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn Frellund, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 18. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Ludwig Justesen til Lübeck den 17. april 1746.
151:
Johann Andreas Hubert, født i Gotha i 1714, menig i Det bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn von Below, gerning: tyveri og ødelæggende ?, dom: 2 år, den 18. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Ludwig Justesen til Lübeck den 17. april 1746.
152:
Wilhelm Weitzel, født i Hannover i 1716, menig i Det bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn von Rantzow, gerning: tyveri og ødelæggende ? og fravær, dom: 2 år, den 18. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Ludwig Justesen til Lübeck den 17. april 1746.
153:
Anthon Thornel, født i Brabant i Holland i 1707, menig i Det bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn von Below, gerning: tyveri og desertering, dom: venter på kongelig ordre, den 18. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Martin Wegener til Stettin [nu Szczecin i Polen] den 1. september 1747.
154: Peder Madsen Rothschild, født på Sjælland i 1716, bager af profession, garder i kompagniet under kaptajn Strobel, gerning: tyveri og desertering, dom: 4 år, den 21. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Ludwig Justesen til Lübeck den 30. april 1748.
155: Friderich Espensen, født på Falster i 1700, klejnsmed af profession, har hustru og 3 børn, bonde, gerning: tyveri, dom: 3 måneder, den 22. april 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 18. juni 1744.
156: Matthis Pedersen, født i Jylland i 1719.
157: Christopher Jäger, født i Pommern i 1696, han er gift, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Below, gerning: tyveri og desertering, dom: venter på kongelig ordre, den 6. maj 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Martin Wegener til Stettin [nu Szczecin i Polen] den 1. september 1747.
158: Jürgen Seerup Bie, født i Jylland i 1706, han er gift i København, borger i Kerteminde, gerning: ?, dom: venter, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sat fri den 6. juni 1745 på kongens ordre.
159: Johann Hermann Derhorst, født i Münster i Nordrhein-Westfalen i 1704, menig i Det Bevæbnede Fynske Regiment under kaptajn von der Osten, gerning: hjulpet en slave med at flygte, dom: venter, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 13. april 1745 på kongens ordre.
160: Carl Essmann, født i Pommern i 1723, bødker af profession, garder i kompagniet under kaptajn von Vieregg, gerning: har ført en frue i unåde, dom: 1 år, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 14. juli 1745 på kongens ordre.
161: Hans Christensen, født i Jylland i 1714.
162: Jens Madsen, født i Jylland i 1707.
163: Johann Friedrich Sultzberger, født i Würtemberg i 1717, slagter af profession, menig i Det Fynske Bevæbnede Regiment under kaptajn Svane, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 6. juli 1745.
164: Peder Nielsen, født på Sjælland i 1692.
165: Knud Nielsen, født på Møn i 1716.
166: Reimer Geertz, født i Glückstadt i 1716, parykmager af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn Busekist, gerning: har vist forudlempet en officerfrue, dom: 2 år, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 12. august 1746.
167: Peder Andersen, født i København i 1704.
168: Magnus Magnussen, født i Norge i 1721.
169: Hans Barck, født i Pommern i 1719, xxxmager af profession, garder under kaptajn von Stolberg, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 3. oktober 1745.
170: Thomas Röhling, født i Buxtehude i 1718, knapmager af profession, garder under kaptajn von Stolberg, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 3. oktober 1745.
171: Hans Heinrich Niese, født i Hannover i 1684, han er gift og har hustru i København, menig i Det Lollandske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Holstein, gerning: ?, dom: 1 år, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 23. juni 1745.
172: Johann Christoph Zückert, født i Brandenburg i 1714, skriver af profession, menig i Det Fynske Regiment i Livregimentet, gerning: tyveri og noget under arrestationen, dom: dødsstraf, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 2. april 1759.
173: Jacob Regisser, født i Schwarzwald i 1707, skriver af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Waldow, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, den 18. oktober 1746 sat på skibet Peter Krempien til Rostock.
174: Andreas Foss, født i Danzig [nu Gdansk i Polen] i 1715, skomager af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn Trellund, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 8. november 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, den 18. oktober 1746 sat på skibet Peter Krempien til Rostock.

175: Heinrich Schwalm, født i Hessen i 1708, ingen profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Below, gerning: tyveri og forsøg på selvmord, dom: 6 måneder, den 19. december 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 18. juni 1745.
176: Hans Kahlqvist, født i Pommern i 1704, ingen profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Below, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 19. december 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 2. december 1745.
177: David Marcus, født i Sachsen i 1724, ingen profession, menig i Det Lollandske Bevæbnede Regiment under kaptajn Hüvetter, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 24. december 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 29. juli 1745.
178:
Jacob Bräutigam, født i Thüringen i 1724, ingen profession, menig i Det Lollandske Bevæbnede Regiment under kaptajn Hüvetter, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 24. december 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 24. december 1746.
179: Otto Carl Wartig, født i Böhmen [nu Tjekkiet] i 1723, ingen profession, menig i Det Lollandske Bevæbnede Regiment under kaptajn Hüvetter, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 24. december 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 24. december 1745.
180:
Georg Hesse, født i Kurland [nu i Letland] i 1714, ingen profession, han er gift og har et barn, menig i Det Sjællandske Bevæbnede Regiment under major Owstien, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 29. december 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 2. juni 1745.
181:
Jonas Frantz, født i Darmstadt i 1704, ingen profession, menig i Det Sjællandske Bevæbnede Regiment under kaptajn Constant, gerning: tyveri, dom: 3 år, den 29. december 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, den 30. april 1748 sat på skibet Ludwig Justesen til Lübeck.
182: Knud Raabeck, født på Fyn i 1698, han er prokurator, gerning: ? og trusler, dom: 6 måneder og 210 dage, den 30. december 1744 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 27. marts 1746.
183: Georg Heinrich Schauermann, født i Darmstadt i 1714, skrædder af profession, garder under major von Plessen, gerning: tyveri og desertering, dom: 2 år, den 11. januar 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 29. november 1746 sat på skibet Jacob Babbe til Neustadt på kongens ordre.
184: Jørgen Pedersen, født på Sjælland i 1723.
185:
Samuel Stahn, født i Polen i 1717, dugmager, menig i regimentet under generalmajor Neuberg under oberstløjtnant Leth, gerning: insolvens på Frederiksberg, dom: 1 måned, den 16. januar 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 16. februar 1745.
186:
Michael Bendix Bilenberg, født i Prenzlau i 1713, dugmager, menig i Det Slesvigske Bevæbnede regiment under oberstløjtnant von Bøhmer, gerning: insolvens på Frederiksberg, dom: 2 måneder, den 16. januar 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 16. marts 1745.
187: Samuel Pedersen, født på Sjælland i 1728.
188:
Jonas Murcy, født i Paris i 1713, menig i det Sjællandske Bevæbnede regiment under oberstløjtnant von Ingenhaeff, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 7. februar 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 22. januar 1746 sendt til Hamburg.
189: Johann Dreger, født i Mecklenburg i 1700, han er gift og har et barn, menig i Det Fynske Bevæbnede regiment under kaptajn von Ahlefeldt, gerning: tyveri og desertering, dom: 2 år, den 25. februar 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 27. februar 1747 sendt med skibet Simon Thiel til Kiel.
190: Johann Wilcking, født i Münster i 1711, menig i Det Fynske Bevæbnede regiment under major von Løvenørn, gerning: desertering, dom: 4 måneder, den 3. marts 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 3. juli 1745 sendt tilbage til kompagniet.
191:
Johann Carl Finck, født i Hessen i 1715, menig i Det Fynske Bevæbnede regiment under kaptajn von Plessen, gerning: desertering, dom: 4 måneder, den 3. marts 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 3. juli 1745 sendt tilbage til kompagniet.
192: Ole Nielsen, født i Jylland i 1702, skomager, har hustru og 2 børn.
193: Svend Svendsen, født på Sjælland i 1711, håndskomager, han er gift og har 1 barn.
194:
Andreas Hasse, født i Halle i 1721, skomager, menig i Det Holstenske Bevæbnede regiment under major Harbou, gerning: et eller andet imod menig Wichmann, dom: 6 måneder, den 30. april 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 29. oktober 1745 sendt tilbage til kompagniet.

195: Henrich Schnell, født i Jylland i 1725 [skrevet Hinrich Schnel], menig på Christiansø i Ganisionskompagniet, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 18. maj 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, løsladt den 15. maj 1746.
196: Hendrick Hendricksen, født i Groningen i 1720, menig i Det Sjællandske Bevæbnede Regiment under kaptajn von der Maase, gerning: et eller andet med brændemærker, dom: 1 år, den 29. maj 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 10. august 1745.
197: Bend Pedersen, født i København i 1723, møller af profession.
198: Niels Pedersen, født i Norge i 1727.
199:
Rasmus Adamsen, født på Lolland i 1711, lediggænger, gerning: en tigger, der er undsluppet 2 gange fra Møn, dom: Dødsstraf, død den 19. august 1746.
200: Rudolph Schultze, født i Hamburg i 1712, skrædder af profession, har hustru og 2 børn, menig i Det Lollandske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Holstein, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 16. juni 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 15. juni 1746.
201: Lucas Schwartz, født i Schweiz i 1713, dugmager, har hustru og 1 barn, menig i Det Lollandske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Holstein, gerning: desertering, dom: 4 måneder, den 16. juni 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 15. oktober 1745.
202:
Gottlob Müller, født i Sachsen i 1694, har hustru og 2 børn, grenadér under oberst von Reichwein, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 16. juni 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, løsladt den 16. juni 1747.
203: Ole Rasmussen Linde, født på Bornholm i 1710, har hustru og 1 barn, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under major Rantzow, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 22. juni 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 6. august 1746 sendt til Glückstadt.
204: Peder Pedersen, født i Skåne i 1684.
205:
Staale Gundersen, født i København i 1726, opløber ved 1. division, 10. kompagni, gerning: [forstår ikke teksten på tysk], dom: 2 år, den 30. juni 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 10. juli 1746 sendt tilbage til kompagniet.
206: Franz Jacob, født i Wetterau i Hessen i 1716, slagter af profession, en døbt jøde, gerning: er undsluppet fra Møn, dom: dødsstraf, den 8. juli 1745 indsat i citadellet Frederikshavn, den 1. september 1747 sendt til Stettin [nu Szczecin i Polen] med skibet Martin Wigener.
207: Johann Joachim Schröder, født i Brandenburg i 1678, har 1 barn i København, menig i Garnisionsregimentet under kaptajn von Hohendorff, gerning: [forstår ikke teksten på tysk], dom: dødsstraf, den 8. juli 1745 indsat i citadellet Frederikshavn efter at være indleveret den 2. juni 1744, den 11. august 1745 et eller andet om Rosenborg slot.

271: Hans Martin Zöller, født i Sverige i 1724, våbenskjoldmager, menig ved Kronprinsens Regiment under kaptajn von Kalnein, gerning: desertering, dom: 4 måneder, den 22. november 1746 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 22. marts 1747.
272:
Ludwig Morell, født i Sverige i 1723, religion: Reformert, menig ved Kronprinsens Regiment under kaptajn von Kalnein, gerning: desertering, dom: 4 måneder, den 22. november 1746 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 22. marts 1747.
273:
Christian Meyer, født i Schlesien i 1708, menig ved Kronprinsens Regiment under oberst von Lützow, gerning: ? og absentering, dom: 3 år, den 17. december 1746 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til fæstningen Frederiksort ved Eckernförde den 8. maj 1748.
274: Niels Christian af Sjælland.
275:
Johann Michael Rüssel, født i Lüneburg i 1724, "kimmermand", har kone og 1 barn, garden ved kompagniet under major von Hoben, gerning: komplot omkring desertering, dom: 4 år, den 7. januar 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, på kongens ordre sat på skibet Michael Rosenow til Pommern den 22. november 1749.
276:
Rasmus Andersen Brandt, født i Norge i 1723, grenader i kompagniet under oberst von Haltenborn, gerning: tyveri m.fl, dom: 3 år og senere dødsstraf, den 9. januar 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 10. februar 1756.
277: Johann Jochumsen af Flensburg.
278: Anders Christensen af Jylland.
279: Martin Hansen af Holstein.

280: Jacob Nille, født i Hornberg i Würtemberg i 1711, jæger, menig i Det Holstenske Regiment under major Baron von Güldencrone, gerning: tyveri og desertering, dom: dødsstraf, den 24. februar 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, på kongens ordre sat på skibet Jürgen Johannsen til Lübeck den 16. november 1756.
281: Andreas Werner, født i Eischfeld i 1719, menig i Det Holstenske Regiment under kaptajn Wind, gerning: ? og desertering, dom: dødsstraf, den 24. februar 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 25. november 1759.
282:
Andreas Müller, født i København i 1710, menig i Garnisonsregimentet under kaptajn Møller, gerning: fire gang ? og tyveri, dom: 1 år, den 27. februar 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 30. april 1748.
283:
Andreas Voigt, født i Alsace i Frankrig i 1713, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Below, gerning: har lavet overgreb mod sergenten, dom: dødsstraf, den 27. februar 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt videre til Friedrichsort ved den 8. maj 1748.
284: Christen Christensen af Lolland.
285:
Johann Kirchhoff, født i Bayreuth i 1708, han er gift og har 2 børn, menig i Prinsens regiment under kaptajn Wind, gerning: ?, dom: 3 år, den 3. maj 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 24. januar 1748.

286: Hans Jürgen Kober, født i Wertheim i 1706, han er gift, menig i Det Fynske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Ahlefeldt, gerning: tyveri og indbrud, dom: 4 år, den 6. maj 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Lars Thoersen til Lübeck den 12. maj 1751.
287:
Christian Starck, født i Sachsen i 1715, menig i Det Fynske Bevæbnede Regiment under kaptajn Plessen, gerning: gerning: tyveri og indbrud, dom: 3 år, den 19. maj 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Glückstadt den 6. august 1748.
288:
Anton Caropski [skrevet Anthon Caropcka], født i Schlesien i 1716, menig i Det Fynske Bevæbnede Regiment under major Gude, gerning: lavede falske mønter, dom: 4 år, den 21. maj 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Andreas Zargau til Neustadt den 18. november 1749 på kongens ordre.
289:
Andreas Schmidt, født i Schweiz i 1727, han er gift, menig i Det Fynske Bevæbnede Regiment under major Gude, gerning: lavede falske mønter, dom: 2 år, den 21. maj 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Glückstadt den 6. august 1748.
290: Anders Andersen af Sjælland.

291: Kield Poulsen Mædsche [skrevet Kel Paulsen Mædsche], født i Jylland i 1721, fisker af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Laurentze, gerning: ?, dom: 1 år, den 29. juni 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, "executieret" den 7. marts 1748.
292:
Henrich Bønneberg, født i København i 1713, murer af profession, han er gift og har et barn, menig i Det Fynske Bevæbnede Regiment under major von Løvencrone, gerning: havde straffet sin hustru med en kniv i brystet, dom: dødsstraf, den 10. juli 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt med skibet Ludwig Justesen til Lübeck den 11. maj 1767.
293: Andreas Berg af Pommern.
294:
Vladislaus Schönberg, født i Ungarn i 1720, menig i Det Sjællandske Regiment under oberstløjtnant von Segenhalff, gerning: deserteret med 2 ulydige slaver, dom: 6 måneder, den 14. juli 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 13. januar 1748.
295: Niels Jensen af Sjælland.
296:
Christian Meissner, født i Brandenburg i 1716, møller af profession, grenader under oberst von Kaltenborn, gerning: noget med en officer, dom: 1 år, den 31. august 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 30. august 1748.
297: Jens Larsen af Sjælland.
298:
Søren Rasmussen, født på Sjælland i 1707, han er gift og har 2 børn, bonde i Åstrup i Kongsted sogn, gerning: har stjålet en hest, dom: dødsstraf, den 2. september 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 27. oktober 1747.

299: Ole Nielsen Hoff, født i Norge i 1702, grovsmed af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Laurentze, gerning: tyveri og desertering, dom: dødsstraf, den 2. september 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Kronborg den 26. juli 1748.
300: Hans Larsen af Sjælland.

301: Jens Christensen, født i Norge.
302:
Ivar Gislason [skrevet Gislesson], født i Island i 1722, smed af profession, han har 2 børn, ledig omvandrer på Island, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 12. oktober 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 3. oktober 1760 på kongens ordre.
303: Leonhard Kümmel, født i Würzburg i 1717, møller af profession, grenader ved Kronprinsens Regiment under oberstløjtnant von Kleist, gerning: fuldskab og ?, dom: indtil videre på kongens ?, den 17. oktober 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 17. februar 1749.
304:
Johann Fetter, født i Berlin i 1707, jæger af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment i livkompagniet, gerning: ?, dom: dødsstraf, den 21. oktober 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 5. juni 1762.
305:
Anthon Meyer, født i Hannover i 1719, kandestøber af profession, er gift og har 1 barn, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn Neve, gerning: forhindring af ?, dom: 6 måneder, den 21. oktober 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 21. april 1748.
306:
Sveinbiørn Magnusson, født på Island i 1728, lediggænger fra Island, gerning: har i 3 år ??, dom: 3 år, den 29. oktober 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Glückstadt den 6. august 1748.
307: Andreas Børresen, født på Sjælland i 1715.
308:
Johann Caspar Schönmeyer, født i Hohenstein i 1710, han er gift, menig i Det Sjællandske Bevæbnede Regiment under kaptajn Balling, gerning: overfald ved ???, dom: 6 måneder, den 6. november 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 6. maj 1748.
309:
Carl Benning Donnay, født i Lübeck i 1715, ? ved Kronprinsens Regiment under major Gebhardt, gerning: har gjort et eller andet mod premierløjtnant Engelbrecht, dom: dødsstraf, den 10. november 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Glückstadt den 6. august 1748.
310:
Gebhardt Gabriel Schönrock, født i Pommern i 1708
, menig i Det Fynske Bevæbnede Regiment under major Gude, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 22. november 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Glückstadt den 6. august 1748.
311: Sven Bendsen, født i Sverige i 1709.
312:
Gerhard Olivier, født i Frankrig i 1711, bager af profession, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under major Mule, gerning: ? og tyveri, dom: 2 år, den 24. november 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Glückstadt den 6. august 1748.
313:
Johann Gottfried Kirsch, født i Anhalt Zerbst i 1704, skrædder af profession, er gift og har 3 børn, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under kaptajn Rosenkrantz, gerning: noget omkring hustruen, dom: 3 år, den 24. november 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, den 18. november 1749 sendt med skibet Andreas Jargge til Neustadt.

314: Anders Nielsen Both, født i Jylland i 1717, menig i Det Sjællandske Bevæbnede Regiment under kaptajn Balling, gerning: tyveri og desertering, dom: 1 år, den 24. november 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Kronborg den 26. juli 1748.
315:
Johann Georg Lachmann, født i Lauenburg i 1705, slagter af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under major baron von Güldencrone, gerning: ? og derigennem begik tyveri, dom: 2 år, den 29. november 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 2. december 1747.
316:
Heinrich Herman Glaser, født i Hessen-Kassel i 1705, skrædder af profession, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under kaptajn von der Lühe, gerning: ? og desertering, dom: 1 år, den 30. november 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 30. november 1748.
317:
Franz Joseph Stempel, født i Köln i 1721, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under major Busekist, gerning: ?, tyveri, og ?, dom: dødsstraf, den 30. december 1747 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 29. januar 1756 på kongens ordre.
318:
Christian Wittenfeldt, født i København i 1727, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under kaptajn Dietrichson, gerning: fravær og ?, dom: indtil kongelig nåde, den 5. januar 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Frederiksort ved Eckernförde den 8. maj 1748.
319: Christen Henrichsen, født i Norge.
320:
Johan Gottfried Gerløff, født i Helsingør i 1724, han er gift og har 1 barn, tambour ved Kronprinsens Regiment under kaptajn von Kalnein, gerning: noget mod korporal Birck, dom: dødsstraf, den 24. januar 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 6. november 1749.
321: Jens Pedersen, født i Skåne.

322: Hans Jürgen Budderup, født i Berlin i 1712
, menig i Det Fynske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Ahlefeldt, gerning: havde stjålet 4 ? og 2 heste, dom: dødsstraf, den 21. februar 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 15. april 1748.
323: Hans Christensen, født i Jylland.
324:
Matthias Wehnert, født i Elbingen i 1715, barber af profession, menig i Kronprinsens Regiment i Livskompagniet, gerning: tyveri og desertering, dom: afhænger af kongens ordre, den 22. april 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 9. december 1759.
325:
Simon Seewald, født i Bamberg i 1710, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under kaptajn Rosenkrantz, gerning: tyveri og ?, dom: dødsstraf, den 22. april 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, overført til Glückstadt den 6. august 1748.
326: Jørgen Larsen, født i København.
327: Jens Jensen, født på Bornholm.
328:
Jacob Grundberg, født i Odense i 1725, slagter af profession, tjener, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 20. juni 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, overført til Glückstadt den 6. august 1748.
329:
Christian Rasmand, født i København i 1729, skriver af profession, tjener, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 20. juni 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 20. december 1748.
330: Jacob Otto, født i Pommern i 1709, barber af profession, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under kaptajn Trolle, gerning: desertering og ?, dom: afhænger af kongens ordre, den 18. oktober 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 1. januar 1750.
331:
Christian Meisner, født i Brandenburg i 1716, møller af profession, grenadér i korpset under oberst von Kaltenborn, gerning: pga. flere desparate ?, dom: 3 år, den 5. november 1748 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Rostock med skibet Joachim Bockholdt den 2. november 1751.
332:
Michael Breyer, født i København i 1718
, nålemager af profession, har hustru og 1 barn i København, borger og nålemager i København, gerning: ville lade sig selv ?, dom: 2 år, den 17. januar 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 17. april 1749 på kongens ordre.
333:
Hans Christensen Hinge, født i Jylland i 1720, skrædder af profession, menig i Det Falsterske Bevæbnede Livregiment, gerning: var sendt til slaveri i Fredericia, dom: dødsstraf, indleveret fra kompagniet den 23. januar 1749, død den 8. maj 1751.
334: Niels Hansen, født på Sjælland.
335:
Christian Friedrich Radelfarth, født i Brandenburg i 1713, murer af profession, har hustru og 1 barn, grenadér ved Livregimentet til fods under kaptajn von Kalnein, gerning: er udeblevet efter ferie og har begået tyveri, dom: dødsstraf, den 13. august 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, den 16. maj 1757 sendt med skibet W. H. Maack til Lübeck på kongens ordre.
336:
Georg Gabriel Klinge, født i Homburg i 1717, menig i Livregimentet til fods under kaptajn von Kalnein, gerning: er udeblevet efter ferie og har begået tyveri, dom: dødsstraf, den 13. august 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 8. maj 1757 på kongens ordre.
337: Gottfried Bornack, født i Danzig [nu Gdansk i Polen] i 1727
, ? af profession, menig i Livregimentet til fods under kaptajn von Schmieden, gerning: har stjålet og er deserteret, dom: 3 måneder, den 13. august 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 13. november 1749.
338: Jacob Meyer, født i Köln am Rhein i 1722, ingen profession, har hustru og 2 børn, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under kaptajn von der Lühe, gerning: er deserteret med 2 slaver, dom: 1 år, den 17. november 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 14. november 1750.
339: Hermann Hinrich Glaser, født i Kassel i 1704, skrædder af profession, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under kaptajn von der Lühe, gerning: noget samt desertering, dom: dødsstraf, den 17. november 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 23. marts 1759.
340: Johann Heitrich, født i Thüringen i 1723, slagter af profession, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment i livsregimentet, gerning: desertering, dom: dødsstraf, den 17. november 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, den 17. marts 1760 sendt med skibet Hans Graae til Lübeck på kongens ordre.
341: Jens Bendsen, født i København i 1725.

342: Jens Pedersen, født i København i 1715.
343: Andreas Stephanowitz, født i Ungarn i 1714, barber af profession, grenadér under kaptajn grev zu Rantzow, gerning: tyveri og indbrud i det Asiatiske Kompani, dom: dødsstraf, den 13. december 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, den 20. juni 1758 sendt med skibet Andreas Jargau til Lübeck på kongens ordre.
344: Matthias Abel, født i Meinungen i 1716, kobbersmed af profession, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment i livregimentet, gerning: tyveri og indbrud i det Asiatiske Kompani, dom: 1½ år, den 16. december 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 15. juni 1751.
345: Friedrich Christian Grube, født i Pommern i 1720, bager af profession, menig i livregimentet under kaptajn Weissenborn, gerning: tyveri og indbrud i det Asiatiske Kompani, dom: 2 år, den 29. december 1749 indsat i citadellet Frederikshavn, den 22. december 1751 sendt med skibet Daniel Nuscke til Stettin [nu Szczecin i Polen].
346: Gottfried Niedermeyer, født i Danzig [nu Gdansk i Polen] i 1710, barber af profession, har hustru og 3 børn, menig i livregimentet til fods, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 3. januar 1750 indsat i citadellet Frederikshavn, den 2. juni 1759 sendt med skibet Hans Graae til Lübeck på kongens ordre.

347: Peter Spies, født i Trier i 1714, slagter af profession, har hustru og et barn, menig i livregimentet under kaptajn von Schmieden, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 3. januar 1750 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 16. august 1754.
348: Johann Friedrich Schmee, født i Hannover i 1722, kok af profession, er gift, menig i Det Lollandske Bevæbnede Regiment under oberst von Pritzbuer, gerning: tyveri, dom: ?, den 3. januar 1750 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 9. oktober 1750 på kongens ordre.
349: Johann Friedrich Sidow, født i Berlin i 1718, dugmager af profession, har hustru og 2 børn, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under oberstløjtnant Hauch, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 5. januar 1750 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 29. august 1755.
350: Joseph Eckhardt, født i Frankfurt am Main i 1729, ingen profession, grenadér ved korpset under kaptajn von Stöcken, gerning: forskellige tyverier, dom: dødsstraf, den 6. marts 1750 indsat i citadellet Frederikshavn, den 10. august 1763 sendt med skibet Hans Bendsen til Lübeck.
351: Johann Neumann, født i Schweiz i 1724, ingen profession, garder under kaptajn von Bülow, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 6. marts 1750 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 24. november 1750.
352: Franz Steidinger, født i Schwaben bei Rottweil i 1713, kobbersmed af profession, har hustru og 2 børn, grenadér ved livgarden under kaptajn von Bülow, gerning: har lavet 68 tyverier, dom: dødsstraf, den 6. marts 1750 indsat i citadellet Frederikshavn, den 29. november 1756 sendt med skibet Ludwig Fastesen til Lübeck.
353: Christopher Ziegelkow, født i Mecklenburg i 1714, dugmager af profession, har hustru og et barn, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under baron von Güldencrone, gerning: forskellige tyverier, dom: dødsstraf, den 6. marts 1750 indsat i citadellet Frederikshavn, den 15. februar 1759 sendt med skibet Hans Graae til Lübeck på kongen ordre.
354: Jens Andersen, født i Jylland.

BOG 2

685: Rudolph Friderich Winther, født i Thisted i 1709, har kone og 2 børn, proviantskriver på orlogsskibet Fyen, gerning: Tyveri, dom: overførsel til Vestinden, den 15. september 1756 indsat i citadelle Frederikshavn, transporteret til Vestindien den 20. september 1757.
686:
Friderich Henrichsen Spell, født i Bergen i 1721, parykmagersvend, har kone og 2 børn, proviantskriver på orlogsskibet Fyen, gerning: Tyveri, dom: overførsel til Vestinden, den 15. september 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, transporteret til Vestindien den 20. september 1757.
687:
Christian Thiel, født i Hessisch Lichtenau i 1732, var i det Sjællandske regiment under oberstløjtnant von der Maase, gerning: Desertering, dom: 1 år, den 15. september 1756 indsat i citadellet Frederikshavn til den 21. september 1757, den 1. juli 1757 sendt tilbage til kompagniet på kongelig ordre.
688: Peder Andersen af Holstein.
689:
Andreas Wandschneider, født på Fehmarn i 1715, har kone og 1 barn, styrmand på et skib fra Femern, gerning: lyst kontrabande over en underordnet, dom: 3 måneder, den 30. september 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 30. december 1756.
690:
Carsten Lorentzen [skrevet Lofrentzen], født på Fehmarn i 1738, dreng på et skib fra Femern, gerning: lyst kontrabande over en prakticiset, lyst kontrabande over en herre, dom: 1 måned, den 30. september 1756 indsat i citadellet Frederikshavn til den 30. oktober 1756, sluppet fri den 30. oktober 1756.
691:
Svend Falberg, født i Skåne i 1732, menig i Livregimentet under major Wilkenradt, gerning: desertering, dom: 2 år, den 4. oktober 1756 indsat i citadellet Frederikshavn til den 4. oktober 1758, den 17. juni 1757 sendt tilbage til kompagniet på kongens ordre.

692: Johannes Ackerstedt, født i Sverige i 1734, menig i Livregimentet under kaptajn Weyle, gerning: desertering, dom: 1 år, den 4. oktober 1756 indsat i citadellet Frederikshavn til den 4. oktober 1757, død den 4. november 1756.
693:
Johann Christian Schott, født i Meinungen i 1730, sejlmager af profession, grenader i kompagniet under oberst von der Osten, gerning: tyveri og desertering, dom: dødsstraf, den 4. oktober 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 28. maj 1758.
694: Claus Olsen af København.

695:
August Friderich Drubin, født i København i 1737, parykmager, opløber i 2. division, 1. kompagni nr. 92, gerning: [forstår ikke], dom: dødsstraf, den 20. oktober 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 30. juni 1764.
696: Axel Andersen af København.
697: Hans Larsen af Nyborg.
698: Kaare Gudmundsson af Island, født i 1735, død 1758.
699: Thorder Joensson, født på Island i 1711, ingen profession, har hustru og 3 børn, ledig omvandrer på Island, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 8. november 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 12. juni 1757.

700: Guðmundur Bjarnason [skrevet Biarnesson], født på Island i 1716, ingen profession, ledig omvandrer på Island, gerning: gudsløs handling, dom: dødsstraf, den 8. november 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 21. juni 1757.
701: Biørn Joensson af Island, født i 1733, død 1758.
702: Sigfus Sigmundsson af Island, født i 1729, død 1757.
703: Erland Ambiørnsson af Island, født i 1738, død 1758.
704: Olav Magnusson af Island, født i 1737, sluppet fri den 28. november 1760.
705:
Matthias Valentin, født i Nyborg i 1719, har hustru, konstabel under major Schøller, gerning: [forstår ikke], dom: 6 måneder, den 13. november 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 17. maj 1757
706:
Johann Georg Hermann, født i Weissendorf i Sachsen i 1725, menig i bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn Ellebracht, gerning: desertering, dom: 1 år, den 17. november 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 15. oktober 1757.
707: Hans Peter af København.

708: Christian Læssøe, født på Falster i 1720, gerning: har stjålet ?, dom: dødsstraf, den 7. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 1. februar 1757.
709: Hans Pedersen Graae, født i Viborg i 1731, matros ved 3. division, 6. kompagni, gerning: desertion for 3. gang, dom: dødsstraf, den 8. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn.
710: Anders Pedersen, født i Skåne.
711: Bend Jensen, født i Sverige.
712: Daniel Christian Becker, født i Dessau i 1732, murer af profession, gerning: småtyverier, dom: 43 dage, den 14. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet løs den 26. januar 1757.
713: Tønnes Sørensen, født i København i 1731, ledig omvandrer, gerning: småtyverier, dom: 40 dage, den 14. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet løs den 23. januar 1757.

714: Jacob Vaubel, født i Hanau i Hessen i 1729, jæger af profession, menig i Prins Frederiks Regiment under major von Plessen, gerning: desertion, dom: 1 år, den 15. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 15. december 1757.
715: Christian Weisgerber, født i Darmstadt i 1724, barbér af profession, menig i Prins Frederiks Regiment under major von Zeppelin, gerning: desertion, dom: 2 år, den 15. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, den 24. juni 1758 sendt til byens ?.

716: Johan Simonsen, født i Frederikshald [nu Halden i Norge] i 1713, ingen profession, har hustru og 1 barn, ? fra Sverige, gerning: har forsøgt at overføre to mand fra Det Holstenske Bevæbnede Regiment til Skåne, dom: 4 år, den 16. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, sluppet fri den 16. december 1760.
717: Johann Heinrich Macher, født i Printzlau i Brandenburg i 1732, student, menig i Livregimentet til fods under kaptajn Ruleb, gerning: tyveri og desertering, dom: dødsstraf, den 30. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 24. august 1759.
718: Johan Heinrich Pfaffe, født i Hessen i 1720, ingen profession, menig i Det Falsterske Bevæbnede Regiment under major Utzen, gerning: desertering, dom: 3 år, den 30. december 1756 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt tilbage til kompagniet den 8. december 1759 på kongens ordre.
719: Christian Schmidt, født i Bad Wildbad i Württemberg i 1727, slagter af profession, grenader i kompagniet under von Raben, gerning: tyveri, dom: 9 måneder, den 8. januar 1757 indsat i citadellet Frederikshavn, den 13. oktober 1757 sendt med skibet Hans Fehling til Rostock.
720: Hans Holmberg, født i Sverige i 1736, håndskomager af profession, rytter i 2. Jyske Regiment under ritmester Steensen, gerning: tyveri og desertering, dom: dødsstraf 1 år, den 7. januar 1757 indsat i citadellet Frederikshavn, igen indsat den 8. august 1761, den 13. august 1762 sendt med skibet Ludwig Justesen til Lübeck.
721: Johan Jerselius, født i Sverige i 1729, ingen profession, ledig omvandrer, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 25. januar 1757 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 17. februar 1757.
722: Andreas Lundi, født i Skåne i 1717, grovsmed af profession, har hustru og 2 børn, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Holstein, gerning: desertering, dom: 3 år, den 26. januar 1757 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 1. juni 1757.

925: Ole Hansen af Sjælland
926:
Rolf Andersen, født i Stavanger i 1718, smed, har kone og 2 børn, menig i der Falsterske Regiment under kaptajn de Malleville, gerning: desertering, dom: indtil kongelig benådning, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, deserteret den 29. juni 1771.
927:
Johann Christian Wismar, født i Pommern i 1729, skrædder, har kone og 1 barn, menig i det Holstenske Regiment under kaptajn von Dilleben, gerning: desertering, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 31. maj 1764.
928:
Johann Gottlieb Schleich, født i Magdeburg i 1719, dugmager, matros i 4D8C nr. 75, gerning: desertering, dom: 1 år, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, leveret tilbage til divisionen den 16. november 1764.
929:
Christian Hinrichsen, født i Flensburg i 1736, har kone, matros i 4D4C nr. 16, gerning: opponerede mod ?, dom: 1 år, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, leveret tilbage til divisionen den 18. november 1764.
930: Peder Hansen af Sjælland
931:
Daniel Jürgensen Stanger, født i Norge i 1713, dimitteret ?, gerning: tyveri, dom: 660 dage, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 19. maj 1764.
932: Anton Jasemski, født i Polen i 1736, menig i Prinsens Regiment under major von Plessen, gerning: gentagende tyverier, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, sendt til Cronenburg [Kronborg] den 22. november 1777.
933:
Johann Jenski, født i Polsk Preussen i 1720, garder i Det Holstenske kompagni, gerning: [forstår ikke], dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 10. november 1780.
934:
Georg Ulrich, født i Würzburg i 1728, har en hustru, menig i Det Nordiske Livregiment under løjtnant von Wilenradt, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 31. maj 1764.

935: Paul Olsen af Norge.
936:
David Steinführer, født i Mecklenburg i 1732, menig i Kronprinsens Regiment under oberst von Johannsen, gerning: desertering, dom: 2 år, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 31. maj 1764.
937:
Johann Müller, født i Anspach i 1741, møller af profession, menig i Det Bevæbnede Sjællandske Regiment under oberst von der Maase, gerning: havde falske penge, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 31. maj 1764.
938:
Gottfried Schreiter, født i Sachsen i 1733, har en hustru, menig i Det Bevæbnede Sjællandske Regiment under oberst von der Maase, gerning: havde falske penge, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 18. januar 1765.
939: Johann Meyer af Sachsen.
940:
Johann Leitmann, født i Pfalz i 1744, menig i Det Bevæbnede Sjællandske Regiment under oberst von der Maase, gerning: havde falske penge, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet den 31. maj 1764.

941: Nicolai Lexøe, født i København i 1740, slagter af profession, matros af 4. division, 4. kompagni nr. 80, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, undsluppet fra Nyborg den 2. september 1765.
942: Jens Olsen, født i København.
943: Hans Hansen, født på Møn.
944:
Jacob Nielsen Marcher, født på Bornholm i 1739, han er gift, bonde fra Bornholm, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, død den 17. februar 1765.
945:
Jens Espersen, født på Bornholm i 1735, han er gift og har et barn, bonde fra Bornholm, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 1. april 1764 indsat i citadellet Frederikshavn, deserteret den 17. maj 1771.
946:
Claudi Honchette, født i Lothringen [Lorraine i Frankrig] i 1740, skrædder af profession, menig i Det Falsterske Regiment under kaptajn von Cronstern, gerning: ?, dom: dødsstraf, den 16. april 1764 er han indleveret til regimentet, død den 14. juni 1768.
947: Jens Larsen, født på Sjælland.
948:
Niels Trane, født i Kalundborg i 1743, rytter i Det Jyske Kurasier-Regiment under oberstløjtnant von Holstein, gerning: lod sine kammerater ?, dom: dødsstraf, den 29. april 1764 er han indleveret til regimentet, undsluppet den 5. juni 1764.
949:
Johann Christoph Grøn, født i København i 1739, slagter af profession, rytter ved Det Jyske Regiment under oberstløjtnant von Wolffsgeil, gerning: ?, dom: 6 år, den 29. april 1764 er han indleveret til regimentet, undsluppet den 6. juli 1765.
950:
Adam Gerbrecht, født i Kassel i 1738, menig i Det Danske Livregiment under oberst von Crane, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 10. maj 1764 er han indleveret til regimentet, den 10. maj 1766 sat på skibet Raqvet med kurs mod Lübeck.
951: Christen Michelsen, født i Jylland i 1706.

952: Lars Pedersen Mørck, født på Sjælland i 1718, han er gift og har 3 børn, tjener hos baron von Holck, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1748, død den 19. februar 1766.
953:
Jens Jensen Hasselholt, født i Jylland i 1710, han er gift og har 3 børn, bonde af profession, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1750, død den 16. februar 1765.
954: Christen Andersen, født i Jylland i 1694.
955:
Jens Wulff, født i Jylland i 1704, han er gift og har 2 børn, profession er vægter i Viborg, gerning: har to gange ladet arrestanter løbe, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1754, død den 30. december 1765.
956:
Jens Isaacsen, født i Jylland i 1694, han er gift og har 2 børn, bonde af profession, gerning: noget om en brand, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1755, død den 24. november 1764.
957:
Anders Jensen Kastbierg, født i Jylland i 1726, han er gift og har 1 barn, bødker og bonde af profession, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1756, død den 17. december 1778, samt et eller andet om 1774-91.
958:
Friderich Wilhelm, født på Sjælland i 1718, håndskomager af profession, borger i Aarhus, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1756, druknet den 3. maj 1765 i bygraven.

959: Søren Olsen Winter, født i Jylland i 1712, han er gift og har 2 børn, bonde profession, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1757.
960: Erich Jensen Colding, født i Jylland i 1700, maler af profession og er dimitteret rytter, han er gift og har 2 børn, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1760, undsluppet fra Nyborg den 29. september 1765.
961: Niels Hansen, født i Jylland i 1742, gerning: har begået et mord pga. uforsigtighed.
962:
Daniel Andersen, født i Jylland i 1732, skorstensfejer af profession, han er gift, natmand, gerning: tyveri af hest, dom: dødsstraf, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat siden 1762, undsluppet den 17. maj 1765.
963:
Peter Ewers, født i Haderslev i 1729, linnedvæver af profession, han er gift og har 3 børn, indbygger i landsbyen Seggelund [skrevet Seggeling] i Haderslev Amt, gerning: ?, dom: 1 år, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat den 22. oktober 1763, sluppet fri den 22. oktober 1764.
964:
Peder Callesen, født i Haderslev i 1723, han er gift og har 3 børn, skoleholder af profession, gerning: har anvendt et falsk pas, dom: 5 år, overleveret fra Fredericia den 10. maj 1764, hvor han var indsat den 20. februar 1764, sluppet fri den 20. februar 1769.
965:
Alexander Moulin, født i Riga i 1694, menig i det Bornholmske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Walckendorff, gerning: desertering, dom: dødsstraf, overleveret fra Nyborg den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 29. august 1726, død den 18. december 1764.
966: Peder Hansen, født på Langeland i 1714.
967:
Friderich Eggers, født i Riga i 1733, maler af profession, lediggænger i Odense, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Nyborg den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 28. marts 1747, undsluppet den 19. december 1764.
968: Christopher Senn, født i Hamburg i 1726, parykmager af profession, menig i Prins Frederiks Regiment under kaptajn von Passow, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Nyborg den en 10. maj 1764, hvor han var undsluppet den 4.5. marts 1751, død den 4. november 1769.
969: Lars Christiansen, født i København i 1725.

970: Jacob Clausen, født på Lolland i 1698.
971: Rasmus Rasmussen, født på Fyn i 1728.
972:
Johann Friderich Schneider, født på Fyn i 1728, tjener hos ?, gerning: han har ved uforsigtighed ??, dom: dødsstraf, overleveret fra Nyborg den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 15. juni 1749, død den 10. maj 1765.
973:
Anders Hansen Gaas, født på Fyn i 1729, han er gift, bonde af profession, gerning: han er impliceret i en mordsag, dom: 8 år, overleveret fra Nyborg den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 2. juni 1761, sluppet fri den 2. juni 1769.

974: Rasmus Baltzer, født på Fyn i 1694, han er gift og har 3 børn, bonde af profession, gerning: han er impliceret i en mordsag, dom: dødsstraf, overleveret fra Nyborg den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 2. juni 1761, død den 22. august 1764.
975:
Jeppe Larsen, født på Fyn i 1736, han er gift og har 1 barn, bonde af profession, gerning: har skåret 2 fingre af sig selv for at undgå enrullering, dom: 1 år, overleveret fra Nyborg den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 29. juni 1763, sluppet fri den 29. juni 1764.
976: Hans Nielsen, født på Lolland.
977:
Nicolai Werner, født i Jylland i 1718, han er gift og har 3 børn, dimitteret rytter under generalmajor Neuberg, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Nyborg den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 9. december 1763, undsluppet den 4. oktober 1765.
978: Michael Paulsen, født i Jylland i 1710.
979: Peder Jørgensen Kley, født på Samsø i 1706, bonde af profession, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Korsør den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 3. september 1761, død den 11. maj 1770.

980:
Matthias Arendsen, født i Holbæk i 1704, møller af profession, gerning: ?, dom: 2 år, overleveret fra Korsør den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 30. april 1763, sluppet fri den 30. april 1765.
981: Jeppe Andersen, født på Sjælland i 1726.
982: Stephan Ibsen, født på Sjælland i 1705, han er en bonde, der er gift og har 2 børn, gerning: et eller andet med hustruen, dom: 2 år, overleveret fra Korsør den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 23. november 1763, sluppet fri den 23. november 1765.
983: Hans Mathiesen, født på Sjælland i 1714.
984: Hans Christopher Bredow, født i Mecklenburg i 1691, han er gift og har 4 børn, korporal ved Det Sjællandske Nationale Regiment, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Korsør den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 23. juli 1751, død den 2. november 1764.
985: Jens Christophersen, født i Vordingborg i 1728, han er en bonde med 4 børn, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, overleveret fra Korsør den en 10. maj 1764, hvor han var indsat den 2. august 1754, undsluppet den 3. september 1764.
986: Ole Andersen, født på Sjælland i 1736.
987: Johann Christian Glan, født i København i 1739, han er gift og har 1 barn, konstabel ved 4. division, 2. kompagni, gerning: gaderøver, dom: 2 år, overført den 24. maj 1764 fra sit kompagni, løsladt indtil videre den 23. juli 1764.
988: Knud Larsen, født på Sjælland i 1712.
989: Christen Christensen, født i Jylland i 1704.
990: Even Hansen, født i Arendal i Norge i 1738, menig i Det Falsterske bevæbnede regiment under kaptajn von Pultz, gerning: lod sig selv forsvinde, dom: 2 år, overført den 1. juni 1764 fra regiment, den 10. maj 1766 sendt til Lübeck på skibet Paqvet.
991: Peder Nielsen, født i Ganløse i 1722, han er gift og har 3 børn, er bonde i Ganløse, gerning: har uden tilladelse ?, dom: 6 uger, indsat den 4. juni 1764 fra København amtsjurisdiktion, løsladt den 16. juli 1764.
992: Morten Jensen, født i Sundbylille i 1723, han er gift og har 1 barn, er bonde i Sundbylille, gerning: har ruineret sin ?, dom: 4 måneder, indsat den 4. juni 1764 fra Frederiksborg amtsjurisdiktion, løsladt den 4. oktober 1764.
993: Rasmus Sørensen, født i Enslev i 1738, han er gift og har et barn, er bonde i Enslev i Jylland, gerning: har slået en mand til blods, dom: 2 år, indsat den 14. juni 1764 og indleveret af von Scheel, sluppet fri den 23. september 1765 på forlangende af ?.
994: Niels Pedersen, bonde på Bornholm født i 1714.
995: Hans Werner, født i København i 1744, opløber i 2. division, gerning: tyveri, dom: 3 år, indsat den 28. juni 1764, flygtet fra Nyborg den 17. november 1765.
996: Niels Brandt, født i Aalborg i 1699, han er gift og har 2 børn, er bonde på Lolland, gerning: et eller andet omkring betaling, dom: dødsstraf, indsat den 6. juli 1764 fra amtsmand von Oertz, undsluppet den 18. december 1765.
997: Lars Christensen, født i Røddinge i Damsholte sogn i 1716, han er gift og har 4 børn, er bonde i Røddinge, gerning: ?, dom: 4 måneder, indsat den 18. juli 1764 af amtsmand von Møsting, løsladt den 18. november 1764.
998: Michel Elendersen, født på Færøerne i 1710, han er gift og har 1 barn, er et eller andet på Færøerne, gerning: har med 2 slag slået ?, dom: dødsstraf, indsat den 6. august 1764, død den 29. november 1764.
999: Folcker Johannsen, født i Øst-Frisland i 1697, matros i 1. division, gerning: desertering, dom: kongens beslutning, indsat den 11. august 1764, sluppet fri den 2. september 1764.
1000: Bagge Pedersen, født i Jylland i 1738, lediggænger i Aarhus, gerning: tyveri, dom: 1 år, indsat den 14. august 1764, sluppet fri den 14. august 1765.
1001: Peder Michelsen, født i København i 1718.
1002: Christoph Gottfried Kalbien, født i Rothschild i 1737, menig i Det Falsterske Regiment under kaptajn von Heinen, gerning: ?, dom: ?, indsat den 27. august 1764, flygtet fra Nyborg den 26. juli 1765.

1003: Rudolph Körner, født i Mainz i 1700, skrædder, gerning: har hjulpet to slaver med at undslippe, dom: 2 år, indsat den 28. august 1764, død den 25. april 1765.
1004: Johann Friedrich Winterfeldt, født i Schwerin i 1733, smed, menig i Det Falsterske Regiment under kaptajn von Heinen, gerning: tyveri, dom: på kongens nåde, indsat den 29. august 1764 fra regimentet, hængt sig selv den 2. april 1781.
1005: Heinrich Schambach, født i Hessen Homburg i 1736, barber, menig i Det Falsterske Regiment under kaptajn von Bager, gerning: Sløseri, dom: 2 år, indsat den 30. august 1764 fra regimentet, undsluppet fra Nyborg den 2. september 1765.
1006: Hans Christensen, født i Holbæk i 1748, har tjent hos en borger i Holbæk, gerning: har slået en pige til blods, dom: 276 dage, indsat den 10. september 1764 fra arresten i Holbæk, sluppet fri den 2. december 1764 på kongens ordre.
1007: Christian Christensen, født i Rothschild i 1724, skytte, er gift og har 2 børn, skytte på Rothschild-klosteret, gerning: ?, dom: 1 måned, indsat den 25. september 1764 fra jagtsessionen, sluppet fri den 25. oktober 1764.
1008: Christen Pedersen, født i Jylland i 1742.
1009: Christian Christensen, født i Flensburg i 1737, menig i Livregimentet, gerning: tyveri og desertering, dom: dødsstraf, indsat den 12. oktober 1764 fra regimentet, undsluppet den 22. maj 1767.
1010: Johan Roswall, født i Kalmar i Sverige i 1748, bødker, menig i Det Sjællandske Regiment under major de Moth, gerning: deserteringskomplot, dom: dødsstraf, indsat den 12. oktober 1764 fra regimentet, undsluppet fra Nyborg den 26. juli 1765.
1011: Jacob Johan Weyland, født i København i 1731, skomager, dimitteret tambour fra Kronprinsens Regiment, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indsat den 30. oktober 1764, undsluppet den 2. august 1766.
1012: Andreas Werner, født i Eichsfeld i 1719, menig i Det Holstenske Regiment under kaptajn von Schwentzen, gerning: desertering, dom: dødsstraf, indsat den 3. november 1764 fra regimentet, død den 3. august 1765.
1013: Johann Adam Seelig, født i Mainz i 1737, menig i Kronprinsens regiment under major von Plessen, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indsat den 6. november 1764 fra regimentet, den 28. september 1775 sendt til Stettin [nu Szczecin i Polen] på kongens ordre.
1014: Claus Stüben, født i Holstein i 1743, rytter i Det Holstenske Kurasier-regiment under oberst von Gude, gerning: har stjålet en hest, dom: op til kongen, indsat den 8. november 1764 fra regimentet, død den 10. december 1764.
1015: Peter Arnet, født i København i 1740, skrædder af profession, opløber i 3. division, 8. kompagni, gerning: tyveri, dom: 3 år, indsat den 14. november 1764 fra divisionen, flygtet fra Nyborg den 26. juli 1765.
1016: Niels Jensen af Holbæk, født på Sjælland i 1672, han er gift, gerning: har givet en delikvent mulighed for at flygte, dom: 1 år, indsat den 28. november 1764 fra byen Voigt i Holbæk menighed, død den 12. september 1765.
1017: Jacob Groch, født i Schlesien [nu Polen] i 1724, grenadér i Det Bevæbnede Livregiment under kaptajn von Müller, gerning: tyverier fra sin post, dom: dødsstraf, indsat den 1. december 1764 fra regimentet, den 11. maj 1767 sendt til Lübeck med skibet Ludwig Justesen.
1018: Jens Nielsen, født i Haurum i 1743 under grevskabet Frijsenborg, han er gift og har et barn, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indsat den 11. december 1764 fra grevskabet, flygtet den 17. maj 1765.
1019: Anders Rasmussen, født i Dolmer i Grenå sogn i 1740 under grevskabet Scheelenborg, bonde i Dolmer, gerning: har slået en mand til blods, dom: 2 år, indsat den 13. december 1764 fra grevskabet, sluppet fri den 23. september 1765 på grevskabets nåde.
1020: Peter Lauter, født i Glückstadt i 1730, han er gift og har et barn, menig i Livregimentet i Det Holstenske Regiment, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, indsat den 13. december 1764 fra regimentet, flygtet fra Nyborg den 24. juli 1768.
1021: Morten Thomasen, født i Hørsholm i 1724, han er gift og har et barn, bonde i Hørsholm, gerning: har stjålet 17 ?, dom: dødsstraf, indsat den 13. december 1764 fra Hørsholm, flygtet den 16. februar 1765.

1022: Salve Geertsen, født i Arendal i Norge i 1734, skomager af profession, dimitteret matros, gerning: har stjålet træ, dom: 85 dage, indsat den 18. december 1764 og indleveret fra Københavns amt, sluppet fri den 3. april 1765.
1023:
Johann Heinrich Dieterich, født i Vestphalen i 1741, dimitteret fra Det Falsterske bevæbnede regiment, gerning: har stjålet træ, dom: 90 dage, indsat den 18. december 1764 og indleveret fra Københavns amt, sluppet fri den 13. april 1765.
1024: Niels Erichsen, født på Sjælland i 1735, løsgænger.
1025:
Rasmus Christensen, født i Engestofte i 1734, han er gift og har et barn, husmand i Engestofte på Lolland, gerning: har slået sin steddatter, dom: 6 måneder, indsat den 21. januar 1765 fra Sakskøbing, løsladt den 21. juli 1765.
1026:
Anders Hansen, født i Skåne i 1717, han er gift og har et barn, arbejdsmand på Holmen i 1. arbejdskompagni nr. 88, gerning: tyveri, dom: 1 år, indsat den 24. januar 1765 fra Holmen, løsladt den 24. januar 1766.
1027:
Cornelius Gundersen, født i Norge i 1729, menig i Livkompagniet i Det Nordiske Livregiment, gerning: tyveri og fravær, dom: 4 år, indsat den 25. januar 1765 fra regimentet, løsladt den 25. januar 1769.
1028: Henrich Nielsen, født i København i 1738, skomager.
1029:
Claude Goderich, født i Schweiz i 1733, menig i Det Oldenborgske bevæbnede regiment, gerning: subordination, dom: 2 år, indsat den 7. februar 1765 fra regimentet, den 11. marts 1767 sendt til Lübeck på skibet Ludwig Justesen.
1030:
Anders Hansen Arff, født i Jylland i 1741, skrædder af profession, matros i 1. division, nr. 45, gerning: [forstår ikke], dom: 6 år, indsat den 27. februar 1765 fra divisionen, undsluppet den 19. september 1765.

1345: Johann Christian Ludwig Gottfried Faber, født i Hildburghausen i 1740, sergent i Kronprinsens Regiment under kaptajn von Høyelse, gerning: deserteringskomplot og falsorum, dom: dødsstraf, den 13. september 1769 er han indleveret til regimentet, på kongens ordre sluppet løs den 10. juni 1771.
1346:
Georg Adolph Burkersroda [skrevet Burckersrod], født i Naumburg i Sachsen i 1741, korporal i Kronprinsens Regiment under kaptajn von Høyelse, gerning: deserteringskomplot, dom: 2 år, den 13. september 1769 er han indleveret til regimentet, død den 25. maj 1770.
1347: Eschild Jensen, født i Oppe Sundby i 1747, bonde, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 16. september 1769 er han indleveret til regimentskriver Dahlstrøm, [ingen angivelse af, hvad der skete med ham]
1348:
Johann Irmann, født i Letland i 1742, menig i Det Nordiske Livregiment under kaptajn von Wilster, gerning: tyveri og desertering, dom: 4 år, den 23. september 1769 er han indleveret til regimentet, sluppet fri i 1773.
1349:
Gottlieb Kruse, født i Stockholm i 1737, har hustru og 2 børn, menig i Det Nordiske Livregiment under kaptajn von Wilster, gerning: desertering, dom: 2 år, den 23. september 1769 er han indleveret til regimentet, sendt til Lübeck med båden Paquet den 22. september 1771.
1350:
Joseph Watsch, født i Bamberg i 1731, blæser af profession, har hustru og 2 børn, menig i Kongens Regiment under major von Castonier, gerning: har udtalt sig med ubekvemme ord, dom: dødsstraf, den 3. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, sendt til Glückstadt den 22. maj 1771.

1351: Jacob Mette, født i Braunschweig i 1730, farver af profession, har hustru og 1 barn, menig i Det Bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn von Neynaber, gerning: tyveri, dom: 6 år, den 3. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, død den 23. marts 1770.

1352: Friedrich Sturm, født i Erfurt i 1731, "guttmacher" af profession, har hustru og 2 børn, menig i Det Falsterske Regiment under kaptajn von Plessen, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 3. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, på kongens ordre sluppet løs den 17. juli 1770.
1353:
Joseph Erhardt, født i Würzburg i 1733, menig i det Falsterske Regiment under obertsløjtnant Murhardt, gerning: tyveri, dom: 3 år, den 8. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, sat fri i 1772.
1354: Lars Olufsen af Sjælland født i 1743, bonde fra Vallø Stift.
1355: Christen Pedersen af Sjælland født i 1746, bonde fra Vallø Stift.
1356:
Anders Christensen Kragh, født i Aalborg i 1741, matros af 4D, gerning: tyveri, dom: 1 år, den 13. oktober 1769 er han indleveret til divisionen, sat fri den 13. oktober 1770.
1357:
Lars Rasmussen af Spjellerup under Vemmetofte Gods, født i 1721 og har hustru samt 3 børn.
1358: Just Dietrich Schnell, født i København i 1747, matros af 4D, gerning: ?, dom: 6 måneder, den 24. oktober 1769 er han indleveret til divisionen, sat fri den 24. april 1770.

1359: Gottlieb Steiner, født i Schweiz i 1735, værktøjsmager af profession, menig under oberstløjtnant von Bessel, gerning: desertering, dom: dødsstraf, den 26. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, undsluppet den 20. november 1770.
1360: Johann Georg Gottwald, født i Hamburg i 1740, ?trykker af profession, har hustru og et barn, menig i Det Holstenske Regiment, gerning: desertering, dom: dødsstraf, den 26. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, undsluppet den 30. oktober 1771.

1361: Heinrich Pfeiffer, født i Grefehoft Sholm? i 1727, har hustru og 2 børn, menig i Det Falsterske Regiment under kaptajn von Plessen, gerning: ?, dom: 3 år, den 26. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, sat fri i 1772.
1362: Peder Lars Thorsen [skrevet Thoersen] af Amager, født i 1740.
1363:
Hans Christian Thode, født i Trondheim i Norge i 1740, har en hustru, grenadeer i Det Kongelige Regiment under kaptajn von Ammen, gerning: desertering, dom: 4 år, den 27. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, ?? sat fri et halvt år efter men er igen deserteret i 1774.
1364:
Michael Hanau, født i Memel i Preussen [nu nu Klaipeda i Litauen] i 1744, menig i Det Kongelige Regiment under kaptajn von Michaelsen, gerning: ?. dom: 2 år, den 27. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, sat fri i 1773.
1365: Heinrich Ohlwein, født i Hessen i 1739, menig i Det Kongelige Regiment under kaptajn Bachmeyer, gerning: tyveri, dom: 3 år, den 28. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, sat fri i 1772.

1366: Georg Kießling, født i Bamberg i 1740, drejer af profession, menig i Det Bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn Hornemann, gerning: ?, dom: 6 år, den 28. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, deserteret i 1771.
1367:
Johan Jacob Zappe, født i Sachsen i 1731, han er gift, grenadér i Det Bevæbnede Holstenske Regiment under kaptajn Morgenstierne, gerning: ?, dom: 3 år, den 28. oktober 1769 er han indleveret til regimentet, sat fri i 1772.

1368: Arend Arvedsen Lundqvist, født i Sverige i 1739, klejnsmed af profession, har 2 hustruer, hvoraf den ene er i Sverige, arbejder som nattevægter i København, gerning: ?, dom: dødsstraf, den 31. oktober 1769 er han indleveret til Københavns byvagt, undsluppet den 16. december 1769.
1369: Lars Pedersen af Bornholm, født i 1704.
1370:
Lars Olsen, født i Malmö i 1743, matros i 3. division, 8. kompagni, gerning: intentioner om desertering og ?, dom: 4 år, den 9. november 1769 er han indleveret til divisionen, sat fri i 1773.
1371: Johannes Nielsen af København, født i 1748.
1372: Niels Nielsen af København, født i 1749.

1373: Samuel Peter Schönberg, født i Rothschild i 1750, tambour ved artilleriet under major von Mechlenburg, gerning: tyveri og desertering, dom: På kongens ?, den 20. november 1769 er han indleveret til artilleriet, død den 4. august 1770.
1374:
Abraham Bruno, født i Preussen i 1735, menig i Prins Frederiks Regiment under major von Widdersheim, gerning: tyveri, dom: 3 år, den 21. november 1769 er han indleveret til regimentet, sat fri i 1772, skal forlade landet.
1375: Knud Pedersen af Lolland, født i 1740.

1376: Niels Larsen Thorup, født i København i 1740, profession: frisør i København, gerning: ?, dom: 1 år, den 29. november 1769 er han indleveret til Københavns byvagt, sluppet fri den 29. november 1770.
1377:
Lars Larsen Ørn, født i Bragnæs i Norge i 1736, han er gift, menig i Aggershus Regiment under kaptajn von Dietrichsen, gerning: tyveri, dom: 3 år fra den 12. september 1769, den 5. december 1769 er han indleveret til Generalitet og Commisariats Collegio, sat fri i 1772. [Red: Han bor vist i 1783 i Aarhus ifølge et skiftebrev fra Drammen byfoged, men er væk igen ifølge FT1787].
1378: Sivert Larsen, født i Norge i 1737.
1379: Johann Setzmann, født i Bamberg i 1745, han er jæger af profession, menig i livregimentet i Kongens Regiment, gerning: tyveri, dom: 2 år, den 12. december 1769 er han indleveret fra regimentet, sluppet fri den 12. december 1771.
1380: Joseph Meinhard, født i Wien i 1723, han er musikant af profession, menig i Det Holstenske Bevæbnede Regiment under kaptajn von Neynaber, gerning: blevet væk efter ferie, dom: 4 uger, den 17. december 1769 er han indleveret fra regimentet, sluppet fri den 14. januar 1770.
1381: Niels Höyström, født i Sverige i 1719, han er gift og har et barn, var xxx i København, gerning: var lemfældig på sine poster, dom: 1 år, den 19. december 1769 er han indleveret fra byens arrest, sluppet fri den 19. december 1770.
1382: Svend Jensen, født på Amager i 1746.
1383: Mads Larsen, født i Asminderød i 1753, bonde i Asminderød, gerning: tyveri, dom: dødsstraf, den 19. december 1769 er han indleveret fra regimentskriveren, deserteret den 28. juli 1772.
1384: Lars Jensen, født i Sverige i 1738.
1385: Niels Nyegaard, født på Sjælland i 1737, bondekarl, gerning: [kan ikke læse], dom: dødsstraf, indleveret den 17. januar 1770 fra Sorø Amt, deserteret i 1771.
1386: Christopher Berg, født i Hørsholm i 1745, han er gift, matros i 4. division, gerning: desertering, dom: 3 år, indleveret den 27. januar 1770 fra divisionen, sluppet fri den 27. januar 1773.

DER ER IKKE FLERE FRA STOKHUSET I BOGEN EFTER nummer 1386 i 1770.

Der er desuden en Signalementprotokol fra Stokhuset, der dækker årene 1807 til 1849. Det angives på forsiden, at deres alder er den, de var, da de blev indsat.
Herunder er et uddrag af disse to bøger:

Ærlige slaver
Opslag 3
1: Rasmus Jensen Hendel, født i København, 34 år [1749], 65 tommer høj, indkom den 24. december 1783, er invalid og kan hverkan gå eller se.
2: Johannes Bræde, født i København, 31 år [1759], 58 tommer høj, indkom den 9. juni 1790, stærke skuldre og ben, rundt ansigt, brunt hår og blå øjne, middelmådig næse, almindelig mund, xxxarret på begge arme, ugift.
3: Jens Pedersen, født i Husby på Fyn, 18 år [1774], 62¾ tommer høj, indkom den 28. september 1792, brunt hår og blå øjne, rundt ansigt, middelmådig næse, lille mund, et lille ar på venstre øjenbryn, ugift.

Opslag 9
121: Zacharias Bernt, født i København, 30 år [1776], 60½ tommer høj, indkom den 19. juli 1806, rundt ansigt, stup næse, almindelig mund, sort hår og brune øjne, den højre hånd er bestandig af led.
122: Christian Friderich Bruun, født i København, 50 år [1756], indkom den 19. juli 1806, løsladt.
123: Ludwig Reinecke, født i Westphalen, 30 år [1776], indkom den 19. juli 1806, deserteret.
124: Johann Ludwig Bärenfänger, født i Westphalen [skrevet Berenfinger på dansk], 32 år [1774], 62 tommer høj, indkom den 1. juli 1806, rundt ansigt, almindelig mund og næse, sort hår og blå øjne.

Opslag 77
370: Peder Andersen Kaalager, født i Kaalagerhus i Vråby sogn [skrevet i Koldagerhus], 47 år [1776], indkom den 21. januar 1824 på livstid, mager og spinkel af bygning, blond hår og blå øjne, rødlig ansigtsfarve, har et 2 tommer langt ar under venstre håndled [Han er måske den søn af gårdmand Anders Pedersen af Skrosbjerg, der er 13 år ved FT1787 og således født omkring 1774?].
371: Hans Pedersen Orloff alias Hans Meisling, født i Mejsling i Jerlev sogn, 45 år [1778], indkom den 25. januar 1824 på livstid under streng bevogtning, 67 tommer høj, stærk af lemmer og bygning, sort hår og brune øjne, rødmosset og fyldigt ansigt, venstre hånds lillefinger er broget [Ved FT1787 er han søn af hesteskærer Peder Mortensen Orlof af Mejsling].
372: Ib Hansen, født i Hellestrup i Sønder Asmindrup sogn, 39 år [1784], indkom den 28. januar 1824 på livstid overført fra uærlige slaver [Ifølge FT1787 er han dog nok født i 1774, og hvis korrekt er han søn af Hans Mejer af Hellestrup og døbt Ip Hansen].

Der er desuden en nyere stambogsprotokol over indsatte over stokhusfanger, der dækker 1817 til 1823. Herunder er et mindre uddrag fra denne protokol.

Et nyt link angiver en ny side.

Ærlige slaver

1: Johan Peter Sørensen alias Johan Peter Thostrup, født i København, 22 år [1795], håndværkerdreng, han er ugift, indkom den 3. januar 1817 og på 3 år for tyveri, den 4. januar 1817 afleveret til tugthuset
3: Jørgen Jensen, født i Utterslev på Lolland, 28 år [1789], har været stykkudsk, han er ugift, indkom den 5. januar 1817 og på 4 år for tyveri, løsladt den 5. januar 1821.
4: Wilhelm Petri, født i Jesenburg i Hessen, 54 år [1763], skomager af profession, han er ugift men har 1 søn, indkom den 8. januar 1817 og på livstid for tyveri.
6: Peder Jensen Engsøe, født i Tårnby, 28 år [1789], har været enrulleret matros, han er ugift, indkom den 21. januar 1817 og på 5 år for tyveri, løsladt den 21. januar 1822.
7: Hans Sørensen, født i Grumstrup i Vedslet sogn, 22 år [1795], har været bondedreng, han er ugift, indkom den 24. januar 1817 og på 3½ år for tyveri, den 24. januar 1718 afleveret til tugthuset.
9: Peder Jacobsen Liisberg, født i Kosel i Holstein, 46 år [1771], murer af profession men er afskediget soldat, han er gift og har 3 sønner og 1 datter, indkom den 24. januar 1817 og på 4 år for tyveri, løsladt den 24. januar 1821.
17:
Johann Henrichsen, født i København, 46 år [1771], han har været enrulleret matros, han er ugift, indkom den 20. februar 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 20. februar 1820.
18: Niels Christensen, født i Ugledige i Allerslev sogn [skrevet Ulede], 29 år [1788], har været gårdskarl, han er ugift, indkom den 22. februar 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 22. februar 1820.
19: Johannes Florander, født i Göteborg i Sverige, 40 år [1777], han er uddannet blikkenslagersvend, han er enkemand med 2 sønner og 2 døtre, indkom den 24. februar 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 24. februar 1820.

20: Peder Nielsen Brarup, født i Nakskov, 34 år [1783], matros, han er gift og har 3 sønner og 1 datter, indkom den 2. marts 1817 og på 4 år for tyveri, løsladt den 2. marts 1821 men genindsat den 21. marts 1821.
21:
Johan Henrich Ellingsen, født i Jægerspris, 42 år [1775], han er en løsladt fange, han er gift og har en datter, indkom den 11. marts 1817 og på 4 år for tyveri, løsladt den 11. marts 1821.
22:
Jens Pedersen Baadsholm, født i Frederiksborg, 45 år [1772], han er en afskediget rytter, ugift, indkom den 12. marts 1817 og på 3 år for tyveri samt desertering den 16. april 1811, død den 21. april 1823.

23: Heinrich Wiletiens, født i Hamburg, 26 år [1791], matros, indkom den 19. marts 1817 og på 4 år for tyveri, løsladt den 19. marts 1821.
24:
Lars Jensen Eggertsen, født i København, 25 år [1792], afskediget tømmermand, indkom den 19. marts 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 19. marts 1820.
25:
Christen Hansen Gammelstrup, født i Gammelstrup, 29 år [1788], var et eller andet ved forrige Københavns ?, indkom den 21. marts 1817 og på livstid, for 16 tyverier, løsladt den 29. januar 1821 efter allerhøjeste resolution.
26:
Jørgen Pedersen Flensburg, født i Flensburg, 28 år [1789], artillerist ved artillerikorpset, indkom den 29. marts 1817 og på livstid, for tyveri, løsladt den 29. januar 1821 efter allerhøjeste resolution.
27:
Carl Gottlieb Haupt, født i København, 56 år [1761], arbejdsmand, indkom den 29. marts 1817 og på livstid, for tyveri, død den 1. juni 1821.
28:
Gunder Nielsen Wold, født i Frederiksdal i Norge, 31 år [1786], enrolleret matros, maler af profession, indkom den 29. marts 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 29. marts 1820.
29:
Peder Mogensen, født i Søborg, 42 år [1775], bondekarl, indkom den 1. april 1817 for flere tyverier og på livstid.
30:
Johann Thomas Goldschmidt, født i Køge, 33 år [1784], afskediget grenadér ved Københavns Regiment, indkom den 11. april 1817 for tyveri og på 3 år, løsladt den 11. april 1820.
31:
Christen Andersen Gudmand, født i København, 38 år [1779], enrolleret matros, indkom den 11. april 1817 for tyveri og på 3 år, løsladt den 11. april 1820.

32: Ole Jensen Bosted, født i Dragør, 37 år [1780], enrolleret matros, indkom den 17. april 1817 for tyveri og på 4 år, deserteret den 22. november 1817.
33:
Christen Espensen, født i København, 24 år [1793], enrolleret matros, indkom den 23. april 1817 for tyveri og på 3 år, afleveret til tugthuset den 23. april 1817.

34: Jørgen Andersen Annisse, født i Annisse, 28 år [1789], musketer ved Det Danske Livregiment, 3. kompagni, indkom den 23. april 1817 for tyveri og på livstid, løsladt den 4. august 1822 ifølge allerhøjeste resolution.
35:
Poul Rudolph Andersen eller Lutecht, født i Kolding, 37 år [1780], afskediget soldat ved 3. Jydske Regiment, hattermager af profession, indkom den 23. april 1817 for tyveri og på livstid.
36:
Rasmus Andersen Back, født i Thorstrup i Jylland eller Thostrup, 46 år [1771], husmand, har hustru, en søn og to døtre, indkom den 23. april 1817 for hestetyveri og på livstid, død den 22. september 1817.
37:
Johan Christian Førster, født i København, 22 år [1795], håndværkssvend, stolemager af profession, indkom den 25. april 1817 for tyveri og på 5 år, afleveret til tugthuset den 26. april 1817.
38:
Lars Pedersen Eilstrup, født i Vejby på Sjælland, 38 år [1779], løsladt slave, han er gift og har to sønner og to døtre, indkom den 25. april 1817 for tyveri og på livstid.
39:
Peder Jeppesen, født i Orup på Sjælland, arbejdskarl, 25 år [1792], indkom den 5. maj 1817 for tyveri og på 4 år, død den 20. maj 1817.
40:
Rasmus Nielsen Abildgaard, født i København, 23 år [1794], håndværkssvend, sejldugvæver af profession, indkom den 5. maj 1817 for tyveri og på 3 år, afleveret til tugthuset den 6. maj 1817.
41:
Jens Larsen Lund, født i København, 38 år [1779], afskediget tømmermand, tømmermand af profession, han er gift og har en søn, indkom den 7. maj 1817 for tyveri og på 3 år, løsladt den 7. maj 1820.
42: Herluf Trolle Rahbeck, født i Sorø, 29 år [1788], afskediget soldat, indkom den 8. maj 1817 for tyveri og på 5 år, deserteret den 31. juli 1817, løsladt den 8. maj 1822.
43: Niels Pedersen Ørum, født i Jylland, 44 år [1773], slave fra Nyborg, indkom den 13. august 1809 og på livstid for tyverier, død den 22. august 1817.
44: Johan Christian Kestner, født i København, 46 år [1771], slagter af profession, slave fra Nyborg, indkom den 19. oktober 1811 på livstid for tyverier, beregn bevogtning.

45: Carl Mortensen, født i København, 40 år [1777], slave fra Nyborg, indkom den 14. maj 1812 på livstid for tyverier.
46: Christian Friderich Hintze, født i København, 33 år [1784], slave fra Nyborg, indkom den 9. august 1813 på livstid for tyverier, beregn bevogtning.
47: Thomas Christensen, født i Nakskov, 26 år [1791], skomager af profession, arbejdskarl, han er gift og har en søn, indkom den 20. maj 1817 på 3 år for tyverier, løsladt den 20. maj 1820.
48: Lars Rasmussen Lind, født i Stege, 33 år [1784], grovsmed af profession, fange fra forbedringshuset, han er gift og har en søn og en datter, indkom den 24. maj 1817 på 3 år for 2 x tyverier, løsladt den 24. maj 1820.
49: David Mortensen eller Petersen, født i København, 38 år [1779], afskediget soldat, enkemand med 2 sønner, indkom den 30. maj 1817 på 3 år for 2 x tyverier, løsladt den 30. maj 1820.
50: Johann Christian Wisner, født i Hamburg, 58 år [1759], løsladt slave af året 1812, indkom den 10. juni 1817 og på livstid, i 1812 blev han løsladt og bragt ud af landet og har indfundet sig igen.
51: Christopher Kleinmeyer, født i København, 24 år [1793], tømmermand af profession, sjover, indkom den 19. juni 1817 og på 5 år for tyverier, afleveret til tugthuset den 25. juni 1817.
52: Johan Joseph Weber, født på Frederiksberg, 25 år [1792], arbejdskarl, indkom den 25. juni 1817 og på 3 år for tyverier, løsladt den 25. juni 1820.
53: Carl Erdtmann Arentzen, født i København, 18 år [1799], kokkedreng, indkom den 27. juni 1817 og på 3 år for tyverier, løsladt den 27. juni 1820.
54: Peder Jensen Haubach, født i Sejerslev [skrevet Serresløv], 25 år [1792], bondekarl, indkom den 2. juli 1817 og på 4 år for tyverier, løsladt den 2. juli 1821.
55: Søren Olsen, født i Kvislemark, 38 år [1779], bondekarl, han er gift og har en søn og en datter, indkom den 5. juli 1817 og på 3 år for tyverier, løsladt den 5. juli 1820.
56: Lars Nielsen Bisholdt, født i Bisholt [i Glud eller Skjold sogn], 25½ år [1792], snedker, indkom den 6. juli 1817 og på 4 år for tyverier, deserteret den 22. januar 1818, løsladt den 27. juli 1821.

57: Jørgen Madsen Weuflinge, født i Veflinge sogn på Fyn, 35 år [1782], afskediget soldat, indkom den 7. juli 1817 og på 4 år for tyverier, løsladt den 7. juli 1821.
58: Johann Carl Ludwig, født i Berlin, 40 år [1777], silkevæver, borger i København, indkom den 7. juli 1817 og på 3 år for falske banksedler, død den 21. februar 1818.
59: Carl Daniel Schmidt, født i Keritz ved Berlin, 45 år [1772], nagelsmed, han er gift, indkom den 7. juli 1817 og på 3 år for falske banksedler, løsladt den 31. juli 1818 efter allerhøjeste resolution.
60: Lars Christensen Strand, født i Lemvig, 25 år [1792], enrulleret matros, indkom den 9. juli 1817 og på 3 år for tyverier, løsladt den 9. juli 1820.
61: Lars Nielsen Ubye, født i Ubby på Sjælland [skrevet Ubye], 32 år [1785], afskediget soldat, indkom den 15. juli 1817 og på livstid for voldtægt.
62: Niels Larsen Ulkerup, født i Ulkerup i Egebjerg sogn, 40 år [1777], afskediget soldat, indkom den 18. juli 1817 og på 2 år for bedragerier, løsladt den 18. juli 1819.

63: Wilhelm Tønder, født i København, 22 år [1795], sejlmager af profession, indkom den 25. juli 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 25. juli 1820.
64: Constantin, mulat, født i Caraso i Vestindien, 19 år [1798], guldsmed af profession, indkom den 31. juli 1817 og på livstid for tyverier.
65: Thomas Hansen, født i Nødebo, 20 år [1797], pottemagerdreng af profession, indkom den 1. august 1817 og på 3 år for tyveri, deserteret den 28. juni 1819, løsladt den 1. august 1820.
66: Christian Ludvig Kamstrup, født i København, 35 år [1782], snedker af profession, løsladt slave, indkom den 1. august 1817 og på livstid, ifølge resolution af den 18. april 1823 er han kagestrøget og brændemærket og sendt til ?.
67: Andrea Geronimo, født i Quinta Rojana i Venezuela [skrevet Rojana i Amerika], 56 år [1761], skrædder af profession, sørøver, han er gift og har en søn og to døtre, indkom den 4. august 1817 og på livstid for sørøveri, død den 25. december 1819.
68: Sebastian Vielma, født i Cumana i Venezuela [skrevet Comana i Amerika], 32 år [1785], tømmermand af profession, sørøver, han er gift og har 4 sønner og en datter, indkom den 4. august 1817 og på livstid for sørøveri.
69: Fabian Vielma, født i Cumana i Venezuela [skrevet Comana i Amerika], 33 år [1784], tømmermand af profession, sørøver, han er gift og har en datter, indkom den 4. august 1817 og på livstid for sørøveri, død den 20. december 1820.
70: Manuel Salvador, født i Cumana i Venezuela [skrevet Comana i Amerika], 30 år [1787], fisker af profession, sørøver, han er gift og har en søn og en datter, indkom den 4. august 1817 og på livstid for sørøveri.
71: Christian Petersen, født i København, 33 år [1784], Vestindisk soldat, ingen profession, indkom den 2. august 1817 og på livstid for nationsforbrydelse, den 25. juli 1823 afgivet til Citadellet i Frederikshavn.
72: Kristopher Henrich Furehtegott Friderichsen, født i København, 22 år [1795], dugmagerdreng, dugmager af profession, indkom den 6. august 1817 og på livstid for tyveri, den 31. marts 1820 sendt til Kronborg-fæstningen, tilbage den 25. december 1820.
73: Jens Simonsen, født på Föhr, 32 år [1785], styrmand, ingen profession, han er gift og har en datter, indkom den 6. august 1817 og på livstid for tyveri, den 30. marts 1818 sendt til Kronborg-fæstningen.
74: Ole Kristian Lynge,  født i København, 30 år [1787], afskediget soldat, rebslager af profession, indkom den 6. august 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 6. august 1820.
75: Anders Christophersen Gladsaxe, født i Gladsaxe, 29 år [1788], landseneer, ingen profession, indkom den 11. august 1817 og på 3 år for tyveri, deserteret den 25. november 1817.
76: Jeppe Rasmussen, født i Pedersker på Bornholm, 19 år [1798], bondedreng, ingen profession, indkom den 11. august 1817 og på livstid for voldtægt, løsladt den 8. august 1820 formedelst allerhøjeste resolution.
77: Hans Nielsen alias Hans Nielsen Jensen, født i Sundbyvester, 19 år [1798], bondedreng, ingen profession, indkom den 3. september 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 3. september 1820.
78: Didrich Pedersen Sommer, født i København, 52 år [1765], deserteret slave nr. 58 ifølge gammel protokol, gartner af profession, indkom den 4. september 1817 og på 6 måneder for desertering den 19. april 1803 og med 6 måneder tilbage af sin straf, løsladt den 4. marts 1818.
79: Ole Johansen alias Ole Johnsen Oefiord, født i Oefiord på Island, 36 år [1781], arbejdskarl, gartner af profession, indkom den 4. september 1817 og på 3 år for tyveri, død den 4. august 1818.
80: Jens Mogensen Klingberg, født i Skåne, 36 år [1781], afskediget soldat ved 3. Jyske Regiment, indkom den 8. september 1817 og på livstid for tyveri, forsøgte at flygte og overført til uærlige slaver den 4. oktober 1818.
81: Peder Johansen Carlsen Vesterkam, født i Randers, 22 år [1795], håndværkerdreng, kurvemager af profession, indkom den 13. september 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 13. september 1820.
82: Albrecht Shudt, født i Lyngby, 47 år [1770], sadelmager og borger, han har en søn og tre døtre, indkom den 18. september 1817 og på livstid for tyveri, død den 10. juni 1822.
83: Jens Jensen Frisløv, født i Frislev ved Frederiksborg, 23 år [1794], bondekarl, indkom den 19. september 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 19. september 1820.
84: Hartwig Hansen Mariboe, født i Maribo, 32 år [1785], soldat ved Prins Christians Regiment, indkom den 20. september 1817 og på livstid for tyveri og desertering, løsladt den 31. juli 1821 ifølge allerhøjeste resolution til xxx.
85: Didrich Jensen Brandt, født i Ærøskøbing [skrevet Arreskiøbing], 45 år [1772], løsladt slave, indkom den 21. september 1817 og på livstid for tyveri, ingen oplysninger om efterfølgende historie.
86: Just Jeppesen Moesbeck, født i Mosbæk i Giver sogn, 28 år [1789], handskemager, indkom den 24. september 1817 og på livstid for hestetyveri, død den 5. maj 1818.
87: Henrich Hansen, født i Drøbak i Norge, 40 år [1777], enrulleret matros, indkom den 26. september 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 26. september 1820.
88: Carl Niels Wilhelm Olsen, født i København [udstreget], 21 år [1797], tømmermand, indkom den 1. oktober 1817 og på 1 år for at xxx kaptajn Mangor som xxx for xxxx, løsladt den 1. oktober 1818.
89: Ole Christian Olsen, født i København, 27 år [1790], byens vægter, han er gift, indkom den 6. oktober 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 6. oktober 1820.
90: Peder Andersen Mosede, født i Mosede, 50 år [1767], bondekarl, han er gift, indkom den 8. oktober 1817 og på 4 år for tyveri, den 6. juni 1818 er han deserteret fra Citadellet.
91: Christian Müller, født i Aalborg, 30 år [1787], overjæger ved Slesvigske Jægerkorps, indkom den 25. oktober 1817 og skal sidde på kongens nåde for desertering af den franske xxx, løsladt den 3. januar 1819 efter kongelig resolution.

92: Andreas Rasmussen Ungermann, født i København, 23 år [1794], xxx og dreng, indkom den 24. oktober 1817 og på livstid for tyveri, afgået til Knudsborg-fæstningen den 5. april 1818.
93: Jens Cornelius Falck, født i København, 23 år [1794], xxx og dreng, indkom den 24. oktober 1817 og på 4 år [overstreget] livstid for tyveri, den 31. marts 1820 overleveret til Kronborg-fæstningen.
94: Hinrich Volckersen, født i Tikøb, 29 år [1788], skomager, slave fra Kronborg, indkom den 28. oktober 1817 og på livstid for tyveri, den 6. februar 1818 afleveret til xxxhuset.
95:
Martin Bendsen, født i København, 39 år [1778], skomager, afskediget soldat, indkom den 29. oktober 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 29. oktober 1820.
96: Bendt Pedersen Daglykke, født i Dageløkke i Asminderød eller Humlebæk sogn, 31 år [1786], skomager, afskediget xxx [soldat], indkom den 29. oktober 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 29. oktober 1820.
97: Peder Nielsen Gundsemagle, født i Gundsømagle, 26 år [1791], bondekarl, indkom den 3. november 1817 og på 4 år for tyveri, løsladt den 4. november 1821.
98:
Niels Rasmussen, født i Mårbæk på Falster, 31 år [1786], møller, han er gift og har 2 sønner og 2 døtre, indkom den 7. november 1817 og på 2 år for trodsig og opsættelig forhold mod xxx, løsladt den 1. marts 1818 efter allerhøjeste resolution.
99: Hans Friderichsen, født i Mårbæk på Falster, 31 år [1786], bonde, han er gift og har en datter, indkom den 7. november 1817 og på 1 år for trodsig og opsættelig forhold mod xxx, løsladt den 1. februar 1818 efter allerhøjeste resolution.
100: Niels Hansen, født i Brarup på Falster, 29 år [1788], husmand, han er gift og har 1 søn og 2 døtre, indkom den 7. november 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 7. november 1820.
101:
Heinrich Koch, født i Freybrücke ved Mainz, 33 år [1784], afskediget soldat, indkom den 10. november 1817 og på livstid for medskyldighed i begået mord, [ingen oplysninger om videre forløb].
102: Andreas Torp, født i København, 20 år [1797], hestepranger, indkom den 13. november 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 13. november 1820.
103: Hans Christian Pedersen, født i København, 27 år [1790], bondekarl, indkom den 13. november 1817 og på 2 år for tyveri, løsladt den 13. november 1819.
104: Abraham Hauschildt, født i Moldsoe ved Kiel, 49 år [1768], slagter, afskediget xxx, han er enkemand med to sønner og en datter, indkom den 19. november 1817 og på 4 år for tyveri, løsladt den 19. november 1821.
105: Jens Friderichsen, født i Vordingborg, 27 år [1790], enrulleret matros, indkom den 20. november 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 20. november 1820.
106:
Paul Mortensen Ordrup, født i Ordrup, 35 år [1782], grovsmed, musketér ved Prins Christians regiment, indkom den 22. november 1817 og på livstid for desertering og tyveri, død den 6. juni 1821.

107: Anthon Nielsen, født i Viborg, 26 år [1791], blikkenslager, han er gift og har tre sønner og en datter, indkom den 22. november 1817 og på livstid for indbrud og tyveri, den 23. februar 1817 var han sendt til uærlige slaver nr. 20 efter at være blevet kagenstrøgen.
108: Thomas Christen, født i Hamburg, 40 år [1777], kobbersmed, han er gift og har to døtre, indkom den 22. november 1817 og på livstid for indbrud og tyveri, den 23. februar 1817 var han sendt til uærlige slaver nr. 21 efter at være blevet kagenstrøgen.
109: Jørgen Larsen Sigersted, født i Sigersted i Jylland, 32 år [1784], bondekarl, indkom den 22. november 1817 og på livstid for hestetyveri, [ingen oplysninger om videre forløb].
110: Johannes Johnsen, født i København, 27 år [1790], enrulleret matros, indkom den 26. november 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 26. november 1820.
111: Ole Jensen Bostedt, født i Dragør, 37 år [1780], enrulleret matros, han er gift, indkom den 17. april 1817 og på 4 år for tyveri, deserteret den 22. november 1817 og indbragt, deserteret den 25. oktober 1819, løsladt den 17. april 1821.
112:
Hans Simonsen, født i Oslo i Norge [skrevet Christiania], 42 år [1775], enrulleret matros, han er gift, indkom den 4. december 1817 og på livstid for tyveri, [ingen oplysninger om videre forløb].
113: Hans Hansen, født i Nyrup i Stenmagle sogn [skrevet Norup i Steenmale], 23 år [1794], bondekarl, indkom den 6. december 1817 og på 3 år for tyveri, deserteret den 19. juni 1820, løsladt den 6. december 1820.
114: Andreas Jensen Falck, født i København, 42 år [1775], sjover, skomager af profession, han er gift og har 4 sønner og 4 døtre, indkom den 12. december 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 12. december 1820.
115: Antonie Baptiste Ramirez, født i Havanna i Cuba [skrevet Ramiretz og Spanien], 24 år [1793], skibstømmermand af profession, indkom den 12. december 1817 og på livstid for tyveri, [ingen oplysninger om videre forløb].
116: Gudmann Ahlgreen, født i Laholm i Sverige, 36 år [1781], hattemager af profession, han er gift og har en søn og to døtre, indkom den 16. december 1817 og på 2 år for falskneri, død den 27. april 1818.
117:
Johan Carl Wittasech, født i Middelfart [skrevet Johann men næppe født i Middelfart], 27 år [1790], skrædder af profession, indkom den 18. december 1817 og på 3 år for tyveri, afgivet til tugthuset på Møn den 31. marts 1818. [Han nævnes i et skifte fra Nysted i 1814, hvor hans mor, Mette Hedvig Theisen, er død. Hans rigtige navn er nok Johan Carl Eshington, men faren var død i 1810, og moren giftede sig efterfølgende med regimentfeltskærer Wittasech.]
118: Mouritz Madsen, født i København, 29 år [1788], arbejdsmand, indkom den 27. december 1817 og på 3 år for tyveri, løsladt den 27. december 1820.
119: Niels Thune Knudsen, født i København, 28 år [1789], slagter af profession, indkom den 2. januar 1818 og på 3 år for tyveri, løsladt den 2. januar 1821.

348: Jens Pedersen Glatterup, født i Glattrup i Rårup sogn, 23 år [1796], hjulmand af profession, dragon ved Prins Ferdinands Regiments Lette Dragoneri, 3. eskadron, indkom den 18. oktober 1819 og på 6 år for med forsat at have forsøgt at afhugge pegefingeren på sin højre hånd.
349: Jens Christophersen, født i Søndersted, 27 år [1792], ingen profession, permitteret soldat ved Livregiment, 7. kompagni, han er gift, indkom den 18. oktober 1819 og på livstid for røverier.
350: Poul Jonsen, født i Nappedals Syssel på Island, 29 år [1790], ingen profession, bondekarl, indkom den 28. oktober 1819 og på 5 år for fåretyverier, død den 28. februar 1820.
351: Nicolai Wettergren, født i Skåne [skrevet Wettergreen], 59 år [1760], handskemager af profession, arbejdsmand, han er enkemand med en datter, indkom den 2. november 1819 og på 4 år for tyverier.
352: Hans Larsen Alsynderup, født i Alsønderup, 33 år [1786], ingen profession, dimitteret rytter ved Sjællandske Rytterregiment, han er gift og har en søn og to døtre, indkom den 4. november 1819 og på 4 år for tyverier.
353: Christian Henrich Olsen Møller, født i København, 34 år [1785], brolægger af profession, arbejdsmand, han er gift og har en søn og en datter, indkom den 5. november 1819 og på livstid for 3. gang at have begået tyverier.
354: Johan Christian Møller alias Johannes Pedersen Mønsted, født i Mønsted, 58 år [1761], ingen profession, tjener, indkom den 11. november 1819 og på 3 år for 2. gang at have begået tyverier, død den 10. februar 1822.
355: Johan Carl Jensen Lyngsøe, født i København, 23 år [1796], ingen profession, permitteret soldat ved Fynske Infanteriregiment, indkom den 12. november 1819 og på 3 år for ?. afleveret til Kronborg den 31. marts 1820, vendt tilbage den 8. september 1820, deserteret og begået tyverier den 28. november 1821, løsladt den 12. november 1822.
356:
Hans Rasmussen Østergaard, født i Bullerup i Agedrup sogn, 28 år [1791], ingen profession, musketer ved De Vestindiske Tropper, indkom den 13. november 1819 og på livstid for desertion og tyverier, afleveret til Kronborg fæstning den 31. marts 1820.
357: Peter Johansen, født i Herfølge på Sjælland [skrevet Herfeul], 25 år [1794], ingen profession, forhenværende tugthusfange fra Møn, indkom den 20. november 1819 og på livstid for tyverier, den 11. juli 1819 absenteret fra arbejdet hos gartner Dankert, den 16. juli 1819 igen indbragt.
358: Rasmus Hansen, født i Herlufmagle [skrevet Herlevmagle], 44 år [1775], ingen profession, indsidder og husmand, han er gift og har 2 sønner og 1 datter, indkom den 21. november 1819 og på livstid for tyverier, dom den 11. juli 1819, den 11. juli 1819 absenteret fra arbejdet hos gartner Dankert, den 16. juli 1819 igen indbragt.
359:
Jens Larsen Gielsted, født i Spragelse i Herlufmagle sogn, 27 år [1792], hjulmand af profession, husmand, han er gift og har 1 søn og 2 døtre, indkom den 21. november 1819 og på livstid for tyverier, dom den 11. juli 1819, den 11. juli 1819 absenteret fra arbejdet hos gartner Dankert, den 16. juli 1819 igen indbragt. [Han er muligvis en søn af husmand Lars Olsen af Gelsted i Herlufmagle sogn, der ved FT1801 dog kun angives til at være 4 år [1797]?].
360: Nicolai Didrichsen, født i Garding i Schleswig [skrevet Holstein], 35 år [1784], ingen profession, rytter ved Livregimentet, han er gift og har 2 sønner og 1 datter, indkom den 21. november 1819 og på livstid for tyverier, løsladt den 31. juli 1823 ifølge allerhøjeste tilladelse.
361: Henrich Jacobsen, født i Nebbelunde, 20 år [1789], glarmester, indkom den 21. november 1819 og på 5 år for tyveri.
362: Lars Pedersen, født i Agersted i Jylland [skrevet Agested], 28 år [1791], ingen profession, permitteret musketer fra 3. Jyske Infanteriregiment, 5. kompagni, indkom den 25. november 1819 og på 360 dage for at xxx ham idømte boldsboder, løsladt den 19. november 1820. [Han er nok en søn af gårdmand Peder Christensen af Agersted og Margrethe Laursdatter.]
363:
Svend Pedersen, født i Agersted i Jylland [skrevet Agested], 21 år [1798], ingen profession, arbejdsmand, han er gift, indkom den 25. november 1819 og på 360 dage for at xxx ham idømte boldsboder, løsladt den 19. november 1820. [Han er nok en søn af gårdmand Peder Christensen af Agersted og Margrethe Laursdatter.]
364:
Christen Nielsen Kurremann, født i København [eller Christian Kurremann], 37 år [1782], bødkermester, han er enkemand med 1 søn, indkom den 26. november 1819 og på 3 år for tyveri, løsladt den 26. november 1822.
365: Johann Carl Georgi, født i Schwarzburg, Sonderhausen i Tyskland, 47 år [1772], skomager, han er skilt fra konen og har 1 søn og 2 døtre, indkom den 26. november 1819 og på 4 år for at have undsagt og mishandlet sin hustru.
366: Michael Jacob Kløbke, født i København [eller Jens Kløbke og skrevet Kløbbe], 24 år [1795], skomagersvend, indkom den 1. december 1819 og på 3 år for tyveri, løsladt den 1. december 1822. [Han er en søn af skrædder Carl Kløbke af København.]
367: Christian Møller alias Peter Henrichsen, født i København, 40 år [1779]. Flyttet til 373.
368: Oluf Christensen, født i Sverige, 18 år [1801], matros.

369: Jens Larsen Rasmussen, født i Nykøbing Mors, 34 år [1785], skomager, ugift, indkom den 17. december 1819 og på 3 år for tyveri, løsladt den 17. marts 1822 og forblevet ved stokhuset til den 26. marts 1823.
370: Anders Pedersen, født på Lolland, 20 år [1799], bondekarl.
371: Poul Jensen Dalbye, født på Sjælland, 23 år [1796], urtekræmmer, indkom den 30. december 1819 og på livstid for at have lavet falske rigsbanksedler, den 10. april 1822 [lang tekst, som jeg ikke kan læse].
372: Christian Boumann, født i København, 20 år [1799], guldsmededreng, indkom den 8. januar 1820 og på 3 år for tyveri, løsladt den 8. januar 1823.
373: Christian Møller alias Peter Henrichsen, født i København, 40 år [1779], tobaksspinder, forhen løsladt slave, indkom den 14. januar 1820 og på livstid for 3. gange tyverier, afleveret til Kronborg den 6. juli 1820.
374:
Jørgen Andersen Flintinge, født i Flintinge i Toreby sogn, 32 år [1787], afskediget soldat, indkom den 13. januar 1820 og på 3 år for tyveri, løsladt den 13. januar 1823 og er forblevet til den 15. januar 1823.
375: Christen Nielsen Jelling, født i Jylland, 47 år [1772], grovsmed, forhen løsladt slave, indkom den 26. januar 1820 og på livstid under streng bevogtning for 4. gange tyverier, har hængt sig selv den 3. august 1820.
376: Iver Abraham, overflyttet fra den gamle protokol nr. 217, løsladt den 28. januar 1823.
377: Peter Jochum Carl Wehler, overflyttet fra den gamle protokol nr. 133, den 10. november 1822 afgivet til citadellet Frederikshavn.
378: Ole Svendsen, overflyttet fra den gamle protokol nr. 224, løsladt den 20. januar 1821.
379:
Hans Hemmingsen Bille, overflyttet fra den gamle protokol nr. 224, løsladt den 20. januar 1821.
380:
Jens Mathias Møller, født i København, 43 år [1776], forhen løsladt slave, indkom den 29. januar 1820 og på livstid under streng bevogtning for tyverier, død den 26. september 1821.
381: Jens Andersen, født i København, 49 år [1770].
382: Peder Hansen af Stestrup i Kirke Eskilstrup sogn, født i Høje Tåstrup, 25 år [1794], bondekarl, indkom den 29. januar 1820 og på livstid for kvægtyverier, [ingen oplysninger om videre forløb].
383: Thomas Pedersen, født i Stampris? i Hjørring Amt, smed, 53 år [1766], han er gift og har 3 sønner, indkom den 31. januar 1820 og på livstid for at have lavet falske bankosedler, [ingen oplysninger om videre forløb]. [Kan det mon være smeden fra Hollensted i Hallund sogn ved FT1801?].
384:
Rasmus Pedersen alias Rasmus Rye, født i Østrup i Undløse sogn, 49 år [1770], indsidder husmand, han er gift og har 1 søn og 5 døtre, indkom den 31. januar 1820 og på livstid under streng bevogtning for mordbrand, [ingen oplysninger om videre forløb]. [Dette er nok en søn af gårdmand Peder Hansen af Østrup i Undløse sogn].

428: Frantz Joseph Slosserich, født i København, 22 år [1798], han har tidligere været forbedringshusfange, indkom den 24. maj 1820 og på 4½ år for tyveri, ifølge krigsretsdom af 14. juli 1822 med 6 måneder, som han sendes til Rendsburg for at afsone.
429: Husmand Hans Jacobsen af Dalby på Sjælland.
430:
Israel Jensen alias Israel Lund, født i København, 48 år [1772], skibstømmermand, han er gift og har 2 sønner, indkom den 27. maj 1820 og på livstid for 2. gange tyveri,
431:
Niels Larsen Duedahl, født i Duedal i Vissenbjerg sogn, 46 år [1774], murermester, han er gift og har en søn og 2 døtre, indkom den 27. maj 1820 og på livstid for udgivelse af falske banksedler.
432:
Jørgen Larsen af Store Vellinge, født i Voldby i Kauslunde sogn, 35 år [1785], husmand, han er gift og har en søn og 2 døtre, indkom den 27. maj 1820 og på livstid for udgivelse af falske banksedler.
433:
Niels Pedersen Arritzlewhuus, født i Brøndsø i Husby sogn [også skrevet Arritslevhus], 56 år [1764], husmand, han er gift og har 4 sønner og 3 døtre, indkom den 27. maj 1820 og på livstid for udgivelse af falske banksedler. Andre steder kaldes han "Niels Pedersen i Aritsleflund".
434:
Augustinus alias August Peter Hansen, født i Rønne, 37 år [1783], urmager, han er gift og har 2 sønner, indkom den 6. juni 1820 og på livstid for indbrud og tyveri.
435:
Mogens Michelsen, født på Christiansø, 21 år [1799], urmagersvend, indkom den 6. juni 1820 og på livstid for indbrud og tyveri.
436:
Lars Nielsen af Svinø, født i Køng by, 21 år [1799], bondekarl, indkom den 7. juni 1820 og på 3 år for tyveri, løsladt den 7. juni 1823.
437: Johann Gottfried Fick, født i København, 24 år [1796], skomagersvend, indkom den 7. juni 1820 og på 4 år for tyveri.
438:
Niels Pedersen, født i Svenstrup på Sjælland, 29 år [1791], slagter, han er gift og har en søn, indkom den 12. juni 1820 og på 5 år for deltagelse i tyverier og indbrud.
439:
Jacob Jensen Gierlev [skrevet Gierlou], født i Gjerlev, 48 år [1772], arbejdsmand, indkom den 14. juni 1820 og på 4 år for tyveri.
440:
Erik Pedersen Høyrup, født i Højrup i Jylland, 35 år [1785], tjenestekarl, indkom den 30. juni 1820 og på 3 år for tyveri, løsladt den 30. juni 1823 og [kan ikke læses].
441:
Poul Hansen Nyerup, født i København, 44 år [1776], deserteret matros siden den 10. september 1807, indkom den 30. juni 1820 og på livstid for tyveri.
442:
Ole Aastrup, født i København, 21 år [1799], løsladt tugthusfange, indkom den 30. juni 1820 og på 3 år for tyveri.
443:
Hans Hansen, født i Niløse, 23 år [1797], snedkerdreng, indkom den 1. juli 1820 og på livstid under streng bevogtning for forsøg på mord.
444: Mads Christiansen, født i Borrevejle, 37 år [1783], afskediget husar fra 4. eskadron, han er gift og har 2 sønner og 3 døtre, indkom den 3. juli 1820 og på livstid for indbrud og tyveri, løsladt den 31. juli 1823.
445:
Morten Larsen Lundbye, født i Lundby i Tjæreby sogn under Basnæs gods [skrevet Lyngby], 38 år [1782], forhenværende dragon, indkom den 10. juli 1820 og på 3 år for tyveri, løsladt den 10. juli 1823.
446:
Lars Larsen, født i Gelstrup i Egebjerg sogn, 35 år [1785], indsidder, han er gift og har en søn og en datter, indkom den 17. juli 1820 og på livstid for indbrud og tyveri.
447:
Christian Friderichsen af Haugerup, født i Haverup i Pedersborg sogn, 28 år [1791], indkom den 20. juli 1820 og på livstid under streng bevogtning for 4. gang at have udøvet tyveri. [Red. han er en søn af Friderich Olsen og Bodil Pedersdatter af Haverup.]
448: Christian Kruse, født i Frederiksborg, 24 år [1796], brændevinskarl, indkom den 25. juli 1820 og på livstid, indsat 2. gang for simpel tyveri.
449:
Niels Rasmussen, født i Nordrup i Nordrupvester sogn
, husmand, 33 år [1787], han er gift og har en søn, indkom den 26. juli 1820 og på livstid for indbrud og tyverier.
450: Hans Nielsen, født i Magleby på Møn, 34 år [1786], arbejdskarl, han er gift og har en datter, indkom den 29. juli 1820 og på 3 år, 2 gange begået tyveri, løsladt den 29. juli 1823.

451:
Peder Andersen af Udby, født i Sværdborg, 30 år [1790], bondekarl, indkom den 4. august 1820 og på livstid for gentaget tyverier.
452: Jørgen Larsen, født i Holløse i Vejby sogn, 31 år [1789], afskediget soldat ved Dronningens regiment, indkom den 4. august 1820 og på 3 år for tyveri, løsladt den 4. august 1823.
453:
Christian Joseph [slettet] Joe, født i Guinea på Afrika, 62 år [1758], plantageneger på St. Croix, gartner af profession, han er gift, indkom den 4. august 1820 og på livstid for mord, død den 26. juni 1823.
454: Claus Peter Lauritzen, født i Helsingør, 27 år [1893], skomagersvend, skomager af profession, indkom den 5. august 1820 og på 4 år for tyveri, den 30. juni 1823 afgivet til arresten i ?.
455:
Valentin Jansen Svendsen, født i København, 41 år [1779], slave fra Kronborg, indkom den 5. august 1820 og på livstid for 3. gang begået tyveri, igen indkommen fra Kronborg den 6. august 1820.
456: Hans Joachim Christian Plambeck, født i Meisling ved Lübeck, 35 år [1785], skrædder, han er gift og har en søn, indkom den 9. august 1820 og på 3 år for tyveri og bigami, løsladt den 9. august 1823.

457: Friderich Schou, født i København, 34 år [1786], bødker af profession, tugthusfang, indkom den 14. august 1820 og på livstid for tyverier, deserteret den 7. oktober 1822, indbragt igen den 9. oktober 1822.
458: Stephan Pedersen Mulvad, født i Blaumark [vel Blåholm] i Grimstrup sogn, 60 år [1760], grovsmed af profession, enkemand med en datter, indsat den 17. august 1820 og på 4 år for tyverier, død den 26. april 1821.
459: Mogens Jensen eller Mogens Ottesen, født i Vissing i Jylland, 26 år [1894], tømmermand af profession, husmand, indsat den 18. august 1820 og på 4 år for tyverier.
460: Frederich Daniel Thorbiørnsen, født i Hannover, 40 år [1780], sadelmager af profession, han er gift og har en søn, indsat den 23. august 1820 og på 3 år for tyverier, død den 13. august 1821.
461: Johannes Peter, født i Sønder Tranders [skrevet Sønder Trans], 28 år [1892], glarmester af profession, indsat den 30. august 1820 og på 4 år for tyverier [Red: Han er den uægte søn af Margrethe Jensdatter og soldaten Joseph Johannes af Aalborg. Faddere til ham er Mads Sommer, Peder Smed, Christen Pedersen, Anne Jensdatter og Ane Lauritzdatter af Sønder Tranders].
462: Søren Pedersen Jerup, født i Jerup, 40 år [1780], husmand, han er gift med uden børn, indkom den 7. september 1820 og på 3 år for tyverier, løsladt den 7. september 1823.
463: Anders Sørensen Mand, født i Tjennemarke by på Lolland, 48 år [1772], arbejdsmand, han er gift og har tre sønner og en datter, indkom den 11. september 1820 og på livstid for tyverier.
464: Jens Larsen Snorren, født i Nakskov, 34 år [1786], skomagersvend, indkom den 11. september 1820 og på 5 år for tyverier, undslap den 5. november 1822 fra citadellet Frederikshavn.
465: Hans Friderich Nielsen Munk, født i Korsør, 52 år [1768], forhen løsladt slave, slagter af profession, han er gift og har en datter, indkom den 12. september 1820 og på livstid for tyverier.
466: Laurs Nielsen af Jylland.
467: Willads Larsen, født i Breum by i Jylland, 38 år [1782], afskediget soldat ved 2. Jydske Regiment, han er gift, indkom den 20. september 1820 og på 4 år for tyverier.
468: Niels Jensen Formyre, født i Formyre i Tjele sogn, 33 år [1787], afskediget dragon fra Det Jydske Dragonregiment, indkom den 22. september 1820 og på 3 år for tyverier, løsladt den 22. september 1823 og ?.

469: Bergthor Johnsen, født på Island, 30 år [1790], tjenestekarl, indkom den 25. september 1820 og på livstid for tyverier.
470: Andreas Dichting, født i København, 38 år [1782], løsladt tugthusfange, dugmager af profession, indkom den 26. september 1820 og på livstid for tyverier.
471: Rasmus Christensen, født i Rønde i Bregnet sogn, 30 år [1790], arbejdskarl, indkom den 30. september 1820 og på livstid for tyverier.
472: Mathias Peder Westergreen, født i København, 27 år [1793], forhen soldat ved De Vestindiske Tropper, murersvend af profession, indkom den 2. oktober 1802 og på livstid for desertering, overfald og tyverier.
473: Peder Sørensen Hølkerup, født i Hølkerup i Egebjerg sogn, 32 år [1788], forhen soldat ved De Vestindiske Tropper, indkom den 2. oktober 1802 og på livstid for desertering, overfald og tyverier.

Uærlige slaver

1: Jørgen Nielsen, født i Svinholt i Jylland, alias Broder Jørgen, 40 år [1776], gårdmand, han er gift og har 3 sønner og 3 døtre, indkom den 8. januar 1817 og på livstid, gerning: ?.
2: Dugmager Carl Petersen af Frederiksborg.
3:
Andreas Pedersen Kirkebye, født i København, 26 år [1790], enrolleret matros, indkom den 18. februar 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyveri, sendt til Kronborg Fæstning den 31. marts 1820.
4:
Johan Christian Berg, født i København, 26 år [1790], afskedige tømmermand, indkom den 18. februar 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyveri.
5:
Friderich Christian Raastrup, født i Elmelunde på Møn [skrevet Armelunde], 40 år [1776], tømmermand og musketér ved N.K.R. 1. kompagni, indkom den 2. marts 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyveri, Den 10. april 1825 ?.
6:
Joachim Heinrich Lepke, født i København, 37 år [1779], skorstensfejer, han er gift, indkom den 2. marts 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyveri.
7:
Jonas Hellesen, født Trondheim i Norge, 33 år [1783], skomager og borger i København, enkemand med en søn, indkom den 2. marts 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyveri, den 8. januar 1820 afleveret til tugt- og forbedringshuset i København.
8: Anders Christiansen Aalsrode, født i Homå [skrevet Hommo] i Jylland, 21 år [1795], tjenestekarl, indkom den 10. juni 1817 og på livstid, gerning: falske rigsbankssedler og hestetyverier, afleveret til ?huset den 10. juni 1817.
9: Peder Jensen af Bornholm.
10: Niels Jensen af Bornholm.
11:
Anders Larsen Næsting, født i København, 19 år [1798], skomagerdreng, indkom den 10. juli 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyveri.
12:
Christen Paulsen Næsbye, født i Næsby på Sjælland, 36 år [1781], arbejdsmand, løsladt slave, har 1 søn og 2 døtre, indkom den 2. august 1817 og på livstid, gerning: tyverier.
13:
Niels Waldberg alias Niels Olsen Siöström, født i Malmøhus len i Sverige
, 29 år [1788], urmager af profession, indkom den 2. august 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier, deserteret den 8. november 1817.
14:
Jørgen Larsen, født i Store Havelse i Ølsted s
ogn, 31 år [1786], arbejdskarl, indkom den 15. august 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier, deserteret den 6. november 1817.
15:
Jens Rasmussen, født i Ullerød på Sjælland, 44 år [1773], deserteret uærlig slave fra 1807, han er gift og har 2 sønner, indkom den 17. oktober 1817 og på livstid, gerning: deserteret uærlig slave, den 14. marts 1820 ?.
16:
Hans Andersen Neiede, født i Nejede i Alsønderup sogn, 31 år [1786], slave fra Kronborg, han er gift og har 3 sønner og 2 døtre, indkom den 2. december 1817 og på livstid, gerning: tyverier som slave, deserteret den 8. november 1818.
17:
Niels Hammer, født i Ringkøbing, 21 år [1796], slave fra Grønborg, indkom den 9. december 1817 og på livstid, gerning: mord på løjtnant gen. Moltke, den 25. maj 1820 afleveret til kaxhuset.
18:
Lars Jacobsen Ondløse, født i Undløse, 32 år [1785], han er gift, indkom den 11. december 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
19:
Jacob Hermansen Skoven, født i Skoven på Sjælland, 25 år [1792], soldat ved 2. kompagni, indkom den 11. december 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
20:
Anthon Nielsen, født i Viborg, 26 år [1791], håndværkersvend, blikkenslager, han er gift og har 3 sønner og 1 datter, indkom den 22. november 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier, deserteret den 4. juli 1818, indbragt igen.
21:
Thomas Christen, født i Hamburg, 40 år [1777], håndværkersvend, kobbersmed, han er gift og har 2 døtre, indkom den 22. november 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
22:
Rasmus Jensen Skuelykke, født i Skuelykke på Lolland, 27 år [1790], afskediget fra Lollandske I. K., grovsmed, indkom den 11. december 1817 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
23:
Morten Olsen Gierløv, født i Gjerlev på Sjælland, 28 år [1789], musketer ved det danske livregiments 3. kompagni, indkom den 15. januar 1818 og på livstid, opført under uærlige slaver blad nr. 712, den 31. juli 1823 ???.
24:
Johan Lorentz Pedersen Fredtofte, født i Fredtofte i Karlebo sogn, 25 år [1793], musiker ved det norske livregiment 8. kompagni, papirmager af profession, indkom den 10. marts 1818 og på livstid, opført under uærlige slaver blad nr. 712, afgivet til Kronborg fæstning den 31. marts 1820, leveret tilbage den 8. september 1820.
25:
Paul Espensen Schmidt, født i Oldrup i Hundslund sogn, 25 år [1793], permitteret artillerist, skomager af profession, indkom den 2. april 1818 og på livstid, opført under uærlige slaver blad nr. 712, afgivet til Rendsburg fæstning den 5. april 1818.
26:
Peder Norup, født i København, 20 år [1798], ?skriver, indkom den 10. marts 1818 og på livstid, opført under uærlige slaver blad nr. 712, afgivet til Rendsburg fæstning den 5. april 1818.
27: Andreas Hansen, født i København, 22 år [1796], enrulleret matros.
28:
Niels Christoffersen Friis, født i Vemmetofte, 25 år [1793], ?, indkom den 2. april 1818 og på livstid, opført under uærlige slaver blad nr. 712, afgivet til Rendsburg fæstning den 5. april 1818.
29:
Jens Nielsen, født i Nellerød i Mårum sogn, 32 år [1786], husmand, indkom den 3. april 1818 og på livstid, deserteret den 4. august 1818.
30:
Jasper Plambeck, født i Holstein, 53 år [1764], indkommet slave fra Rendsburg, væver af profession, indkom den 14. december 1817 for tyveri, død den 1. juni 1819.

31: Johann Weth, født i Holland, 37 år [1780], indkommet slave fra Rendsburg, han er gift og har en søn og en datter, indkom den 30. januar 1817 og på livstid, gerning: tyveri, deserteret den 14. april 1820, overgivet til Kronborg den 6. juli 1820.
32:
Christopher Wohlers, født i Hannover, 30 år [1787], indkommet slave fra Rendsburg, han er gift og har en søn og to døtre, indkom den 27. februar 1817 og på livstid, gerning: tyveri.
33:
Niels Andersen Kiøge, født i København, 32 år [1785], løsladt tugthusfange, skibstømmermand af profession, indkom den 16. juli 1816 og på livstid, gerning: gentaget tyverier som uærlig slave, skal under streng bevogtning, kagestrøget den 7. april 1818.
34:
Peder Andersen, født i Stenløse i Frederiksborg Amt, 39 år [1778], overleveret slave fra den 5. marts 1814, skrædder af profession, han er skilt og har en søn, indkom den 23. april 1818 og på livstid, gerning: tyverier og indbrud.
35:
Christian Schultz, født i Helsingør, 34 år [1784], løsladt slave fra Kronborg, indkom den 14. maj 1818, gerning: tyverier, skal under streng bevogtning, død den 3. december 1822.
36:
Carl Thorsen Lehmann, født i København, 31 år [1787], løsladt tugthusfange, skomager af profession, indkom den 9. juni 1818 og på livstid, gerning: tyverier, skal under streng bevogtning.
37: Jens Pedersen Steenberg, født i Øster Marie sogn, 29 år [1789], afskediget artilleriløjtnant, landmåler af profession, han er gift og har en søn og en datter, indkom den 30. juni 1818 og på livstid, gerning: tyveri af kongens ammunition, ærliggjort den 22. januar 1822 ifølge allernådigste resolution.
38: Lars Jørgensen Vest, født i Rønne, 42 år [1776], afskediget overkonstabel, skomager af profession, han er gift og har 2 sønner og 3 døtre, indkom den 30. juni 1818 og på livstid, gerning: tyveri af kongens ammunition, ærliggjort den 22. januar 1822 ifølge allernådigste resolution.
39: Morten Hansen, født i Tollerup på Sjælland [måske Melby sogn], 41 år [1777], dimitteret artillerist, ingen profession, han er gift og har en søn og to døtre, indkom den 21. juli 1818 og på livstid, gerning: gravtyverier.
40: Carl Petersen, født i Frederiksborg, 27 år [1791], deserteret slave, dugmager af profession, indkom den 5. august 1818 og på livstid, gerning: tyverier, deserteret den 29. maj 1819, afleveret til fangehuset i Citadellet den 4. august 1819.
41: Niels Erichsen Hammelev [skrevet Hammerløv], født i Hammelev i Jylland, 21 år [1797], tjenestekarl, ingen profession, indkom den 6. august 1818 og på livstid, gerning: tyverier.
42: Hans Gunnersen Halinberg [skrevet Halmberg], født i Holbæk, 21 år [1797], håndværkersvend, handskemager af profession, indkom den 5. september 1818 og på livstid, gerning: hestetyverier, deserteret den 19. juni 1819, ej igen indbragt.
43: Søren Madsen, født i Ladeby ved Næstved, 38 år [1780], arbejdsmand, ingen profession, han er gift og har 4 sønner og en datter, indkom den 7. oktober 1818 og på livstid, gerning: tyverier ved indbrud.
44: Jens Mogensen Klingberg, født i Skåne i Sverige, 37 år [1781], afskediget soldat ved 3. jyske regiment og deserteret slave, ingen profession, indkom den 9. september 1818 og på livstid, gerning: kirketyverier.
45: Morten Nielsen, født i Lyngby, 25 år [1792], håndværkersvend, parykmagersvend af profession, indkom den 11. marts 1819 og på livstid, gerning: tyverier ved indbrud.
46: Peder Nielsen, født i Solbjerg i Jylland, 39 år [1779], deserteret slave, som indkom den 11. juni 1816 og deserterede den 4. juli 1818, indkom den 17. januar 1819 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier, afleveret til Kronborg fæstning den 31. marts 1820.
47: Anthon Nielsen, født i Viborg, 28 år [1790], blikkenslager, deserteret slave, som indkom den 22. november 1817 og deserterede den 4. juli 1818, han har hustru, 3 sønner og en datter, indkom den 17. januar 1819 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier, deserteret den 15. juni 1820, indbragt igen den 30. juni 1820.
48: Hans Andersen Neiede, født i Nejede i Alsønderup sogn, 32 år [1786], deserteret slave, som indkom den 8. november 1818, han har hustru, tre sønner og to døtre, indkom den 24. marts 1819 og på livstid, gerning: tyverier som slave, deserteret den 29. maj 1819, den 9. september 1819 udleveret til citadellet Frederikshavn.
49: Hans Nielsen, født i Kolsbæk i Blistrup sogn, 37 år [1781], husmand, han er gift og har to sønner og tre døtre, indkom den 24. marts 1819 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
50: Peder Hansen Bagge, født i Bisholt på Sjælland [men er måske Blistrup?], 49 år [1769], hjulmand og husmand, han er gift og har fire døtre, indkom den 24. marts 1819 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
51: Jørgen Mortensen, født i Bjerre i Holsteinborg sogn, 33 år [1786], husmand, han er gift og har to sønner og en datter, indkom den 4. maj 1819 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier, død den 16. august 1819.
52: Bertel Petersen, født i Glænø i Ørslev sogn, 34 år [1785], bondekarl, han er gift og har en søn, indkom den 4. maj 1819 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
53: Jens Pedersen, født i Laugø i Helsinge sogn, 45 år [1774], gårdmand, han er gift og har 2 sønner og 1 datter, indkom den 8. maj 1819 og på livstid, gerning: mordbrand.
54: Jens Jørgensen, født i Laugø i Helsinge sogn, 31 år [1788], hjulmand og husmand, han er gift og har 2 sønner, indkom den 8. maj 1819 og på livstid, gerning: mordbrand.
55: Povel Nielsen Ravn, født i Vorbasse, 27 år [1792], tjenestekarl, indkom den 12. maj 1819 og på livstid, gerning: hestetyverier.

56: Thomas Petersen, født i Aalborg, 49 år [1770], løsladt slave fra Kronborg, indkom den 15. juni 1819 og på livstid, gerning: tyverier, død den 20. september 1822.
57: Jørgen Hansen Torsagger, født i Thorsager, 32 år [1787], løsladt tugthusfange fra Viborg, indkom den 7. juli 1819 og på livstid, gerning: tyverier ved indbrud, kagstrøget og brændemærket.
58: Jens Hansen Jyllinge, født i Jyllinge, 30 år [1789], løsladt slave, indkom den 20. juli 1819 og på livstid, gerning: tyverier, den 9. februar 1822 tilbageleveret til citadellet Frederikshavn.
59: Johan Hansen Myg, født i Bodilsker, 50 år [1769], hustømmermand og snedker, tømmermand af profession, han er gift og har seks sønner og to døtre, indkom den 1. august 1819 og på livstid, gerning: tyverier og indbrud.
60: Lars Johansen, født i Bodilsker, 25 år [1794], bondekarl, ugift, indkom den 1. august 1819 og på livstid, gerning: tyverier og indbrud.
61: Rasmus Christensen Gjessing, født i Gjessing i Aarhus Amt, 28 år [1791], dugmagersvend, dugmager af profession, han er gift, indkom den 24. august 1819 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
62: Poul Hansen Bahl, født i Balle i Kalvehave sogn, 54 år [1765], løsgænger, indkom den 24. august 1819 og på 363 dage, gerning: overøvende ?, løsladt den 20. august 1820.
63: Hans Gunnersen Halmberg, født i Holbæk, 21 år [1798], den 19. juli 1819 undveget som slave, handskemager af profession, indkom den 4. september 1819 og på livstid, gerning: hestetyverier, den 31. marts 1820 afleveret til fæstningen Kronborg.
64: Ole Pedersen Budelsen, født i Neder Dråby i Draaby sogn, 26 år [1793], arbejdsmand, han er gift og har en søn, indkom den 20. september 1819 og på livstid, gerning: indbrud og tyverier.
65: Johannes Nielsen Gilleleje, født i Gilleleje, 32 år [1786], løsladt slave, indkom den 17. december 1818 og på livstid under streng bevogtning, gerning: desertering, indbrud og tyveri.
66: Ole Nielsen, født i Kæderup i Helsinge sogn, 46 år [1773], gårdmand, han er gift, indkom den 5. oktober 1819 og på livstid, gerning: mordbrænd og tyveri, død den 22. december 1822.
67: Rasmus Nielsen, født i Helsinge, 47 år [1772], gårdmand, snedker af profession, enkemand med 3 sønner og 4 døtre, indkom den 5. oktober 1819 og på livstid, gerning: mordbrand og tyveri.
68: Johan Christian Petty, født i København [som nok hedder Johan Christian Pette og er søn af tambour Friderich Pette], 20 år [1799], forbedringshusfange, indkom den 18. oktober 1819 og på livstid, gerning: hestetyveri, deserteret den 13. maj 1820, deserteret den 13. september 1821, halshugget den 8. januar 1822.
69: Erich Olsen, født i Hasle, 32 år [1786], husar ved husarregimentets 12. eskadron, ingen profession, indkom den 26. oktober 1819 og på livstid for indbrud og tyverier, deserteret den 15. juni 1820, indbragt igen den 30. juni 1820.
70: Abraham Joensen, født i Schaale på Østerø i Færøerne, 25 år [1794], bondekarl, han er gift og har 2 døtre, indkom den 2. november 1819 og på livstid for indbrud og tyverier.
71: Søren Pedersen, født i Skjød, 30 år [1789], bondekarl, indkom den 14. december 1819 og på livstid for indbrud og tyverier, deserteret den 1. april 1820, deserteret den 9. august 1820, og begge gange begik han indbrud igen.
72: Jørgen Henrichsen, født i Tuse by, 76 år [1743], skolelærer, enkemand med 1 søn og 1 datter, indkom den 31. januar 1820 og på livstid under streng bevogtning for mordbrand, forskånet for kagstrygning.
73: Hans Hansen af Dalby, født i Dalby på Sjælland, 49½ år [1770], gårdmand, fraskilt fra konen, indkom den 4. februar 1820 og på livstid under streng bevogtning for mordbrand.
74: Jens Rasmussen Vendegodt [skrevet Wendegott], født i Ullerød, 47 år [1772], deserteret uærlig slave i 1807, han er gift og har 2 sønner, indkom den 14. marts 1820 og på livstid for gentagende indbrud og tyverier.
75: Daniel Fridberg, født i København, 50 år [1769], enrulleret matros, indkom den 23. juni 1790 og på livstid for tyverier, sendt til Kronborg den 1. april 1820, død den 3. november 1822.
76: Leopold Carstensen, født i Schleswig [skrevet Karstensen], 66 år [1753], brolægger, han er gift og har 3 sønner og 3 døtre, indkom den 19. oktober 1803 og på livstid for mordbrand og tyverier, sendt til Kronborg den 1. april 1820, død den 12. oktober 1822.
77: Jens Nielsen, født i Sundbyvester, 23 år [1796], tjenestekarl, indkom den 4. april 1820 og på livstid for indbrud og tyverier, deserteret den 15. juni 1820, deserteret den 15. august 1820, afleveret til citadellet Frederikshavn den 21. april 1821, returneret til Stokhuset den 10. november 1822.

78: Anders Hansson, født i Göteborg i Sverige [skrevet Hansen], 46 år [1773], arbejdsmand, ugift, indkom den 10. april 1820 og på livstid for indbrud og tyverier, deserteret den 15. august 1820, indbragt igen.
79: Mads Hansen af Viborg, født i Odense, 23 år [1796], bødkersvend, ugift, indkom den 18. maj 1820 og på livstid for indbrud og tyverier, deserteret den 22. juli 1821, indbragt igen den 3. oktober 1821, sendt til citadellet Frederikshavn den 5. februar 1822.
80: Andreas Thomsen, født på Frederiksberg, 32 år [1788], malersvend, indkom den 23. maj 1820 og på livstid under streng bevogtning for gentagende tyverier.
81: Niels Rasmussen Lihme, født i Fårup i Jylland, 30 år [1790], husmand, gift og har 2 døtre, indkom den 7. juni 1820 og på livstid for hestetyverier.
82: Christen Andersen, født i Herluflille i Herlufmagle sogn [skrevet Herlevlille], 32 år [1788], husmand, tømmermand af profession, han er gift, indkom den 12. juni 1820 og på livstid under streng bevogtning for indbrud og tyverier.
83: Ole August Lewring, født i København, 44 år [1775], soldat ved Marinekorpset, ugift, indkom den 18. marts 1800 og på livstid for tyverier, ankommet fra Kronborg den 6. august 1820.
84: Thomas Christensen, født i Lendum [skrevet Løndum], 46 år [1773], løsgænger, ugift, indkom den 18. august 1820 og på livstid for indbrud og tyverier.
85: Ludvig Kieldskov, født i København, 43 år [1776], snedkersvend, ugift, indkom den 31. august 1820 og på livstid for indbrud og tyverier.
86: Adam Hansen, født i Viborg, 30 år [1790], løsgænger, indkom den 12. september 1820 og på livstid for indbrud og tyverier, straffet på ny den 30. januar 1821.
87: Carl Friderich Lange, født i København, 21 år [1799], dugmager af profession, tysk lutheraner, indkom den 21. september 1820 og på livstid for indbrud og tyverier, sendt til citadellet Frederikshavn den 11. april 1822.
88:
Peder Henningsen, født i Fuglse på Lolland, 47 år [1772], husmand, han er gift og har 3 sønner, indkom den 29. september 1820 og på livstid for indbrud og tyverier.
89:
Ole Friderichsen Søebye, født i Halland pr. Rennebu i Norge, 29 år [1791], forhen musketer ved de vestindiske tropper, indkom den 6. oktober 1820 og på livstid for desertering, overfald og tyverier, overgivet til arresten i citadellet Frederikshavn den 26. april 1822. Kom tilbage til stokhuset den 1. maj 1823.
90:
Rasmus Jacobsen Linnemann, født i Ørsted i Randers Amt, 60 år [1760], undveget slave den 4. september 1815, han har 2 sønner og 1 datter, indkom den 22. oktober 1820 og på livstid for hestetyverier, duliggjort ifølge resolution af den 28. januar 1822.
91:
Hans Nielsen Møller, født i Riis Mølle i Bælum sogn ved Aalborg, 45 år [1775], smed af profession, forhen løsladt slave fra Rendsburg, indkom den 14. november 1820 og på livstid for indbrud og tyverier.
92:
Niels Hansen Holme, født i Odsherred, 49 år [1771], dugmager af profession, løsladt slave, han er gift og har 1 søn og 2 døtre, indkom den 18. januar 1821 og på livstid for indbrud og tyverier, afgivet til citadellet Frederikshavn den 30. juni 1823.
93:
Hans Rasmussen Hillested, født i Hillested, 23 år [1797], bondekarl, han er gift men har ingen børn, indkom den 28. november 1818 og på livstid under streng bevogtning for desertering og tyverier som slave, afgivet til citadellet Frederikshavn den 31. januar 1822.
94:
Rasmus Christensen, født i Nakskov, 36 år [1784], skomager af profession, afskediget soldat fra Prins Frederiks regiment, indkom den 20. februar 1821 og på livstid for indbrud og tyverier, død den 5. januar 1823.
95:
Rasmus Larsen, født i Nakskov, 29 år [1791], enrulleret matros, indkom den 20. februar 1821 og på livstid for indbrud og tyverier.
96:
Rasmus Pedersen, født i Egtved, 25 år [1795], bondekarl, indkom den 27. februar 1821 og på livstid for indbrud og tyverier.

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang